• Català
  • Castellano
  • English

Educación, Cultura y Patrimonio

Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
1 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 737
2 Bases de las condiciones económico-administrativas y técnicas para la adjudicación de las barras en las fiestas de Sant Jaume 2019 en Formentera 1253
3 Convocatoria de ayudas para compensar la doble/triple insularidad para los estudiantes que cursen estudios superiores, ciclos superiores, ciclos formativos o de educación postobligatoria reglada o aprendizajes artísticos fuera de la isla de Formentera para el curso 2018-2019 1495
4 Bases que han de regir la convocatoria de ayudas de becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, curso 2018-2019 1387
5 Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto por el curso 2018-2019 1465
6 Otorgamiento de diez becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, curso 2017-2018 1416
7 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 1763
8 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 2369
9 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y Espai Frumentària, en materia de promoción y difusión cultural, para el año 2019 2229
10 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra Cultural Balear de Formentera en materia de cultura y patrimonio 2206
11 Concurso de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 2242
12 Bases reguladoras del XVII concurso de fotografía Beni Trutmann 2219
13 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 2020
14 Nombramineto y convocatoria de los mienmbros de la Comissión evaluadora de ajudas de Becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, para el curso 2017-18 2167
15 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 2201
16 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Asociación Republica de la Cultura para la organización del proyecto cultural Barnasans en la isla de Formentera y la programación de artistas formenterenses en el Barnasans para el año 2019 2523
17 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 2446
18 Acuerdo de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y el Hospital de Formentera para la realización de cursos de catalán para el personal del hospital 2712
19 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 2913
20 Aprobación de las ayudas económicas por desplazamiento a estudiantes que cursan estudios superiores, ciclos formativos o educación postobligatoria reglada o enseñanzas artísticas fuera de la isla de Formentera para el curso 2017-2018 3021
21 Otorgamiento ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto para el curso 2017-2018 2980
22 Otorgamiento de ocho becas de estudios superiores a estudiantes de Formentera, curso 2016-2017 3001
23 Aprobación inicial de la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas 3047
24 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 3168
25 Bases y convocatoria de las condiciones técnicas para la gestión de la barra de las Fiestas de Navidad en la carpa de Sant Ferran de ses Roques 3269
26 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3253
27 Bases y de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas 3828
28 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 8808
29 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 4066
30 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la empresa Hijos de Rivera SAU para otorgar una ayuda económica en actividades culturales de Formentera 4216
31 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 4204
32 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4504
33 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4475
34 Bases de las condiciones económico-administrativas y técnicas para la adjudicación de las barras en las fiestas de Sant Jaume en Formentera 4447
35 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4407
36 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4414
37 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 4018
38 Bases reguladoras de las ayudas de becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera para el curso 2017-2018 3978
39 Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto por el curso 2017-2018 3821
40 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y Espai Frumentària, en materia de promoción y difusión cultural, para el año 2018 3971
41 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra Cultura Balear de Formentera en materia de cultural y patrimonio 3844
42 Aprobación definitiva del Reglamento de uso de la Sala de Exposiciones 4609
43 Concurso de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2018 4597
44 Resolución de otorgamiento subvenciones en materia de organización de fiestas 5261
45 Resolución de la directora general de Política Lingüística de 11 de diciembre de 2017 por la cual se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el cual se regula el uso de las lenguas oficiales en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 5636
46 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 5537
47 Otorgamiento de subvenciones para ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto para el curso 2016-2017 5463
48 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 5620
49 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 5612
50 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 5960
51 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 5706
52 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 5902
53 Bases para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas sin ánimo de lucro para la realización de fiestas correspondientes al periodo comprendido entre noviembre de 2016 y octubre 2017 5946
54 Convocatoria de las bases para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas 6210
55 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 6759
56 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 6690
57 Edicto del Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra CulturalBalear de Formentera en materia de cultura y patrimonio 7085
58 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 6686
59 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 6916
60 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 6810
61 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 6922
62 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 6934
63 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 7133
64 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera i la asociación Espai Frumentària, en materia de promoción y difusión cultural para el año 2017 7422
65 Candidaturas al Consell Escolar de las Escoletas 2017 7480
66 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 8704
67 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 7425
68 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 7650
69 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 8158
70 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 7663
71 Aprobación de las bases y convocatoria del Concurso de fotografía Beni Trutmann del año 2017 7927
72 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Universitat de les Illes Balears para llevar a cabo la realización de informes preceptivos durante los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Cultural 7895
73 Concesión de ayudas econónimcas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas sin ánimo de lucro para la realización de fiestas correspondientas al período comprendido entre noviembre de 2015 y octubre 2016 7883
74 Acuerdo de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y el Hospital de Formentera para la realización de cursos de catalán para el hospital de Formentera 7910
75 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 8118
76 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 8179
77 Bases y la convocatoria de las condiciones técnicas para la gestión de la barra de las fiestas de navidad 2016/2017 en la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 8182
78 Nombramiento de los miembros de la Comisión técnica evaluadora para la concesión de ayudas para la concesión de ayudas económicas para la realización de fiestas 8336
79 Adjudicación Ayudas por desplazamiento a los estudiantes del curso 2015-16 8616
80 Aprobar la concesión de setenta y tres solicitudes para las ayudas de libros para el fondo de reutilización de libros de texto en centros de primaria y secundaria y ayudas individuales para la adquisición de libros de texto para el curso 2015-2016 8083
81 Nombramiento y convocatoria de los miembros de la Comisión evaluadora de ayudas para la adquisión de libros de texto para el curso 2015/2016 8492
82 Publicación del Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la empresa Hijos de Rivera S.A.U. para otorgar una ayuda económica en actividades culturales de Formentera 8630
83 Aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilización de las instalaciones y servicios de las Escoletas 8769
84 Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de régimen interno de las escoletas dependientes del Consell Insular de Formentera 8480
85 Aprobación definitiva del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Escolar de Formentera (CEF) 8626
86 Lista escoletes del CIF para el curso 2016-2017 12184
87 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra Cultural Balear de Formentera en materia de cultura y patrimonio 8477
88 Publicación del Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Fundación Baleària para la ayuda económica en las actividades culturales de Formentera 8429
89 Nombramiento de los miembros del Jurado del XIV Concurso de Fotografía Beni Trutmann 2016 8734
90 Exposiciones programadas en el Centro Antoni Tur "Gabrielet" para 2016 8732
91 Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto para el curso 2015-2016 8786
92 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 8843
93 Bases que han de regir la convocatoria de ayudas por desplazamiento a estudiantes/as que cursen estudios superiores, ciclos formativos o de educación postobligatoria reglada o enseñanzas artísticos fuera de la isla de Formentera, curso 2015–2016 8908
94 Bases concurso de Fotografía Beni Trutmann 2016 9668
95 Bases reguladoras del concurso de disfraces del desfile de carnaval de Formentera 8970
96 Adjudicación de ayudas para la adquisición de libros de texto para el curso 2014-2015 9027
97 Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de libros de texto para el curso 2014-2015 9182
98 Listado definitivo de admitidos y excluidos en el CAMÍ VELL (de junio a octubre de 2015) 10782
99 Listado provisional admitidos y excluídos en el CAMÍ VELL (de junio a octubre de 2015) 11015
100 Resultado del sorteo: sorteo público de dos letras para dirimir las situaciones de empate en las solicitudes de inscripción en el nuevo centro escolar Camí Vell y en Sa Miranda 9640

Página 1 de 2

Inicio
Anterior
1