• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Bancaria “la Caixa” per al Desenvolupament dels Projectes del Programa de Gent Major 63
2 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 57
3 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears 156
4 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 138
5 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 318
6 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 485
7 Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola 575
8 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2020 819
9 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran, Formentera” 1024
10 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 1057

Pàgina 1 de 10

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1