• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
2 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
3 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
4 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
5 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
6 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
7 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
8 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
9 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
10 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
11 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
12 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
13 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
14 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
15 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
16 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
17 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
18 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
19 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
20 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
21 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
22 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
23 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
24 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
25 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
26 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
27 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
28 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
29 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
30 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
31 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
32 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
33 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
34 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
35 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
36 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
37 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
38 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
39 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
40 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
41 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
42 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
43 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
44 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
45 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
46 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
47 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
48 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
49 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
50 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
51 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
52 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
53 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
54 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
55 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
56 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
57 Edicto la Nassa SCP
58 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
59 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
60 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
61 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
62 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
63 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
64 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
65 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
66 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
67 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
68 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
69 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
70 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
71 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
72 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
73 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
74 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
75 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
76 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
77 Requeriment per falta de documentació als interessats
78 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
79 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
80 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
81 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
82 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
83 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
84 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1