• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives 74
2 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017 309
3 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017 400
4 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera 403
5 Proposta de pagament de subvencions esportives 394
6 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies 879
7 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017 837
8 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius 1046
9 Bases programa de seguiment esportiu 2017 1042
10 Bases III concurs de fotografia esportiva 1101

Pàgina 1 de 3

Inici
Anterior
1

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo