• Català
  • Castellano
  • English

Educació i Cultura

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 AJORNAMENT/SUSPENSIÓ DEL XVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA BENI TRUTMANN 2020 1232
2 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 1423
3 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2020 1431
4 Concurs de fotografia Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2020 2336
5 Ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2018-2019 2170
6 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 2148
7 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” per a l’any 2020 2225
8 Aprovació inicial de la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 2219
9 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació República de la Cultura, per a la organització del Projecte Cultural Barnasants a l’illa de Formentera i la programació d’artistes formenterers al Barnasants per a l’any 2020 2250
10 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per a les Festes de Nadal 2019-2020 a l'envelat 2487
11 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 2456
12 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 3187
13 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 3671
14 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 4104
15 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 3887
16 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 3959
17 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 3675
18 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 4046
19 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 4794
20 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 4466
21 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 4328
22 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 4358
23 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 4242
24 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 3977
25 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 4067
26 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 4081
27 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 4429
28 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 4438
29 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 4734
30 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 4844
31 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 4963
32 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 5092
33 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 4917
34 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 5000
35 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 5198
36 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 5309
37 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 5265
38 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 5935
39 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 12096
40 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 6070
41 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 6297
42 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 6178
43 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 6445
44 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 6404
45 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 6398
46 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 6384
47 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 6388
48 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 5906
49 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 5998
50 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 5686
51 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 5826
52 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 5735
53 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 6616
54 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 6651
55 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 7309
56 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 7674
57 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 7533
58 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 7480
59 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 7547
60 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 7585
61 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 7831
62 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 7560
63 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 7803
64 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 7886
65 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 8183
66 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 8696
67 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 8628
68 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 9127
69 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 8626
70 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 8855
71 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 8675
72 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 8804
73 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 8894
74 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 9043
75 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 9340
76 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 9393
77 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 10595
78 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 9255
79 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 9536
80 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 10247
81 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 9596
82 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 9842
83 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 9705
84 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 9715
85 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 9737
86 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 10017
87 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 10036
88 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 10029
89 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 10234
90 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 10401
91 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 9904
92 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 10417
93 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 10514
94 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 10651
95 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 10341
96 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 10525
97 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 14481
98 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 10359
99 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 10339
100 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 10680

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1