• Català
  • Castellano
  • English
Web de Turisme de Formentera
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
1 Pròrroga durant la FASE 2, del decret de Presidència de 8 de maig de 2020, de restricció dels horaris d´obertura dels establiments. 59
2 Medidas en materia turística como consecuencia de los efectos derivados del estado de alarma sanitaria decretado por el covid-19 72
3 Restricció dels horaris d´apertura dels establiments compresos a l´article 19 de l´ordenança reguladora d’horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives 168
4 Decret de Presidència sobre l'Ampliació controlada de l’autorització d’ocupació de via pública per a terrasses i d’altres instal·lacions durant l’estat d’alarma, a l’illa de Formentera 259
5 Información pública del expediente de actividades 17/2019 relativo a un BAR CAFETERIA 874
6 Información pública del expediente de actividades 118/2018 relativo a un centro de venda de muebles 996
7 Información pública del expediente de actividades 2/2018 relativo a un centro de buceo recreativo 1070
8 Inicio de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 20/2019 1262
9 Inicio de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 23/2019 1259
10 Propuesta del instructor del expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 3/2019 1294
11 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 48/2018 1218
12 Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 28/2017 1207
13 Exposición a publico de edicto del expediente de actividades Núm. 98/2018 1401
14 Exposición a público de edicto del expediente de actividades Núm. 96/2018 1388
15 Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 97/2018 1331
16 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 94/2019 1321
17 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 1909/2016 1286
18 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 9/2016 1287
19 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 93/2015 1313
20 Informació Pública del Expedient d'activitats 92/2018 1308
21 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 39/2018 1414
22 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 9/2016 1372
23 Notificación de la resolución de Presidencia de caducidad del expediente 2016/2001 1724
24 Anuncio de la notificación de la resolución de Presidencia de caducidad del expediente 2014/514 1703
25 Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de la Comisión Asesora de Artesanía del Consell Insular de Formentera 1668
26 Anuncio de la notificación de la resolución de Presidencia de suspensión de la declaración responsable del expediente 2018/2164 1752
27 Aprobación definitiva del plan de calidad para las viviendas objeto de comercialización turística en el periodo 2019-2024, en la isla de Formentera 1833
28 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2019 2011
29 Anuncio propuesta del instructor del expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 39/2018 2036
30 Información pública de expediente de actividad con obras para un centro de educación infantil y primaria de nominada CEI Virgen Milagrosa, en Sant Francesc 2038
31 Información pública de expediente de actividades con obras para 31 alojamientos turísticos en la zona de es Pujols 2110
32 Información pública de expediente de actividad con obras para un centro de educación infantil y primaria denominada CEI Virgen Milagrosa, en Sant Francesc 1984
33 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 32/2018 1986
34 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 26/2018 1995
35 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 23/2018 2018
36 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 35/2018 1999
37 Régimen de regulación provisional del Mercado Navideño para el año 2019-2020 2010
38 Resolución de nombramiento de miembros de la Comisión Insular de Ordenación y Promoción Turística de Formentera (COPT), para el mandato 2019-2023 1943
39 Anuncio de exposición pública de actividad permanente aulas modulares provisionales CEI Virgen Milagrosa 2578
40 Bases reguladoras para la adjudicación de puestos de venta ambulante de flores en la Formentera Flower y fiestas populares de la isla de Formentera 3093
41 Activitat innòcua de Bar-Cafeteria i CPM de roba i complements de la Llar "Trastienda" 3392
42 Exposició pública exp 105.2018 local 7 d'ús administratiu de lloguer de vehicles 3387
43 Corrección de errores del texto publicado relativo a la aprobación inicial del Proyecto de Reglamento 1/2019 del Consell Insular de Formentera por el cual se desarrolla la actividad de comercialización de estancias turísticas en viviendas 3821
44 Proposta d'adjudicació, llista d’espera o convidats i exclosos dels llocs de venda del mercat artístic de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 3514
45 Llista d’espera del calendari d'exposicions del centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2019 3958
46 Anunci de les llistes d'adjudicacó i denegació dels llocs de venda del Mercat de Sant Francesc per a la temporada estiuenca 2019 4053
47 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat artesà de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 3784
48 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat des Pujols per a la temporada estiuenca 2019 3953
49 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació, exclusió i d'espera dels llocs de venda del Mercat Artesà de la Mola per a la temporada estiuenca 2019 3814
50 Corrección de errores del texto publicado relativo a la aprobación inicial del plan de calidad para las viviendas objeto de comercialización turística para el período 2019 a 2024 del TM de Formentera 3805
51 Exp. 104/2015Act, información pública para la instalación de un Restaurante en la C/Sa Ferreria núm. 1 de Sant Francesc, promovido por la entidad Arquitectura Mediterranea de la Marina Alta, S.L 3527
52 Anunci del acuerdo del Pleno del Consell Insular de Formentera de aprobación inicial del Plan de Calidad para la comercialización de Estancias Turísticas en Viviendas 2019-2024 del TM de Formentera. 4028
53 Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios administrativos en materia turística 3618
54 Anuncio de exposición pública de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los precios públicos de aplicación a las operaciones de adquisición de plazas turísticas en Formentera 3635
55 Anuncio notificación providencia de la Consellera de Turismo y Territorio, exp. tur 30/2017 4317
56 Exp. núm. 135/2018 de licencia de actividad. Información pública de la tramitación de expediente de permiso de instalación y obras para ampliación del Centro de Dia para Residencia de la Tercera Edad, emplazado en el polígono 7, parcela 74, vénda des Brolls, TM Formentera 4457
57 Exp. núm. 16/2016 de licencia de actividad. Información pública de la tramitación de expediente de permiso de instalación de un aparcamiento privado en planta sótano de edificio proyectado en la C/sa Talaiassa s/n, La Mola, TM Formentera 4526
58 Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Reglamento insular por el cual se regula la comercialización de estancias turísticas en viviendas 4589
59 Anuncio de nombramiento de miembros de la Comisión Insular de Ordenación y Promoción Turística de Formentera 4720
60 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2018 5001
61 Aprobación definitiva del Reglamento de Ordenación y Promoción Turística de Formentera 5513
62 Bases del XII concurso de escaparatismo navideño para el año 2018 5300
63 Régimen de regulación provisional del mercado navideño 2018/2019 5421
64 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Cambra de Comerç de Formentera para formación, investigación de mercado y comunicación del comercio a la isla de Formentera 5741
65 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de la dissolució/extinció del Patronat Municipal de Turisme 5622
66 Aprovació inicial del reglament de la comissió d’ordenació i promoció turística de Formentera 5680
67 Anunci informació pública exp. 19/2014 permís d'instal.laciód'un comerç menor de productes dietètics, cosmètics i de parafarmàcia 7426
68 Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la ocupación en vía pública con terrazas y otras instalaciones 8130
69 Bases del XI concurs d’aparadorisme nadalenc 2017 7822
70 Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l’any 2017-2018 8071
71 Anuncio información pública exp.131/2017 para instalación de una escuela de vela 8317
72 Anuncio información pública exp.148/2016 para instalación de unos apartamentos turísticos 9100
73 Bases reguladores per a l'adjudicació de llocs de venda ambulant de flors a la Formentera Flower i festes populars de l'illa de Formentera 9065
74 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF Formentera per formació, coordinació amb l'àrea de comerç del Consell Insular de Formentera, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria a l'illa 9063
75 Anuncio información pública exp.76/2015 para instalación de un comercio de prendas de vestir y complementos 8925
76 Anuncio información pública exp.43/2017 para instalación de un comercio de prendas de vestir y complementos 8999
77 Anuncio información pública exp.41/2017 para instalación de un comercio de náutica y alquiler de embarcaciones 8333
78 Anuncio información pública exp 14/2015 para instalación actividad de cafeteria y elaboración de helados 8148
79 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera 8120
80 Anuncio información pública exp. activitats núm. 121/2015 8448
81 Anunci informació pública 264/2016 8515
82 Resolució d’aprovació, adjudicació, denegació i llista d’espera dels llocs de venda de fires i mercats per a la temporada estiuenca 2017 9026
83 Exp activitades 109-2016 de permiso de instalación para comercio de cuadros y complementos 8650
84 Exp. 2016/128 Expedient de permís d'instal·lació amb obra per restaurant 9153
85 Exp. 2014/120, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per magatzem artesanal d'elaboració de licor de figues i relacionats a la Ctra. La Savina núm. 30, Pol. 7, parcel·la 24 de Sant Francesc 9502
86 Exp. 2017/08, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per botihga de roba, complements i articles de record al C/Jaume I, núm. 9 de Sant Francesc 9424
87 Anuncio de propuesta de resolución del instructor del expediente de procedimiento sancionador núm. 41/2016 por Ocupación de la Vía Pública 9624
88 Anuncio de resoluciones finales de expedientes de procedimientos sancionadores núm. 07/2016 y 29/2016 por incumplimiento de la ordenanza de ocupaicón de la vía pública con terrazas y otras instalaciones 9433
89 Anuncio de propuesta de resolución del instructor de los expedientes de procedimiento sancionador núm. 11/2016 y 12/2016 por incumplimiento de la ordenanza reguladora de la actividad de publicidad dinámica en Formentera 9365
90 Anuncio de resolución de archivo del expediente de procedimiento sancionador núm. 16-2016 9270
91 Anuncio de resolución de archivo del expediente de procedimiento sancionador núm. 39/2016 9170
92 Anuncio de resolución final del expediente de procedimiento sancionador núm. 04/2016 9109
93 Anuncio de propuesta de resolución del instructor del expediente de procedimiento sancionador núm.05/2016, 07/2016 y 08/2016 9163
94 Anuncio de resolución final del expediente de procedimiento sancionador núm. 01/2016 8812
95 Propuesta de resolución del instructor del expediente de procedimiento sancionador núm. LPSC 06-2016 por incumplimiento de la Ley Orgánica 4/2015 de la portección de la seguridad ciudadana 9258
96 Anuncio de resolución final del expediente de procedimiento sancionador núm. 03/2016 8795
97 Anuncio de resolución de incoación expediente de procedimiento sancionador, exp. LPSC 16-2016 8608
98 Régimen de regulación provisional del mercado navideño para el año 2016 8900
99 Anuncio decreto final procedimento sancionador exp OH 01/2015 8781
100 Anuncio información pública 96/2015 9139

Página 1 de 2

Inicio
Anterior
1

Nos encontrarás en:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 12 10
turisme@formentera.es

Fires i Mercats d'Artesania

Reb Bio. Turisme Ornitològic

Passió per Formentera

Web oficial de Turisme (www.formentera.es)