• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
21 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 4494
22 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 5318
23 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 7340
24 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 6122
25 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 6100
26 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 6541
27 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 6693
28 Exposició compte general 2016 6759
29 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 6737
30 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 6482

Page 3 of 9

3

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1