• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies 276
2 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017 255
3 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius 477
4 Bases programa de seguiment esportiu 2017 452
5 Bases III concurs de fotografia esportiva 492
6 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives 546
7 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera" 1135
8 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d'esports a Formentera l'any 2016 1363
9 Bases reguladores del II Concurs de Fotografia Esportiva del Consell Insular de Formentera 1229
10 Aprovació de les bases per a la gala de l'Esport a Formentera per a l'any 2016 i obertura del termini per a la presentació d'instàncies 1240

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo