• Català
  • Castellano
  • English

Secretaria i Normativa municipal

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Estructura organitzativa i competencial del Consell Insular de Formentera, així com les delegacions de Presidència i del Ple, per al mandat 2019-2023 137
2 Ban per reclamacions al cens electoral de 26 maig 2019 1590
3 Aprovació pel Ple del Consell Insular de Formentera amb data 27 de març de 2019, de l’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera. 1675
4 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 5061
5 Modificació de l'estructura organitzativa CIF per al període 2015-2019 8166
6 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per plaques i altres distintius anàlegs 8219
7 Decret de Substitució del President pel dia 06 de juliol 8339
8 Publicació de l'acord d'aprovació de la cessió d’ús temporal i gratuïta 10 anys des de la data de la signatura del document preceptiu a la Cooperativa del Camp de Formentera de la nau agrícola plenament equipada propietat del Consell Insular de Formentera 8248
9 Publicació de l'acord d'aprovació de la cessió d’ús, temporal i gratuïta 4 anys des de la data de la signatura del document preceptiu, a la Cooperativa del Camp de Formentera de maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 8458
10 Aprovació de la modificació del Reglament d'ús i règim intern de l'aparcament subterrani de la Plaça Europa des Pujols de Formentera 8582
11 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament a l'estacionament subterrani de la Plaça Europa des Pujols 8406
12 Exposició compte general 2015 9851
13 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística 10309
14 Aprovació inicial de la derogació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'accés amb vehicles de tracció mecànica a les platges del Parc Natural de ses Salines, i d'aprovació simultània de l''establiment del preu públic relatiu a l'accés de vehicles 9453
15 Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Règim intern de les Escoletes del CIF 9145
16 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal del servei d' Escoleta 9122
17 Decret de substitució del president dies 8, 9, 10 I 11 de març de 2016 8952
18 Aprovació definitiva del Pressupost General per a l'exercici de 2016 9769
19 Substitució puntual del President del Consell Insular, del 2 al 5 de novembre de 2015 9921
20 Convocatòria de Ple ordinari dia 30 d'octubre de 2015 9982
21 Convocatoria Ple Ordinari 28 d'agost de 2015 10324
22 Substitució puntual del president per la Vicepresidenta primera, Sra. Susana Labrador Manchado, del dia 13 al 23 d’agost de 2015 9918
23 Decret de convocatòria de ple extraordinari proper 15 de juliol de 2015 10012
24 Decret de Convocatòria de Ple del Consell el proper 1 de juliol de 2015 9904
25 Decret de convocatòria de Constitució del Consell el proper 13 de juny de 2015 9826
26 Decret de convocatòria de Ple per a dia 27 abril 2015 10258
27 Convocatòria extraordinaria urgent Ple del Consell 20-03-2015 10436
28 Substitució puntual del President del Consell Insular, del 4 al 9 de març de 2015 10294
29 Aprovació definitiva del servei públic d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques del nucli de la Savina i aprovació definitiva de la corresponent ordenança reguladora 9297
30 Convocatoria de Ple ordinari dia 16 de desembre de 2014 10341
31 Correcció d'errors en la publicació de l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per sorolls o vibracions del Consell insular de Formentera 9263
32 Aprovació definitiva de l'ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per sorolls i vibracions 9250
33 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera, de 26 de setembre de 2014, d'aprovació de la constitució del servei públic d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques del nucli de La Savina 9567
34 Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del servei d’utilització de bústies instal·lades a dependències d’ús públic 9473
35 Proposta de l’instructor. Expedient Sancionador 6/2014 11247
36 Expedient de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants de Formentera 11478
37 Anunci de l'aprovació definitiva del Reglament de funcionament del Centre administratiu i cultural polivalent "Casa del Poble de la Mola" 10002
38 Aprovació inicial de l'ordenança municipal per a la protecció del Medi Ambient i la salut contra la contaminació per sorolls i vibracions 9625
39 Decret de Convocatòria de Ple Extraordinari proper 18 de juny de 2014. Debat sobre l'estat de Formentera 11666
40 Convocatòria de Ple ordinari 29 de Maig de 2014 11015
41 Convocatòria de Ple extraordinari urgent dia 30 d'abril de 2011 10763
42 Sessió ordinària de Ple del Consell Insular de Formentera proper dia 25 d'abril de 2014 11166
43 Exposició llistes electorals-Eleccions al Parlament Europeu 10875