• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2
2 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a espai lliure públic EL-P i viari ubicats a la Unitat d’Actuació anomenada UA SFR-10 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera
3 Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
4 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
5 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
6 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
7 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
8 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
9 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
10 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
11 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
12 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
13 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
14 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
15 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
16 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
17 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
18 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
19 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
20 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
21 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
22 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
23 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
24 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
25 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
26 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
27 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
28 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
29 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
30 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
31 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
32 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
33 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
34 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
35 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
36 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
37 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
38 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
39 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
40 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
41 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
43 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
44 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
45 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
46 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
47 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
48 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
49 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
50 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
51 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
52 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
53 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
54 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
55 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
56 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
57 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
58 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
59 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
60 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
61 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
62 Edicto la Nassa SCP
63 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
64 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
65 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
66 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
67 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
68 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
69 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
70 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
71 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
72 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
73 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
74 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
75 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
76 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
77 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
78 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
79 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
81 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
82 Requeriment per falta de documentació als interessats
83 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
84 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
85 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
86 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
87 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
88 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
89 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1