• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
21 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 4649
22 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 4903
23 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 5739
24 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 7749
25 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 6500
26 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 6465
27 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 6936
28 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 7101
29 Exposició compte general 2016 7153
30 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 7091

Page 3 of 9

3

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1