• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
61 Notificació de requeriment de documentació 13842
62 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 17 de gener de 2014 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les parcel•les on es situaran els Centres de Transformació de la Unitat d’Actua 11206
63 Anunci de proposta de l’instructor de l’expedient Sancionador 2/2013 13768
64 Anunci de resolució de Presidència de incoació de procediment sancionador 42/2013 12979
65 Resolució de Presidència de resposta a al·legacions expedient sancionador 4/2013 13782
66 Substitució puntual del President del Consell Insular de Formentera 4,5,6,10,11 i 12 de febrer 12782
67 Exposició pública del projecte d'obres anomenat "Carretera es Cap (Formentera)" BOIB 16 GENER 2014 13768
68 Anunci de resolució de Presidència de incoació d’expedient 68/2013 de Restabliment de la Legalitat Urbanística 12635
69 Enquesta grau de satisfacció dels usuaris 14121
70 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de l'Escoleta del Consell Insular de Formentera 10784

Pàgina 7 de 9

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1