• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
51 Exposició compte general 2016 8989
52 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 8813
53 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 8591
54 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 8725
55 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 8798
56 Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual 9802
57 Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014 10481
58 Acord i contingut de les bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 10707
59 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 10675
60 Decret de substitució puntual del President del 31 d'agost al 6 de setembre de 2016 11777

Page 6 of 11

6

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1