• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
61 Exposició pública del projecte d'obres anomenat "Carretera es Cap (Formentera)" BOIB 16 GENER 2014 12963
62 Anunci de resolució de Presidència de incoació d’expedient 68/2013 de Restabliment de la Legalitat Urbanística 11940
63 Enquesta grau de satisfacció dels usuaris 13293
64 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de l'Escoleta del Consell Insular de Formentera 10142
65 Anunci exposició compte general 2011 11786
66 Anunci exposició compte general 2010 11431
67 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística 10058
68 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, per a l'any 2013 10291
69 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de La Savina, per a l'any 2013 10257
70 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran per a l'any 2013 10533

Page 7 of 9

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1