• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 339
2 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 1171
3 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 1661
4 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 1927
5 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 1821
6 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 1899
7 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 1816
8 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 2185
9 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 2789
10 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 2638
11 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 2580
12 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 2571
13 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 2542
14 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 2336
15 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 2468
16 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 2509
17 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 2841
18 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 2777
19 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 3061
20 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3263
21 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 3373
22 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 3334
23 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 3344
24 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3392
25 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 3492
26 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 3619
27 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 3591
28 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4176
29 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 9315
30 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 4400
31 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 4560
32 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 4535
33 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4826
34 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4794
35 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 4752
36 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4721
37 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4742
38 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 4329
39 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 4289
40 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 4134
41 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 4259
42 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 4139
43 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 4920
44 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 4908
45 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 5575
46 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 5956
47 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 5837
48 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 5771
49 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 5889
50 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 5894
51 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 6227
52 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 5968
53 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 6166
54 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 6230
55 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 6509
56 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 7035
57 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 6966
58 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 7370
59 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 6963
60 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7196
61 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7084
62 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 7180
63 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 7202
64 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 7402
65 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 7667
66 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 7752
67 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 8942
68 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 7670
69 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 7916
70 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 8428
71 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 7920
72 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 8179
73 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 8149
74 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 8141
75 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 8162
76 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 8371
77 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 8426
78 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 8440
79 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 8589
80 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 8862
81 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 8309
82 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 8748
83 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 8872
84 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 9039
85 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 8719
86 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 8895
87 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 12541
88 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 8731
89 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 8698
90 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9001
91 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 8977
92 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 9043
93 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 9116
94 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 9173
95 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9942
96 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 9210
97 Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 9268
98 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2014-2015 9425
99 Llistat definitiu d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 11039
100 Llistat provisional d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 11275

Page 1 of 2

Start
Prev
1