• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la regulació dels aspectes territorials de l’ordenació turística.
2 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 4 del PTI de Formentera
3 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8
4 Anunci de notificació d'emplaçament en procediment ordinari número 140/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (Mallorca)
5 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2018/7
6 Conveni urbanístic de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran, de cessió anticipada d'espai públic i equipament municipal divers, TM Formentera
7 Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera
8 Exp. núm. 97/2016 de Permís d’instal·lació i Obres major, Activitat de la Reforma, Ampliació i Canvi de Categoria de Hostal a Hotel 5* a Es Pujols, TM Formentera.
9 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2
10 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a espai lliure públic EL-P i viari ubicats a la Unitat d’Actuació anomenada UA SFR-10 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera
11 Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
12 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
13 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
14 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
15 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
16 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
17 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
18 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
19 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
20 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
21 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
22 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
23 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
24 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
25 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
26 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
27 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
28 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
29 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
30 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
31 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
32 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
33 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
34 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
35 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
36 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
37 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
38 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
39 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
40 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
41 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
43 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
44 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
45 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
46 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
47 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
48 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
49 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
50 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
51 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
52 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
53 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
54 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
55 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
56 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
57 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
58 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
59 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
60 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
61 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
62 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
63 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
64 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
65 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
66 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
67 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
68 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
69 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
70 Edicto la Nassa SCP
71 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
72 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
73 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
74 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
75 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
76 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
77 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
78 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
79 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
80 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
81 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
82 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
83 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
84 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
85 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
86 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
87 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
88 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
89 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
90 Requeriment per falta de documentació als interessats
91 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
92 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
93 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
94 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
95 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
96 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
97 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1