• Català
  • Castellano
  • English
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
11 Aprovació de la modificació del Reglament d'ús i règim intern de l'aparcament subterrani de la Plaça Europa des Pujols de Formentera 10642
12 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament a l'estacionament subterrani de la Plaça Europa des Pujols 10512
13 Exposición cuenta general 2015 11819
14 Aprovación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en materia turística 12445
15 Aprovació inicial de la derogació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'accés amb vehicles de tracció mecànica a les platges del Parc Natural de ses Salines, i d'aprovació simultània de l''establiment del preu públic relatiu a l'accés de vehicles 11408
16 Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Régimen interno de las Escoletas del CIF 11139
17 Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal del servicio de Escoleta 11033
18 Decret de substitució del president dies 8, 9, 10 I 11 de març de 2016 11010
19 Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio de 2016 11808
20 Sustitución puntual del Presidente del Consell Insular, del 2 al 5 de noviembre de 2015 11937

Página 2 de 5

2

webturisme baix1

Ràdio Illa

horariosbarcas_baix1
rss_formentera_1