• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en materia de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2019 2
2 Convocatòria i bases que han de regir la concessió de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2019 293
3 Aprovació inicial del Reglament de funcionament i ús del Far de la Mola 783
4 Conveni de col·laboració per establir les bases de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima per continuar l’elaboració de la carta arqueològica subaquàtica de Formentera 1299
5 Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2018 1821
6 Aprovació definitiva del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 1992
7 Llista definitiva d'aspirants admesos i nomenament de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2018 2603
8 Publicació del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 2982
9 Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So 3000
10 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l’any 2018 3493