• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” per a l’any 2020 7
2 Aprovació inicial de la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 5
3 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació República de la Cultura, per a la organització del Projecte Cultural Barnasants a l’illa de Formentera i la programació d’artistes formenterers al Barnasants per a l’any 2020 12
4 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per a les Festes de Nadal 2019-2020 a l'envelat 513
5 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 827
6 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 1598
7 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 2073
8 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 2370
9 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 2222
10 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 2311
11 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 2187
12 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 2528
13 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 3157
14 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 2959
15 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 2884
16 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 2858
17 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 2804
18 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 2589
19 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 2715
20 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 2753
21 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 3092
22 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 3058
23 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 3342
24 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3547
25 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 3651
26 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 3675
27 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 3611
28 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3668
29 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 3792
30 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 3920
31 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3889
32 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4492
33 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 9939
34 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 4679
35 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 4869
36 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 4796
37 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 5098
38 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 5052
39 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 5015
40 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4971
41 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 5003
42 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 4570
43 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 4568
44 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 4358
45 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 4486
46 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 4382
47 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 5175
48 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 5186
49 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 5846
50 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 6244
51 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 6105
52 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 6055
53 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 6169
54 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 6161
55 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 6471
56 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 6212
57 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 6423
58 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 6488
59 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 6776
60 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 7289
61 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 7230
62 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 7659
63 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 7227
64 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7476
65 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7334
66 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7435
67 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7478
68 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 7656
69 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 7918
70 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 7996
71 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 9195
72 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 7895
73 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 8157
74 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 8735
75 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 8168
76 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 8451
77 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 8379
78 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 8364
79 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 8390
80 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 8635
81 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 8664
82 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 8683
83 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 8839
84 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 9087
85 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 8558
86 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 9029
87 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 9136
88 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 9292
89 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 8969
90 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 9145
91 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 12848
92 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 8990
93 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 8950
94 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9276
95 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 9224
96 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 9280
97 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 9348
98 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 9423
99 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 10202
100 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 9453

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1