• Català
  • Castellano
  • English
Sport subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Proposta a la CG de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera per l’Escola esport base 2019
2 Proposta a la C. G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
3 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la S.D. Formentera
4 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
5 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
6 Aprovació inicial del Reglament d’ús del Centre d’Esports Nàutics del Consell Insular de Formentera. Informació pública
7 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
8 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l'Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l'any 2018
9 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
10 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Formentera Divers per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018
11 Aprovació de la convocatòria i les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2018
12 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l’any 2017
13 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Formentera) per a la cessió d'ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal de Formentera per a l'any 2018
14 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l’any 2018
15 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la coordinació de l´Escola Municipal de Vela de Formentera per a l’any 2018
16 Aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions i ajudes al programa d'esports a Formentera per l'any 2018
17 Bases del IV Concurs de Fotografia Esportiva
18 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al manteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell Insular de Formentera per l'any 2018
19 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l'any 2018
20 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la cordinació de l'escola municipal de Vela de Formentera per a l'any 2018
21 Bases reguladores de l’atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
22 Contracte de col·laboració entre Trasmapi i l'EMVF
23 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017
24 Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017
25 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
26 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017
27 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017
28 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera
29 Proposta de pagament de subvencions esportives
30 Bases programa de seguiment esportiu 2017
31 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
32 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017
33 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius
34 Bases III concurs de fotografia esportiva
35 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
36 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"
37 Aprovació del reglament del voluntariat esportiu del Consell Insular de Formentera
38 Aprovació de les bases per a la gala de l'Esport a Formentera per a l'any 2016 i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
39 Bases reguladores del II Concurs de Fotografia Esportiva del Consell Insular de Formentera
40 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d'esports a Formentera l'any 2016
41 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016
42 Aprovació del Codi Ètic del programa de Valors de Formentera
43 Inscripció II Cursa de la Dona
44 Exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
45 Bases per l'atorgament de subvencions als desplacaments dels clubs i esportistes individuals de Formentera per participar en competicions oficials

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo