• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
21 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 4680
22 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 6705
23 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 5543
24 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 5541
25 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 5948
26 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 6084
27 Exposició compte general 2016 6143
28 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 6137
29 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 5899
30 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 5928

Page 3 of 9

3

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1