• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Decret 45/2017, de 8 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial deTelecomunicacions i Innovació de les Illes Balears 919
2 Aprovació definitiva de les bases que han de regir la convocatoria de concessió de finançament del projecte/s guanyadors/s del concurs de projectes emmarcats dins del Save Posidonia Project, del Consell Insular de Formentera per a l’any 2017 1049
3 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenaça d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de Formentera 1163
4 Aprovació inicial de les “Bases que han de regir la convocatòria de concessió de finançament del projecte/s guanyadors/s del concurs de projectes emmarcats dins del Save Posidonia Project, del Consell Insular de Formentera per a l’any 2017 1398
5 Informació pública en relació al Projecte de Subestació a 132 kV Formentera, ampliació de la SE Formentera 30 kV (existent) i el cable subterrani d'unió dels parcs de 132 i 30 kV i Cable a 132 kV, doble circuit, Torrent - Formentera 1821
6 Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 10 de maig 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per presentar sol·licituds, per nstal·lacions d’energia solar fotovoltaica: particulars 3888
7 Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 10 de maig de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per presentar sol·licituds de subvenció per ainstal·lacions d’energia solar fotovoltaica: empreses 3863
8 Aprovació definitiva de la modificació del reglament del servei de xarxa wi-fi al Terme Municipal de Formentera 4196
9 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic del servei d'accés a Internet a través de la xarxa sense fils municipal de Formentera (WIFI) 4134
10 Constitució del servei públic deixelleria i d’aprovació definitiva del Reglament d’ús i funcionament de la deixalleria de TM Formentera 4743

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix