• Català
  • Castellano
  • English
Áreas Urbanismo, Turismo y Actividades económicas Medio Ambiente

L'abocador de Formentera acceptarà a partir de demà restes de poda i determinats residus voluminosos

El Consell de Formentera tornarà a permetre l'entrada de restes de poda a l'Àrea de Gestió de Residus des Cap a partir de demà divendres, donada la millora que s'ha produït en l’incendi que des de fa setmanes es manté actiu en l'abocador insular.

De moment, segons han manifestat des de l'administració, es limita l'entrada de dos camions per empresa amb aquest tipus de residus fins que es regularitzi la situació de l'abocador.

Així mateix, el Consell Insular de Formentera també permetrà l'entrada de residus voluminosos com a palets o mobles en la planta de Transferència des Cap a partir de demà, encara que seguirà sense permetre's l'entrada de matalassos.

Finalitza la instal·lació de panells solars a les instal·lacions de l'Escola de Vela de Formentera

El Consell Insular de Formentera ha finalitzat la instal·lació de panells solars a les instal·lacions de l'Escola de Vela de Formentera. Es tracta d'un sistema de panells fotovoltaics per a consum directe, sense emmagatzematge, que consta d'un total de 24 panells.

La potència instal·lada és de 13,08 kwp i permetrà un estalvi de 5,48 tones d'emissions de CO a l'atmosfera, la qual cosa equival a 252 arbres plantats.

El cost d'aquesta instal·lació de panells fotovoltaics ha set de 26.037,24 euros, IVA inclòs, i el termini d'execució dels treballs ha set de 6 mesos. L'empresa encarregada de la instal·lació és Enervega SLU.

Aquesta iniciativa està impulsada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques.

El Consell Insular de Formentera permetrà a partir de dijous l'entrada a l'abocador des Cap de restes de residus de construcció i demolició

El Consell Insular de Formentera reprendrà a partir de demà dijous el servei de recepció de residus de construcció i demolició en l'Àrea de Gestió de Residus de l'abocador des Cap així com en el punt net, encara que no les restes de poda ja que per precaució es prefereix esperar que no hi hagi risc que puguin prendre les noves restes. Així mateix, es reprèn l'acceptació de residus voluminosos en el punt net.

Des del departament de Gestió Ambiental han pres aquesta decisió donats els importants avanços que ha hagut al llarg de la setmana en l'extinció de l'incendi que des de fa setmanes roman actiu en l'abocador. De fet, fins al dia d'avui ja s'ha aconseguit apagar el 50 % del principal munt afectat.

Els treballs han començat a les 8 hores i estava previst que es donassin per finalitzats a les 19 hores. Els bombers s'han centrat en anar separant porcions del munt més gran de material orgànic afectat tapat amb terra per que es mantingui sufocat per absència d'oxigen mitjançant maquinària pesant, i s'han anat refredant aquestes porcions mitjançant aigua projectada amb llances.

Es preveu que faran falta entre dues i tres jornades més per a completar l'extinció de tot el munt. I atès que està tapat amb terra i el vent és fluix, no està previst realitzar vigilància presencial des de les 20 hores atès que el risc de propagació és baix.

Una vegada extingida la muntanya més voluminosa, es procedirà a actuar a les muntanyes de compostos que continuen cremant en la part de darrere de l'abocador.

Al llarg de la jornada d'avui han treballat en l'extinció de l'incendi cinc bombers amb una autobomba rural impulsora d'aigua a través de mànegues, un operari del Consell, tres cubells d'aigua, així com dues màquines pesades.

El Consell Insular de Formentera presenta a l’empresa Prezero l’acta d’inici de la nova contrata de fems

La consellera de Mobilitat i Gestió Ambiental, Verónica Castelló, i el conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz, han mantingut aquest matí una reunió amb la directiva de l’empresa Prezero, adjudicatària de la contracta de fems, en la qual se’ls ha presentat per a la seva posterior signatura l'acta d'inici de servei de la nova contracta.

En aquesta acta d'inici consten els mitjans, tant humans com materials, que estaran associats a la nova contracta, a més s'estipula la data d'inici per a l'execució del contracte i exerceix com a punt de partida per comptabilitzar el termini d'execució.

Durant la reunió, la direcció de Prezero ha reclamat un “reequilibri econòmic” pel retard d'un any en l’adjudicació de la contracta, ja que estava previst que es dugués a terme el 2022 i, finalment, s’ha produït el 2023. En aquest sentit, el Consell Insular s'ha compromès a estudiar aquesta petició.

Cal destacar que la nova contracta de fems va ser licitada per l’anterior equip de Govern del Consell Insular de Formentera, que no va deixar preparada la corresponent ordenança fiscal, per la qual cosa en aquests moments s’està treballant en la seva elaboració des de la institució. A més, el preu de la contracta, dimensionada per millorar els serveis i adequar-los a la realitat poblacional actual de l'illa (i no la de 2007 com estava plantejada fins al moment), farà que el rebut d’aquet servei sofreixi un increment significatiu.

L'anterior equip de Govern tampoc va deixar una partida pressupostària per poder iniciar la contracta enguany, per la qual cosa fins al mes de març de 2024 no es podrà comptar amb la nova maquinària, els vehicles elèctrics, amb la necessària ampliació de plantilla i dels horaris, així com amb les millors imprescindibles en les instal·lacions de la deixalleria, cosa que es podria haver dut a terme enguany si hi hagués hagut partida pressupostària.

També està prevista per a finals de 2024 o inicis de 2025 l'ampliació de les bateries de contenidors i la implantació del cinquè contenidor, el de matèria orgànica.

El Consell Insular vol que Delegació del Govern assumeixi la seva competència i es faci càrrec del cost de la retirada de les barques del litoral

L’equip de Govern del Consell Insular de Formentera portarà al ple de la institució del pròxim dijous una proposta perquè la Delegació del Govern a les Illes Balears es faci càrrec d’una vegada per sempre de les embarcacions que arriben amb immigrants irregulars a la costa, ja que són de la seva competència.

Segons assenyala l’equip de Govern insular, en la major part de les ocasions les embarcacions que arriben a les costes de Formentera amb immigrants irregulars són abandonades i encallades a les platges, o queden a la deriva en zones de difícil accés. A més, el fet que les administracions responsables de la gestió de les barques no disposin dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva retirada “crea un greu problema mediambiental per l’abocament d’hidrocarburs i, a més, deteriora la imatge de l’illa perquè romanen abandonades molt de temps”.

Davant aquesta situació, el Consell Insular de Formentera, en un exercici de responsabilitat institucional, ha anat retirant i acumulant les embarcacions a l’Àrea de Gestió de Residus des Cap, assumint un cost econòmic que no li correspon. Avui dia hi ha més de 30 d’aquestes embarcacions a l’espera de ser gestionades com a residus d’acord amb la normativa vigent.

Davant aquesta situació, l’equip de Govern proposa al Ple del Consell instar la Delegació del Govern a les illes Balears que assumeixi els costos reals de la retirada, el transport i la gestió dels residus de les embarcacions arribades a les costes de l’illa fins al dia d’avui que s’acumulen en el litoral o que romanen emmagatzemades en l’Àrea de Gestió de Residus des Cap i que, si és necessari, que doni autorització al Consell sobre el procediment a seguir amb aquest tipus d’embarcacions.

L’equip de Govern formenterer vol que el Ple insti així mateix a la Delegació del Govern que consigni les partides pressupostàries necessàries per tenir els mitjans materials i personals necessaris per a la retirada immediata de les barques en el moment de la seva arribada i abans que es trenquin en el nostre litoral. A més, la institució insular considera necessari que s’estableixi un diàleg entre les diferents administracions implicades per coordinar la retirada i gestió de les barques que arriben al nostre litoral i, en cas que sigui convenient, signar un acord o conveni amb el Consell perquè aquest realment estigui autoritzat i disposi dels mitjans necessaris per a continuar realitzant aquesta activitat de manera regulada i amb la consegüent contraprestació econòmica pels serveis prestats.

El Consell vol també que el Ple insti el Govern central i a la Unió Europea perquè Formentera sigui considerat territori de primera línia de frontera de la Unió i, per tant, que estigui dotada dels mitjans tècnics i personals necessaris per evitar la consolidació de la ruta d’entrada irregular d’immigrants, i garantir el funcionament eficaç del Sistema Integrat de Vigilància i la correcta dotació de la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes.

Finalment, instarà el Govern perquè les plantilles dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat estiguin completes, comptin amb formació específica, mitjans de prevenció i complements salarials d’insularitat adequats al cost de la vida en aquesta comunitat autònoma.

Más artículos...

Página 2 de 68

2

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges_cast_baix_1