• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Aprovació inicial de la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4
2 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació República de la Cultura, per a la organització del Projecte Cultural Barnasants a l’illa de Formentera i la programació d’artistes formenterers al Barnasants per a l’any 2020 8
3 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per a les Festes de Nadal 2019-2020 a l'envelat 502
4 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 819
5 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 1589
6 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 2064
7 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 2363
8 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 2217
9 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 2304
10 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 2181
11 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 2520
12 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 3152
13 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 2955
14 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 2878
15 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 2851
16 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 2797
17 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 2584
18 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 2708
19 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 2748
20 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 3088
21 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 3052
22 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 3338
23 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3542
24 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 3647
25 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 3670
26 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 3607
27 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3665
28 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 3786
29 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 3914
30 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3885
31 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4486
32 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 9933
33 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 4674
34 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 4864
35 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 4789
36 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 5093
37 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 5047
38 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 5011
39 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4966
40 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4998
41 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 4567
42 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 4563
43 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 4355
44 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 4483
45 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 4378
46 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 5171
47 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 5182
48 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 5842
49 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 6240
50 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 6102
51 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 6051
52 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 6166
53 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 6155
54 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 6467
55 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 6207
56 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 6419
57 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 6481
58 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 6771
59 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 7284
60 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 7224
61 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 7654
62 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 7221
63 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7471
64 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7330
65 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7432
66 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7472
67 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 7649
68 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 7913
69 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 7993
70 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 9189
71 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 7892
72 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 8153
73 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 8729
74 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 8164
75 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 8447
76 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 8375
77 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 8359
78 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 8387
79 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 8631
80 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 8660
81 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 8679
82 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 8835
83 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 9083
84 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 8553
85 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 9026
86 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 9132
87 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 9285
88 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 8965
89 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 9138
90 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 12839
91 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 8984
92 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 8944
93 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9271
94 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 9220
95 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 9276
96 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 9343
97 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 9419
98 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 10198
99 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 9449
100 Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 9494

Page 1 of 2

Start
Prev
1