• Català
  • Castellano
  • English

Educació i Cultura

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 AJORNAMENT/SUSPENSIÓ DEL XVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA BENI TRUTMANN 2020 1791
2 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 2019
3 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2020 2022
4 Concurs de fotografia Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2020 3217
5 Ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2018-2019 2729
6 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 2680
7 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” per a l’any 2020 2757
8 Aprovació inicial de la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 2756
9 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació República de la Cultura, per a la organització del Projecte Cultural Barnasants a l’illa de Formentera i la programació d’artistes formenterers al Barnasants per a l’any 2020 2805
10 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per a les Festes de Nadal 2019-2020 a l'envelat 3033
11 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 2921
12 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 3650
13 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 4146
14 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 4621
15 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 4370
16 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 4471
17 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 4158
18 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 4526
19 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 5289
20 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 4955
21 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 4815
22 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 4840
23 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 4725
24 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 4454
25 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 4542
26 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 4537
27 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 4902
28 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 4906
29 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 5206
30 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 5297
31 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 5416
32 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 5541
33 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 5382
34 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 5454
35 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 5663
36 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 5775
37 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 5724
38 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 6405
39 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 12660
40 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 6536
41 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 6762
42 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 6637
43 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 6890
44 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 6858
45 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 6861
46 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 6845
47 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 6853
48 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 6372
49 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 6469
50 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 6146
51 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 6288
52 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 6194
53 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 7085
54 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 7126
55 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 7763
56 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 8136
57 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 7996
58 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 7949
59 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 8013
60 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 8050
61 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 8278
62 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 8015
63 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 8268
64 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 8353
65 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 8639
66 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 9149
67 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 9084
68 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 9579
69 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 9077
70 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 9305
71 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 9128
72 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 9261
73 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 9343
74 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 9493
75 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 9786
76 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 9846
77 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 11058
78 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 9702
79 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 9994
80 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 10723
81 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 10042
82 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 10297
83 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 10152
84 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 10165
85 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 10176
86 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 10475
87 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 10505
88 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 10479
89 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 10687
90 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 10853
91 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 10360
92 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 10902
93 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 10989
94 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 11137
95 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 10811
96 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 10999
97 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 15163
98 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 10829
99 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 10814
100 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 11160

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1