• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
11 Publicació de l'acord d'aprovació de la cessió d’ús temporal i gratuïta 10 anys des de la data de la signatura del document preceptiu a la Cooperativa del Camp de Formentera de la nau agrícola plenament equipada propietat del Consell Insular de Formentera 24733
12 Publicació de l'acord d'aprovació de la cessió d’ús, temporal i gratuïta 4 anys des de la data de la signatura del document preceptiu, a la Cooperativa del Camp de Formentera de maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 24938
13 Aprovació de la modificació del Reglament d'ús i règim intern de l'aparcament subterrani de la Plaça Europa des Pujols de Formentera 22768
14 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament a l'estacionament subterrani de la Plaça Europa des Pujols 22447
15 Exposición cuenta general 2015 23637
16 Aprovación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en materia turística 24189
17 Aprovació inicial de la derogació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'accés amb vehicles de tracció mecànica a les platges del Parc Natural de ses Salines, i d'aprovació simultània de l''establiment del preu públic relatiu a l'accés de vehicles 23526
18 Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Régimen interno de las Escoletas del CIF 23139
19 Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal del servicio de Escoleta 22948
20 Decret de substitució del president dies 8, 9, 10 I 11 de març de 2016 22950

Página 2 de 5

2

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE