• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 363
2 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 1201
3 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 1686
4 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 1958
5 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 1848
6 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 1927
7 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 1837
8 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 2207
9 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 2815
10 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 2663
11 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 2595
12 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 2581
13 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 2556
14 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 2347
15 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 2481
16 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 2521
17 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 2857
18 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 2788
19 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 3074
20 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3276
21 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 3387
22 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 3347
23 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 3358
24 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3406
25 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 3508
26 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 3635
27 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3611
28 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4188
29 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 9349
30 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 4409
31 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 4569
32 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 4545
33 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4840
34 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4814
35 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 4762
36 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4728
37 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4754
38 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 4337
39 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 4300
40 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 4147
41 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 4267
42 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 4150
43 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 4929
44 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 4918
45 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 5587
46 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 5966
47 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 5849
48 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 5785
49 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 5897
50 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 5903
51 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 6238
52 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 5978
53 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 6179
54 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 6242
55 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 6523
56 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 7046
57 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 6980
58 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 7382
59 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 6974
60 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7206
61 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7095
62 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7189
63 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7212
64 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 7413
65 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 7678
66 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 7761
67 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 8951
68 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 7679
69 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 7924
70 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 8443
71 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 7934
72 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 8189
73 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 8160
74 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 8150
75 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 8172
76 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 8382
77 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 8436
78 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 8448
79 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 8596
80 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 8874
81 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 8318
82 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 8760
83 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 8884
84 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 9047
85 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 8732
86 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 8905
87 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 12552
88 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 8745
89 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 8707
90 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9011
91 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 8987
92 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 9053
93 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 9125
94 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 9182
95 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9960
96 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 9219
97 Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 9275
98 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2014-2015 9436
99 Llistat definitiu d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 11051
100 Llistat provisional d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 11288

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1