• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2018-2019 615
2 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 687
3 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” per a l’any 2020 749
4 Aprovació inicial de la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 760
5 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació República de la Cultura, per a la organització del Projecte Cultural Barnasants a l’illa de Formentera i la programació d’artistes formenterers al Barnasants per a l’any 2020 773
6 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per a les Festes de Nadal 2019-2020 a l'envelat 1068
7 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 1362
8 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 2103
9 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 2576
10 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 2929
11 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 2766
12 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 2783
13 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 2599
14 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 2951
15 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 3585
16 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 3370
17 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 3255
18 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 3272
19 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 3197
20 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 2954
21 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 3076
22 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 3098
23 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 3447
24 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 3417
25 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 3718
26 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3880
27 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 3984
28 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 4067
29 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 3944
30 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4024
31 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 4188
32 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 4294
33 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 4269
34 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4896
35 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 10703
36 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 5055
37 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 5273
38 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 5170
39 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 5450
40 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 5398
41 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 5403
42 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 5359
43 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 5388
44 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 4925
45 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 4995
46 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 4707
47 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 4838
48 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 4738
49 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 5577
50 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 5593
51 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 6283
52 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 6646
53 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 6500
54 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 6452
55 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 6563
56 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 6566
57 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 6842
58 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 6582
59 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 6797
60 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 6879
61 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 7177
62 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 7694
63 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 7640
64 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 8082
65 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 7634
66 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7870
67 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7706
68 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7820
69 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7879
70 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 8039
71 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 8329
72 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 8394
73 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 9598
74 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 8272
75 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 8547
76 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 9169
77 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 8562
78 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 8838
79 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 8739
80 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 8741
81 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 8767
82 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 9024
83 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 9043
84 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 9062
85 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 9229
86 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 9454
87 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 8930
88 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 9415
89 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 9515
90 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 9662
91 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 9368
92 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 9526
93 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 13299
94 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 9369
95 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 9334
96 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9661
97 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 9601
98 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 9613
99 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 9712
100 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 9783

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1