• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
61 Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 11179
62 Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals 11421
63 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 12030
64 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 12155
65 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 12343
66 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística 12988
67 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 12569
68 Solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela 12998
69 Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola 13216
70 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2019 12700

Pàgina 7 de 15

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1