• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 731
2 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 1249
3 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 1487
4 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 1380
5 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 1459
6 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 1412
7 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 1755
8 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 2362
9 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 2225
10 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 2198
11 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 2237
12 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 2213
13 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 2016
14 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 2161
15 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 2197
16 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 2520
17 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 2442
18 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 2706
19 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 2903
20 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 3013
21 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 2971
22 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 2994
23 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3041
24 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 3161
25 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 3261
26 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3245
27 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3821
28 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 8790
29 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 4060
30 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 4207
31 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 4195
32 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4497
33 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4467
34 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 4438
35 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4400
36 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4403
37 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 4010
38 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 3972
39 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 3813
40 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 3964
41 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 3839
42 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 4602
43 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 4591
44 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 5254
45 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 5630
46 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 5530
47 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 5457
48 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 5614
49 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 5607
50 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 5954
51 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 5699
52 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 5896
53 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 5940
54 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 6205
55 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 6753
56 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 6684
57 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 7076
58 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 6680
59 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 6910
60 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 6804
61 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 6915
62 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 6928
63 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 7128
64 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 7416
65 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 7473
66 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 8698
67 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 7418
68 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 7645
69 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 8152
70 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 7657
71 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 7921
72 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 7889
73 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 7878
74 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 7902
75 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 8113
76 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 8173
77 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 8176
78 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 8329
79 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 8611
80 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 8077
81 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 8486
82 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 8621
83 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 8762
84 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 8474
85 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 8618
86 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 12174
87 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 8471
88 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 8423
89 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 8728
90 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 8725
91 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 8778
92 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 8837
93 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 8903
94 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9659
95 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 8965
96 Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 9022
97 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2014-2015 9176
98 Llistat definitiu d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 10776
99 Llistat provisional d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 11010
100 Resultat del sorteig: Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda 9634

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1