• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
61 Anunci de resolució de Presidència de incoació d’expedient 68/2013 de Restabliment de la Legalitat Urbanística 11384
62 Enquesta grau de satisfacció dels usuaris 12695
63 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de l'Escoleta del Consell Insular de Formentera 9601
64 Anunci exposició compte general 2011 11243
65 Anunci exposició compte general 2010 10866
66 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística 9524
67 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, per a l'any 2013 9754
68 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de La Savina, per a l'any 2013 9713
69 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran per a l'any 2013 10006
70 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'ONG Formenterers Solidaris per a l'any 2013 10916

Page 7 of 9

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1