• Català
  • Castellano
  • English
Web de Turisme de Formentera
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
1 Aprobación inicial de la Ordenanza de medidas para regular la promoción, venta y consumo indebido de bebidas alcohólicas en la isla de Formentera. Sometimiento al trámite de información pública 259
2 Anunci adjudicació llocs de venda mercat artístic Sant Ferran 2020 446
3 Anunci adjudicació llocs de venda mercat la Mola 2020 459
4 Anunci adjudicació llocs de venda mercat artesà Sant Ferran 2020 450
5 Anunci adjudicació llocs de venda mercat des Pujols 2020 449
6 Anunci adjudicació llocs de venda mercat Sant Francesc 2020 452
7 Adjudicació d'exposicions al centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2020 728
8 Pròrroga durant la FASE 3 de restricció dels horaris d´obertura dels establiments compresos a l'ordenança reguladora d'horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives 757
9 Pròrroga durant la FASE 2, del decret de Presidència de 8 de maig de 2020, de restricció dels horaris d´obertura dels establiments. 929
10 Medidas en materia turística como consecuencia de los efectos derivados del estado de alarma sanitaria decretado por el covid-19 921
11 Restricció dels horaris d´apertura dels establiments compresos a l´article 19 de l´ordenança reguladora d’horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives 1026
12 Decret de Presidència sobre l'Ampliació controlada de l’autorització d’ocupació de via pública per a terrasses i d’altres instal·lacions durant l’estat d’alarma, a l’illa de Formentera 1052
13 Información pública del expediente de actividades 17/2019 relativo a un BAR CAFETERIA 1755
14 Información pública del expediente de actividades 118/2018 relativo a un centro de venda de muebles 1930
15 Información pública del expediente de actividades 2/2018 relativo a un centro de buceo recreativo 2009
16 Inicio de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 20/2019 2153
17 Inicio de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 23/2019 2065
18 Propuesta del instructor del expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 3/2019 2057
19 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 48/2018 1974
20 Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 28/2017 1924
21 Exposición a publico de edicto del expediente de actividades Núm. 98/2018 2061
22 Exposición a público de edicto del expediente de actividades Núm. 96/2018 2046
23 Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 97/2018 1964
24 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 94/2019 1999
25 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 1909/2016 1940
26 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 9/2016 1931
27 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 93/2015 1982
28 Informació Pública del Expedient d'activitats 92/2018 1941
29 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 39/2018 2082
30 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 9/2016 2043
31 Notificación de la resolución de Presidencia de caducidad del expediente 2016/2001 2368
32 Anuncio de la notificación de la resolución de Presidencia de caducidad del expediente 2014/514 2359
33 Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de la Comisión Asesora de Artesanía del Consell Insular de Formentera 2328
34 Anuncio de la notificación de la resolución de Presidencia de suspensión de la declaración responsable del expediente 2018/2164 2433
35 Aprobación definitiva del plan de calidad para las viviendas objeto de comercialización turística en el periodo 2019-2024, en la isla de Formentera 2506
36 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2019 2657
37 Anuncio propuesta del instructor del expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 39/2018 2712
38 Información pública de expediente de actividad con obras para un centro de educación infantil y primaria de nominada CEI Virgen Milagrosa, en Sant Francesc 2672
39 Información pública de expediente de actividades con obras para 31 alojamientos turísticos en la zona de es Pujols 2794
40 Información pública de expediente de actividad con obras para un centro de educación infantil y primaria denominada CEI Virgen Milagrosa, en Sant Francesc 2663
41 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 32/2018 2659
42 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 26/2018 2674
43 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 23/2018 2643
44 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 35/2018 2654
45 Régimen de regulación provisional del Mercado Navideño para el año 2019-2020 2693
46 Resolución de nombramiento de miembros de la Comisión Insular de Ordenación y Promoción Turística de Formentera (COPT), para el mandato 2019-2023 2621
47 Anuncio de exposición pública de actividad permanente aulas modulares provisionales CEI Virgen Milagrosa 3260
48 Bases reguladoras para la adjudicación de puestos de venta ambulante de flores en la Formentera Flower y fiestas populares de la isla de Formentera 3743
49 Activitat innòcua de Bar-Cafeteria i CPM de roba i complements de la Llar "Trastienda" 4057
50 Exposició pública exp 105.2018 local 7 d'ús administratiu de lloguer de vehicles 4054
51 Corrección de errores del texto publicado relativo a la aprobación inicial del Proyecto de Reglamento 1/2019 del Consell Insular de Formentera por el cual se desarrolla la actividad de comercialización de estancias turísticas en viviendas 4487
52 Proposta d'adjudicació, llista d’espera o convidats i exclosos dels llocs de venda del mercat artístic de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 4189
53 Llista d’espera del calendari d'exposicions del centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2019 4604
54 Anunci de les llistes d'adjudicacó i denegació dels llocs de venda del Mercat de Sant Francesc per a la temporada estiuenca 2019 4717
55 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat artesà de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 4453
56 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat des Pujols per a la temporada estiuenca 2019 4611
57 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació, exclusió i d'espera dels llocs de venda del Mercat Artesà de la Mola per a la temporada estiuenca 2019 4468
58 Corrección de errores del texto publicado relativo a la aprobación inicial del plan de calidad para las viviendas objeto de comercialización turística para el período 2019 a 2024 del TM de Formentera 4440
59 Exp. 104/2015Act, información pública para la instalación de un Restaurante en la C/Sa Ferreria núm. 1 de Sant Francesc, promovido por la entidad Arquitectura Mediterranea de la Marina Alta, S.L 4177
60 Anunci del acuerdo del Pleno del Consell Insular de Formentera de aprobación inicial del Plan de Calidad para la comercialización de Estancias Turísticas en Viviendas 2019-2024 del TM de Formentera. 4725
61 Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios administrativos en materia turística 4252
62 Anuncio de exposición pública de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los precios públicos de aplicación a las operaciones de adquisición de plazas turísticas en Formentera 4303
63 Anuncio notificación providencia de la Consellera de Turismo y Territorio, exp. tur 30/2017 4968
64 Exp. núm. 135/2018 de licencia de actividad. Información pública de la tramitación de expediente de permiso de instalación y obras para ampliación del Centro de Dia para Residencia de la Tercera Edad, emplazado en el polígono 7, parcela 74, vénda des Brolls, TM Formentera 5121
65 Exp. núm. 16/2016 de licencia de actividad. Información pública de la tramitación de expediente de permiso de instalación de un aparcamiento privado en planta sótano de edificio proyectado en la C/sa Talaiassa s/n, La Mola, TM Formentera 5181
66 Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Reglamento insular por el cual se regula la comercialización de estancias turísticas en viviendas 5240
67 Anuncio de nombramiento de miembros de la Comisión Insular de Ordenación y Promoción Turística de Formentera 5358
68 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2018 5620
69 Aprobación definitiva del Reglamento de Ordenación y Promoción Turística de Formentera 6153
70 Bases del XII concurso de escaparatismo navideño para el año 2018 5938
71 Régimen de regulación provisional del mercado navideño 2018/2019 6049
72 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Cambra de Comerç de Formentera para formación, investigación de mercado y comunicación del comercio a la isla de Formentera 6365
73 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de la dissolució/extinció del Patronat Municipal de Turisme 6232
74 Aprovació inicial del reglament de la comissió d’ordenació i promoció turística de Formentera 6320
75 Anunci informació pública exp. 19/2014 permís d'instal.laciód'un comerç menor de productes dietètics, cosmètics i de parafarmàcia 8048
76 Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la ocupación en vía pública con terrazas y otras instalaciones 8761
77 Bases del XI concurs d’aparadorisme nadalenc 2017 8432
78 Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l’any 2017-2018 8693
79 Anuncio información pública exp.131/2017 para instalación de una escuela de vela 8948
80 Anuncio información pública exp.148/2016 para instalación de unos apartamentos turísticos 9724
81 Bases reguladores per a l'adjudicació de llocs de venda ambulant de flors a la Formentera Flower i festes populars de l'illa de Formentera 9687
82 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF Formentera per formació, coordinació amb l'àrea de comerç del Consell Insular de Formentera, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria a l'illa 9685
83 Anuncio información pública exp.76/2015 para instalación de un comercio de prendas de vestir y complementos 9556
84 Anuncio información pública exp.43/2017 para instalación de un comercio de prendas de vestir y complementos 9600
85 Anuncio información pública exp.41/2017 para instalación de un comercio de náutica y alquiler de embarcaciones 8979
86 Anuncio información pública exp 14/2015 para instalación actividad de cafeteria y elaboración de helados 8756
87 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera 8737
88 Anuncio información pública exp. activitats núm. 121/2015 9075
89 Anunci informació pública 264/2016 9138
90 Resolució d’aprovació, adjudicació, denegació i llista d’espera dels llocs de venda de fires i mercats per a la temporada estiuenca 2017 9650
91 Exp activitades 109-2016 de permiso de instalación para comercio de cuadros y complementos 9263
92 Exp. 2016/128 Expedient de permís d'instal·lació amb obra per restaurant 9774
93 Exp. 2014/120, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per magatzem artesanal d'elaboració de licor de figues i relacionats a la Ctra. La Savina núm. 30, Pol. 7, parcel·la 24 de Sant Francesc 10109
94 Exp. 2017/08, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per botihga de roba, complements i articles de record al C/Jaume I, núm. 9 de Sant Francesc 10053
95 Anuncio de propuesta de resolución del instructor del expediente de procedimiento sancionador núm. 41/2016 por Ocupación de la Vía Pública 10265
96 Anuncio de resoluciones finales de expedientes de procedimientos sancionadores núm. 07/2016 y 29/2016 por incumplimiento de la ordenanza de ocupaicón de la vía pública con terrazas y otras instalaciones 10050
97 Anuncio de propuesta de resolución del instructor de los expedientes de procedimiento sancionador núm. 11/2016 y 12/2016 por incumplimiento de la ordenanza reguladora de la actividad de publicidad dinámica en Formentera 9993
98 Anuncio de resolución de archivo del expediente de procedimiento sancionador núm. 16-2016 9892
99 Anuncio de resolución de archivo del expediente de procedimiento sancionador núm. 39/2016 9807
100 Anuncio de resolución final del expediente de procedimiento sancionador núm. 04/2016 9746

Página 1 de 2

Inicio
Anterior
1

Nos encontrarás en:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 12 10
turisme@formentera.es

Fires i Mercats d'Artesania

Reb Bio. Turisme Ornitològic

Passió per Formentera

Web oficial de Turisme (www.formentera.es)