• Català
  • Castellano
  • English

Educació i Cultura

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 398
2 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2020 1763
3 Bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2019-2020 1668
4 AJORNAMENT/SUSPENSIÓ DEL XVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA BENI TRUTMANN 2020 3397
5 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 3669
6 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2020 3660
7 Concurs de fotografia Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2020 5596
8 Ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2018-2019 4347
9 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 4268
10 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” per a l’any 2020 4326
11 Aprovació inicial de la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4316
12 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació República de la Cultura, per a la organització del Projecte Cultural Barnasants a l’illa de Formentera i la programació d’artistes formenterers al Barnasants per a l’any 2020 4081
13 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per a les Festes de Nadal 2019-2020 a l'envelat 4336
14 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4116
15 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 4827
16 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 5361
17 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 5991
18 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 5587
19 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 5790
20 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 5385
21 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 5781
22 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 6528
23 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 6182
24 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 6046
25 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 6103
26 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 5960
27 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 5659
28 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 5747
29 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 5694
30 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 6110
31 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 6126
32 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 6401
33 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 6479
34 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 6587
35 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 6730
36 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 6555
37 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 6644
38 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 6872
39 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 6957
40 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 6908
41 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 7606
42 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 14086
43 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 7716
44 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 7954
45 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 7804
46 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 8046
47 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 8041
48 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 8042
49 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 7991
50 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 8060
51 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 7551
52 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 7682
53 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 7326
54 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 7475
55 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 7393
56 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 8254
57 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 8326
58 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 8940
59 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 9317
60 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 9186
61 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 9188
62 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 9236
63 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 9265
64 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 9433
65 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 9188
66 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 9430
67 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 9546
68 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 9797
69 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 10308
70 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 10252
71 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 10732
72 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 10279
73 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 10484
74 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 10317
75 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 10437
76 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 10514
77 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 10665
78 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 10960
79 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 11015
80 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 12252
81 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 10871
82 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 11183
83 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 11923
84 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 11230
85 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 11473
86 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 11330
87 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 11314
88 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 11338
89 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 11653
90 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 11694
91 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 11666
92 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 11852
93 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 12013
94 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 11535
95 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 12102
96 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 12191
97 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 12322
98 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 12004
99 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 12216
100 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 16805

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1