• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 DECRET DE PRESIDÈNCIA DOL PER LA MORT DEL SENYOR ANTONIO MARÍ CALBET 43
2 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans 146
3 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 154
4 Ban mesures seguretat degut a la Borrasca Ciaran 201
5 Informació Pública de l’exhumació de les fosses ubicades al pati 2 del Cementeri Municipal de Formentera (Sant Francesc) per desenvolupar el IV pla d’actuacions a les fosses de la guerra civil i el franquisme per a 2023 350
6 Reglament de funcionament de la Comissió Específica d'Arqueologia del Consell Insular de Formentera (CEA) 483
7 Atorgament d'ajuts a l'habitatge per part del Consell Insular de Formentera per a contribuir a pal·liar els efectes negatius que té l'encariment dels preus del lloguer de l'habitatge habitual entre gener i desembre de 2022 738
8 Aprovació inicial modificació pressupostària 02.2023 613
9 Ban emplaçament persones interesades com a part demandada als PO 382/2023 i PO 384/2023 723
10 Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana en els àmbits del comerç, la restauració, la indústria i els serveis a Formentera 2023 675

Pàgina 1 de 18

Inici
Anterior
1

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE