• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
21 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018 5116
22 Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera 5514
23 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 4959
24 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 4801
25 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 5069
26 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 5907
27 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 7912
28 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 6649
29 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 6607
30 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 7087

Pàgina 3 de 9

3

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1