• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Aprovació inicial del Reglament de funcionament i ús del Far de la Mola 401
2 Conveni de col·laboració per establir les bases de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima per continuar l’elaboració de la carta arqueològica subaquàtica de Formentera 911
3 Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2018 1452
4 Aprovació definitiva del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 1623
5 Llista definitiva d'aspirants admesos i nomenament de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2018 2245
6 Publicació del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 2582
7 Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So 2605
8 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l’any 2018 3107
9 Convocatòria i bases que han regir la concessió de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera per a l’any 2018 3236
10 Conveni de col·laboració en matèria de patrimoni cultural per dur a terme la continuació de l’excavació arqueològica de la necròpolis Tardoantiga del c/Metge Vicent Riera 3142