• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
61 Substitució puntual del President del Consell Insular de Formentera 4,5,6,10,11 i 12 de febrer 12315
62 Exposició pública del projecte d'obres anomenat "Carretera es Cap (Formentera)" BOIB 16 GENER 2014 13225
63 Anunci de resolució de Presidència de incoació d’expedient 68/2013 de Restabliment de la Legalitat Urbanística 12174
64 Enquesta grau de satisfacció dels usuaris 13566
65 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de l'Escoleta del Consell Insular de Formentera 10351
66 Anunci exposició compte general 2011 12013
67 Anunci exposició compte general 2010 11669
68 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística 10274
69 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, per a l'any 2013 10516
70 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de La Savina, per a l'any 2013 10475

Pàgina 7 de 9

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1