• Català
  • Castellano
  • English
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
11 Aprovació de la modificació del Reglament d'ús i règim intern de l'aparcament subterrani de la Plaça Europa des Pujols de Formentera 8917
12 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament a l'estacionament subterrani de la Plaça Europa des Pujols 8759
13 Exposición cuenta general 2015 10155
14 Aprovación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en materia turística 10641
15 Aprovació inicial de la derogació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'accés amb vehicles de tracció mecànica a les platges del Parc Natural de ses Salines, i d'aprovació simultània de l''establiment del preu públic relatiu a l'accés de vehicles 9748
16 Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Régimen interno de las Escoletas del CIF 9456
17 Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal del servicio de Escoleta 9401
18 Decret de substitució del president dies 8, 9, 10 I 11 de març de 2016 9266
19 Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio de 2016 10093
20 Sustitución puntual del Presidente del Consell Insular, del 2 al 5 de noviembre de 2015 10247

Página 2 de 5

2

webturisme baix1

Ràdio Illa

horariosbarcas_baix1
rss_formentera_1