• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Public information
   Display #  
41 Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública a les Illes Balears 6964
42 Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual es declaren com a inversió d’interès autonòmic les intervencions previstes per construir la nova base del SAMU 061 al recinte de l’Hospital de Formentera 7346
43 Nomenament Director de Residència / Centre de dia, personal eventual, del Consell Insular de Formentera 7434
44 Carrera professional horitzontal dels treballadors i treballadores del Consell Insular de Formentera 8143
45 Certificat Comissió de Govern relatiu a l'aprovació de l'expedient de la cessió dels drets d'explotació dels serveis de temporada a les platges per a les temporades 2022 a 2027 7489
46 Actes sindicals 7558
47 Règim de regulació del mercat nadalenc per a l'any 2021-2022 7206
48 Aprovació definitiva del projecte d’obra “proyecto ejecutivo para la instalación de pantalanes flotantes y fondeos de bajo impacto en el Estany des Peix Formentera” previo a la aprobación del expediente de contratación (exp. 2020/3893 de medi ambient) 7365
49 Decret de reestructuració de l’equip de Govern del Consell Insular de Formentera a partir de la renúncia del Sr. Antonio Jesús Sanz Igual i la incorporació del Sr. Antonio Tur Serra 7399
50 Informació pública de la correcció d’errors, revisió definitiva, aprovació d’un nom a un carrer del nucli de sant Ferran de ses Roques i noms en reserva pels nuclis des Pujols, Punta Prima i sa Roqueta; respecte del projecte de nomenclatura 7403

Page 5 of 19

5

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE