• Català
  • Castellano
  • English

Secretaria i Normativa municipal

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 1449
2 Estructura organitzativa i competencial del Consell Insular de Formentera, així com les delegacions de Presidència i del Ple, per al mandat 2019-2023 1660
3 Ban per reclamacions al cens electoral de 26 maig 2019 2811
4 Aprovació pel Ple del Consell Insular de Formentera amb data 27 de març de 2019, de l’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera. 2897
5 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 6297
6 Modificació de l'estructura organitzativa CIF per al període 2015-2019 9400
7 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per plaques i altres distintius anàlegs 9418
8 Decret de Substitució del President pel dia 06 de juliol 9561
9 Publicació de l'acord d'aprovació de la cessió d’ús temporal i gratuïta 10 anys des de la data de la signatura del document preceptiu a la Cooperativa del Camp de Formentera de la nau agrícola plenament equipada propietat del Consell Insular de Formentera 9435
10 Publicació de l'acord d'aprovació de la cessió d’ús, temporal i gratuïta 4 anys des de la data de la signatura del document preceptiu, a la Cooperativa del Camp de Formentera de maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 9667
11 Aprovació de la modificació del Reglament d'ús i règim intern de l'aparcament subterrani de la Plaça Europa des Pujols de Formentera 9542
12 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament a l'estacionament subterrani de la Plaça Europa des Pujols 9383
13 Exposició compte general 2015 10759
14 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística 11278
15 Aprovació inicial de la derogació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'accés amb vehicles de tracció mecànica a les platges del Parc Natural de ses Salines, i d'aprovació simultània de l''establiment del preu públic relatiu a l'accés de vehicles 10333
16 Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Règim intern de les Escoletes del CIF 10039
17 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal del servei d' Escoleta 9967
18 Decret de substitució del president dies 8, 9, 10 I 11 de març de 2016 9864
19 Aprovació definitiva del Pressupost General per a l'exercici de 2016 10673
20 Substitució puntual del President del Consell Insular, del 2 al 5 de novembre de 2015 10830
21 Convocatòria de Ple ordinari dia 30 d'octubre de 2015 10867
22 Convocatoria Ple Ordinari 28 d'agost de 2015 11189
23 Substitució puntual del president per la Vicepresidenta primera, Sra. Susana Labrador Manchado, del dia 13 al 23 d’agost de 2015 10837
24 Decret de convocatòria de ple extraordinari proper 15 de juliol de 2015 10855
25 Decret de Convocatòria de Ple del Consell el proper 1 de juliol de 2015 10752
26 Decret de convocatòria de Constitució del Consell el proper 13 de juny de 2015 10714
27 Decret de convocatòria de Ple per a dia 27 abril 2015 11114
28 Convocatòria extraordinaria urgent Ple del Consell 20-03-2015 11255
29 Substitució puntual del President del Consell Insular, del 4 al 9 de març de 2015 11135
30 Aprovació definitiva del servei públic d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques del nucli de la Savina i aprovació definitiva de la corresponent ordenança reguladora 10119
31 Convocatoria de Ple ordinari dia 16 de desembre de 2014 11276
32 Correcció d'errors en la publicació de l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per sorolls o vibracions del Consell insular de Formentera 10144
33 Aprovació definitiva de l'ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per sorolls i vibracions 10166
34 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera, de 26 de setembre de 2014, d'aprovació de la constitució del servei públic d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques del nucli de La Savina 10412
35 Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del servei d’utilització de bústies instal·lades a dependències d’ús públic 10343
36 Proposta de l’instructor. Expedient Sancionador 6/2014 12158
37 Expedient de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants de Formentera 12355
38 Anunci de l'aprovació definitiva del Reglament de funcionament del Centre administratiu i cultural polivalent "Casa del Poble de la Mola" 10848
39 Aprovació inicial de l'ordenança municipal per a la protecció del Medi Ambient i la salut contra la contaminació per sorolls i vibracions 10507
40 Decret de Convocatòria de Ple Extraordinari proper 18 de juny de 2014. Debat sobre l'estat de Formentera 12531
41 Convocatòria de Ple ordinari 29 de Maig de 2014 11922
42 Convocatòria de Ple extraordinari urgent dia 30 d'abril de 2011 11624
43 Sessió ordinària de Ple del Consell Insular de Formentera proper dia 25 d'abril de 2014 12005
44 Exposició llistes electorals-Eleccions al Parlament Europeu 11729