• Català
  • Castellano
  • English

Educació i Cultura

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2020 559
2 Bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2019-2020 477
3 AJORNAMENT/SUSPENSIÓ DEL XVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA BENI TRUTMANN 2020 2360
4 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 2576
5 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2020 2575
6 Concurs de fotografia Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2020 4097
7 Ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2018-2019 3274
8 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 3219
9 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” per a l’any 2020 3290
10 Aprovació inicial de la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3297
11 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació República de la Cultura, per a la organització del Projecte Cultural Barnasants a l’illa de Formentera i la programació d’artistes formenterers al Barnasants per a l’any 2020 3208
12 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per a les Festes de Nadal 2019-2020 a l'envelat 3457
13 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3317
14 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 4027
15 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 4549
16 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 5080
17 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 4773
18 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 4908
19 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 4558
20 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 4950
21 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 5689
22 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 5360
23 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 5221
24 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 5255
25 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 5133
26 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 4850
27 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 4947
28 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 4921
29 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 5310
30 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 5301
31 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 5601
32 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 5694
33 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 5819
34 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 5939
35 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 5770
36 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 5856
37 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 6063
38 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 6165
39 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 6110
40 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 6789
41 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 13120
42 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 6912
43 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 7142
44 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 7011
45 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 7275
46 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 7253
47 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 7234
48 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 7221
49 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 7233
50 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 6758
51 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 6867
52 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 6530
53 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 6681
54 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 6592
55 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 7464
56 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 7519
57 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 8159
58 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 8524
59 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 8381
60 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 8345
61 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 8415
62 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 8456
63 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 8649
64 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 8402
65 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 8652
66 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 8755
67 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 9013
68 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 9531
69 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 9467
70 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 9955
71 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 9466
72 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 9692
73 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 9528
74 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 9651
75 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 9730
76 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 9885
77 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 10176
78 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 10239
79 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 11458
80 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 10092
81 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 10397
82 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 11113
83 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 10440
84 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 10663
85 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 10543
86 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 10534
87 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 10553
88 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 10867
89 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 10902
90 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 10869
91 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 11066
92 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 11235
93 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 10748
94 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 11292
95 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 11390
96 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 11527
97 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 11199
98 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 11401
99 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 15677
100 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 11236

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1