• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
41 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2018 7281
42 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018 7161
43 Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera 7642
44 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 6921
45 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 6784
46 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 7059
47 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 7996
48 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 9926
49 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 8593
50 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 8599

Page 5 of 11

5

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1