• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
11 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la regulació dels aspectes territorials de l’ordenació turística.
12 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 4 del PTI de Formentera
13 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8
14 Anunci de notificació d'emplaçament en procediment ordinari número 140/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (Mallorca)
15 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2018/7
16 Conveni urbanístic de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran, de cessió anticipada d'espai públic i equipament municipal divers, TM Formentera
17 Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera
18 Exp. núm. 97/2016 de Permís d’instal·lació i Obres major, Activitat de la Reforma, Ampliació i Canvi de Categoria de Hostal a Hotel 5* a Es Pujols, TM Formentera.
19 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2
20 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a espai lliure públic EL-P i viari ubicats a la Unitat d’Actuació anomenada UA SFR-10 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera
21 Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
22 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
23 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
24 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
25 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
26 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
27 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
28 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
29 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
30 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
31 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
32 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
33 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
34 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
35 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
36 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
37 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
38 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
39 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
40 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
41 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
42 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
43 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
44 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
45 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
46 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
47 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
48 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
49 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
50 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
51 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
52 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
53 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
54 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
55 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
56 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
57 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
58 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
59 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
60 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
61 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
62 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
63 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
64 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
65 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
66 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
67 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
68 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
69 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
70 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
71 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
72 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
73 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
74 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
75 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
76 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
77 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
78 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
79 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
80 Edicto la Nassa SCP
81 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
82 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
83 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
84 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
85 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
86 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
87 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
88 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
89 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
90 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
91 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
92 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
93 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
94 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
95 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
96 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
97 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
98 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
99 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
100 Requeriment per falta de documentació als interessats
101 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
102 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
103 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
104 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
105 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
106 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
107 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

Page 1 of 2

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1