• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
41 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 6234
42 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 7168
43 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 9085
44 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 7813
45 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 7776
46 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 8264
47 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 8463
48 Exposició compte general 2016 8550
49 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 8406
50 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 8154

Pàgina 5 de 11

5

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1