• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 AJORNAMENT/SUSPENSIÓ DEL XVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA BENI TRUTMANN 2020 176
2 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 312
3 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2020 309
4 Concurs de fotografia Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2020 872
5 Ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2018-2019 1089
6 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 1135
7 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” per a l’any 2020 1181
8 Aprovació inicial de la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 1188
9 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació República de la Cultura, per a la organització del Projecte Cultural Barnasants a l’illa de Formentera i la programació d’artistes formenterers al Barnasants per a l’any 2020 1212
10 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per a les Festes de Nadal 2019-2020 a l'envelat 1471
11 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 1744
12 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 2459
13 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 2933
14 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 3324
15 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 3120
16 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 3155
17 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 2937
18 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 3284
19 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 3936
20 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 3710
21 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 3575
22 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 3615
23 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 3521
24 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 3253
25 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 3355
26 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 3396
27 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 3738
28 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 3710
29 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 4015
30 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 4157
31 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 4276
32 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 4371
33 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 4233
34 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4305
35 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 4487
36 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 4595
37 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 4553
38 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 5211
39 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 11185
40 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 5358
41 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 5581
42 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 5486
43 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 5744
44 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 5703
45 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 5708
46 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 5661
47 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 5696
48 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 5210
49 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 5294
50 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 4992
51 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 5120
52 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 5037
53 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 5889
54 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 5926
55 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 6597
56 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 6959
57 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 6810
58 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 6784
59 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 6866
60 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 6878
61 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 7129
62 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 6868
63 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 7100
64 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 7192
65 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 7474
66 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 7992
67 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 7947
68 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 8413
69 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 7925
70 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 8171
71 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7992
72 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 8111
73 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 8196
74 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 8344
75 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 8621
76 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 8681
77 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 9906
78 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 8561
79 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 8840
80 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 9486
81 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 8867
82 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 9135
83 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 9017
84 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 9019
85 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 9067
86 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 9320
87 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 9326
88 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 9341
89 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 9521
90 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 9729
91 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 9216
92 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 9719
93 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 9813
94 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 9961
95 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 9651
96 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 9819
97 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 13637
98 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 9652
99 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 9630
100 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9968

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1