• Català
  • Castellano
  • English

Educació i Cultura

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 110
2 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2020 1396
3 Bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2019-2020 1305
4 AJORNAMENT/SUSPENSIÓ DEL XVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA BENI TRUTMANN 2020 3084
5 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 3336
6 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2020 3329
7 Concurs de fotografia Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2020 5146
8 Ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2018-2019 4022
9 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 3950
10 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” per a l’any 2020 4009
11 Aprovació inicial de la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4024
12 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació República de la Cultura, per a la organització del Projecte Cultural Barnasants a l’illa de Formentera i la programació d’artistes formenterers al Barnasants per a l’any 2020 3821
13 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per a les Festes de Nadal 2019-2020 a l'envelat 4067
14 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3891
15 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 4594
16 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 5131
17 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 5725
18 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 5361
19 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 5536
20 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 5145
21 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 5541
22 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 6299
23 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 5949
24 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 5806
25 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 5861
26 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 5724
27 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 5423
28 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 5517
29 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 5472
30 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 5878
31 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 5884
32 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 6175
33 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 6257
34 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 6371
35 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 6502
36 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 6326
37 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 6414
38 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 6644
39 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 6729
40 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 6677
41 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 7367
42 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 13809
43 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 7479
44 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 7719
45 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 7578
46 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 7817
47 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 7804
48 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 7810
49 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 7769
50 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 7789
51 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 7320
52 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 7438
53 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 7099
54 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 7242
55 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 7162
56 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 8031
57 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 8098
58 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 8723
59 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 9094
60 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 8948
61 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 8929
62 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 8994
63 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 9025
64 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 9206
65 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 8967
66 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 9208
67 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 9320
68 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 9573
69 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 10089
70 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 10030
71 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 10509
72 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 10044
73 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 10257
74 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 10099
75 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 10213
76 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 10295
77 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 10445
78 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 10737
79 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 10797
80 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 12028
81 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 10643
82 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 10957
83 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 11688
84 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 11002
85 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 11253
86 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 11107
87 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 11097
88 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 11120
89 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 11437
90 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 11471
91 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 11434
92 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 11629
93 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 11788
94 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 11313
95 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 11874
96 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 11970
97 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 12100
98 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 11774
99 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 11986
100 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 16493

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1