• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
81 Substitució puntual del President del Consell Insular de Formentera 4,5,6,10,11 i 12 de febrer 13701
82 Exposició pública del projecte d'obres anomenat "Carretera es Cap (Formentera)" BOIB 16 GENER 2014 14767
83 Anunci de resolució de Presidència de incoació d’expedient 68/2013 de Restabliment de la Legalitat Urbanística 13569
84 Enquesta grau de satisfacció dels usuaris 15113
85 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de l'Escoleta del Consell Insular de Formentera 11686
86 Anunci exposició compte general 2011 13306
87 Anunci exposició compte general 2010 13031
88 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística 11618
89 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, per a l'any 2013 11874
90 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de La Savina, per a l'any 2013 11783

Pàgina 9 de 11

9

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1