• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per a les Festes de Nadal 2019-2020 a l'envelat 165
2 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 619
3 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 1413
4 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 1880
5 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 2159
6 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 2020
7 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 2112
8 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 2004
9 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 2339
10 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 2955
11 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 2797
12 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 2716
13 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 2704
14 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 2661
15 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 2450
16 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 2583
17 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 2626
18 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 2961
19 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 2913
20 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 3196
21 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3402
22 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 3503
23 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 3482
24 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 3471
25 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3523
26 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 3641
27 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 3763
28 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3734
29 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4329
30 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 9650
31 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 4533
32 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 4700
33 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 4662
34 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4958
35 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4918
36 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 4872
37 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4841
38 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4869
39 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 4445
40 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 4416
41 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 4238
42 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 4366
43 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 4247
44 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 5046
45 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 5044
46 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 5704
47 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 6085
48 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 5971
49 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 5905
50 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 6018
51 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 6019
52 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 6348
53 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 6080
54 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 6292
55 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 6360
56 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 6640
57 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 7149
58 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 7098
59 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 7512
60 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 7094
61 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7329
62 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7206
63 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7308
64 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7338
65 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 7532
66 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 7788
67 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 7855
68 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 9073
69 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 7774
70 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 8041
71 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 8572
72 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 8039
73 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 8307
74 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 8264
75 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 8252
76 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 8270
77 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 8491
78 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 8540
79 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 8555
80 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 8707
81 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 8965
82 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 8430
83 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 8868
84 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 9004
85 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 9160
86 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 8834
87 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 9010
88 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 12698
89 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 8855
90 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 8813
91 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9132
92 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 9102
93 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 9154
94 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 9233
95 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 9291
96 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 10060
97 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 9323
98 Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 9376
99 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2014-2015 9534
100 Llistat definitiu d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 11151

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1