• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 224
2 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 778
3 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 994
4 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 905
5 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 976
6 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 974
7 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 1305
8 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 1897
9 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 1776
10 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 1767
11 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 1877
12 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 1855
13 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 1705
14 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 1850
15 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 1880
16 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 2197
17 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 2113
18 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 2373
19 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 2546
20 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 2676
21 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 2627
22 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 2668
23 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 2697
24 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 2831
25 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 2926
26 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 2898
27 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3476
28 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 8161
29 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 3725
30 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 3866
31 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 3883
32 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4161
33 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4145
34 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 4109
35 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4088
36 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4080
37 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 3681
38 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 3645
39 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 3501
40 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 3659
41 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 3519
42 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 4283
43 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 4269
44 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 4948
45 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 5318
46 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 5221
47 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 5144
48 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 5311
49 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 5301
50 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 5651
51 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 5383
52 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 5580
53 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 5631
54 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 5890
55 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 6446
56 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 6377
57 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 6764
58 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 6391
59 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 6605
60 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 6499
61 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 6612
62 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 6619
63 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 6808
64 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 7095
65 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 7157
66 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 8400
67 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 7113
68 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 7342
69 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 7798
70 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 7337
71 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 7614
72 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 7602
73 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 7588
74 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 7604
75 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 7815
76 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 7873
77 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 7875
78 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 8018
79 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 8306
80 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 7785
81 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 8182
82 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 8309
83 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 8452
84 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 8151
85 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 8299
86 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 11758
87 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 8152
88 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 8099
89 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 8411
90 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 8411
91 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 8478
92 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 8529
93 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 8606
94 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9344
95 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 8668
96 Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 8720
97 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2014-2015 8869
98 Llistat definitiu d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 10463
99 Llistat provisional d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 10700
100 Resultat del sorteig: Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda 9329

Page 1 of 2

Start
Prev
1