• Català
  • Castellano
  • English

Educación, Cultura y Patrimonio

Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
1 Ayudas para compensar la doble/triple insularidad para los estudiantes que cursen estudios superiores, ciclos superiores, ciclos formativos o de educación post obligatoria reglada o enseñanzas artísticas fuera de la isla de Formentera para el curso 2018-2019 627
2 Otorgamiento ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto para el curso 2018-2019 693
3 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” per a l’any 2020 756
4 Aprobación inicial de la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas 768
5 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Asociación República de la Cultura, para la organización del Projecto Cultural Barnasants en la isla de Formentera y la programación de artistas formenterenses al Barnasants para el año 2020 779
6 Condiciones técnicas para la gestión de la barra para las Fiestas de Navidad 2019-2020 en la carpa 1074
7 Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas 1367
8 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 2106
9 Bases de las condiciones económico-administrativas y técnicas para la adjudicación de las barras en las fiestas de Sant Jaume 2019 en Formentera 2583
10 Convocatoria de ayudas para compensar la doble/triple insularidad para los estudiantes que cursen estudios superiores, ciclos superiores, ciclos formativos o de educación postobligatoria reglada o aprendizajes artísticos fuera de la isla de Formentera para el curso 2018-2019 2933
11 Bases que han de regir la convocatoria de ayudas de becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, curso 2018-2019 2769
12 Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto por el curso 2018-2019 2786
13 Otorgamiento de diez becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, curso 2017-2018 2603
14 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 2954
15 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 3588
16 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y Espai Frumentària, en materia de promoción y difusión cultural, para el año 2019 3371
17 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra Cultural Balear de Formentera en materia de cultura y patrimonio 3261
18 Concurso de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 3275
19 Bases reguladoras del XVII concurso de fotografía Beni Trutmann 3199
20 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 2960
21 Nombramineto y convocatoria de los mienmbros de la Comissión evaluadora de ajudas de Becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, para el curso 2017-18 3080
22 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 3099
23 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Asociación Republica de la Cultura para la organización del proyecto cultural Barnasans en la isla de Formentera y la programación de artistas formenterenses en el Barnasans para el año 2019 3450
24 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 3422
25 Acuerdo de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y el Hospital de Formentera para la realización de cursos de catalán para el personal del hospital 3721
26 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3883
27 Aprobación de las ayudas económicas por desplazamiento a estudiantes que cursan estudios superiores, ciclos formativos o educación postobligatoria reglada o enseñanzas artísticas fuera de la isla de Formentera para el curso 2017-2018 3993
28 Otorgamiento ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto para el curso 2017-2018 4069
29 Otorgamiento de ocho becas de estudios superiores a estudiantes de Formentera, curso 2016-2017 3948
30 Aprobación inicial de la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas 4025
31 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 4196
32 Bases y convocatoria de las condiciones técnicas para la gestión de la barra de las Fiestas de Navidad en la carpa de Sant Ferran de ses Roques 4296
33 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 4272
34 Bases y de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas 4899
35 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 10709
36 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 5057
37 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la empresa Hijos de Rivera SAU para otorgar una ayuda económica en actividades culturales de Formentera 5276
38 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 5176
39 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 5454
40 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 5400
41 Bases de las condiciones económico-administrativas y técnicas para la adjudicación de las barras en las fiestas de Sant Jaume en Formentera 5405
42 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 5362
43 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 5394
44 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 4927
45 Bases reguladoras de las ayudas de becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera para el curso 2017-2018 5000
46 Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto por el curso 2017-2018 4710
47 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y Espai Frumentària, en materia de promoción y difusión cultural, para el año 2018 4843
48 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra Cultura Balear de Formentera en materia de cultural y patrimonio 4739
49 Aprobación definitiva del Reglamento de uso de la Sala de Exposiciones 5578
50 Concurso de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2018 5596
51 Resolución de otorgamiento subvenciones en materia de organización de fiestas 6285
52 Resolución de la directora general de Política Lingüística de 11 de diciembre de 2017 por la cual se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el cual se regula el uso de las lenguas oficiales en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 6649
53 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 6503
54 Otorgamiento de subvenciones para ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto para el curso 2016-2017 6453
55 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 6566
56 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 6568
57 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 6845
58 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 6587
59 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 6801
60 Bases para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas sin ánimo de lucro para la realización de fiestas correspondientes al periodo comprendido entre noviembre de 2016 y octubre 2017 6881
61 Convocatoria de las bases para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas 7178
62 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 7697
63 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 7641
64 Edicto del Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra CulturalBalear de Formentera en materia de cultura y patrimonio 8085
65 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 7637
66 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7872
67 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7710
68 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7821
69 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7880
70 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 8043
71 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera i la asociación Espai Frumentària, en materia de promoción y difusión cultural para el año 2017 8331
72 Candidaturas al Consell Escolar de las Escoletas 2017 8398
73 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 9600
74 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 8273
75 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 8551
76 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 9172
77 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 8565
78 Aprobación de las bases y convocatoria del Concurso de fotografía Beni Trutmann del año 2017 8839
79 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Universitat de les Illes Balears para llevar a cabo la realización de informes preceptivos durante los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Cultural 8742
80 Concesión de ayudas econónimcas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas sin ánimo de lucro para la realización de fiestas correspondientas al período comprendido entre noviembre de 2015 y octubre 2016 8742
81 Acuerdo de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y el Hospital de Formentera para la realización de cursos de catalán para el hospital de Formentera 8772
82 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 9027
83 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 9044
84 Bases y la convocatoria de las condiciones técnicas para la gestión de la barra de las fiestas de navidad 2016/2017 en la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 9064
85 Nombramiento de los miembros de la Comisión técnica evaluadora para la concesión de ayudas para la concesión de ayudas económicas para la realización de fiestas 9233
86 Adjudicación Ayudas por desplazamiento a los estudiantes del curso 2015-16 9456
87 Aprobar la concesión de setenta y tres solicitudes para las ayudas de libros para el fondo de reutilización de libros de texto en centros de primaria y secundaria y ayudas individuales para la adquisición de libros de texto para el curso 2015-2016 8932
88 Nombramiento y convocatoria de los miembros de la Comisión evaluadora de ayudas para la adquisión de libros de texto para el curso 2015/2016 9419
89 Publicación del Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la empresa Hijos de Rivera S.A.U. para otorgar una ayuda económica en actividades culturales de Formentera 9517
90 Aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilización de las instalaciones y servicios de las Escoletas 9665
91 Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de régimen interno de las escoletas dependientes del Consell Insular de Formentera 9371
92 Aprobación definitiva del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Escolar de Formentera (CEF) 9527
93 Lista escoletes del CIF para el curso 2016-2017 13302
94 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra Cultural Balear de Formentera en materia de cultura y patrimonio 9370
95 Publicación del Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Fundación Baleària para la ayuda económica en las actividades culturales de Formentera 9337
96 Nombramiento de los miembros del Jurado del XIV Concurso de Fotografía Beni Trutmann 2016 9665
97 Exposiciones programadas en el Centro Antoni Tur "Gabrielet" para 2016 9606
98 Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto para el curso 2015-2016 9616
99 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 9720
100 Bases que han de regir la convocatoria de ayudas por desplazamiento a estudiantes/as que cursen estudios superiores, ciclos formativos o de educación postobligatoria reglada o enseñanzas artísticos fuera de la isla de Formentera, curso 2015–2016 9784

Página 1 de 2

Inicio
Anterior
1