• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
2 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
3 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
4 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
5 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
6 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
7 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
8 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
9 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
10 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
11 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
12 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
13 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
14 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
15 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
16 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
17 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
18 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
19 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
20 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
21 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
22 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
23 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
24 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
25 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
26 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
27 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
28 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
29 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
30 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
31 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
32 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
33 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
34 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
35 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
36 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
37 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
38 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
39 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
40 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
41 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
44 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
45 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
46 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
47 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
48 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
49 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
50 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
51 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
52 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
53 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
54 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
55 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
56 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
57 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
58 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
59 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
60 Edicto la Nassa SCP
61 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
62 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
63 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
64 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
65 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
66 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
67 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
68 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
69 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
70 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
71 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
72 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
73 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
74 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
75 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
76 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
77 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
78 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
79 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
80 Requeriment per falta de documentació als interessats
81 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
82 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
83 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
84 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
85 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
86 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
87 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1