• Català
  • Castellano
  • English

Medi Ambient

El pròxim dissabte es fa un taller de microplàstics a la platja des Cavall d’en Borràs de Formentera

neteja-platja plasticfreeformeEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que la plataforma Formentera sense plàstics i el Gen-Gob Eivissa han organitzat un taller de microplàstics el pròxim dissabte 16 de febrer a partir de les 10.00h a la platja des Cavall d’en Borràs. La jornada va dirigida a adults i infants tant de Formentera, com d’Eivissa.

Aquesta trobada s’inclou dins el programa Plastic Zero que subvenciona el Consell de Formentera amb col·laboració del Gen-Gob perquè les escoles aprenguin el “Protocol Observadores del Mar-Plastic 0” i recullin dades científiques de la quantitat i tipus de microplastics que arriben a les nostres platges. Aquestes dades s’envien al projecte a nivell estatal de Observadores del Mar de l’IMEDEA per conèixer quin és l’estat del nostre mar en diferents indrets del territori nacional. En el taller de microplàstics de dissabte s’ensenyarà als pares el que els infants ja fan a l’escola.

Viatge gratuït
Les navilieres Baleària i Trasmapi col·laboren amb aquesta iniciativa i posen a disposició de tots els participants que vulguin venir des d’Eivissa bitllets gratuïts per fer la travessia entre Eivissa i Formentera. Els voluntaris es poden apuntar enviant un email a beblue@trasmapi.com amb el nom, llinatges i municipi de residència pels viatges amb Trasmapi, o escriure un email amb les mateixes dades a
plasticfreeformentera@gmail.com per viatjar amb Baleària.

Formentera incrementa la taxa de reciclatge en un 5,2% en un any

foto-rp-reciclatge premsa-1-El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que durant el 2018 s'ha reciclat el 29% dels residus que han arribat a l'àrea de gestió de residus des Cap de Barbaria, havent augmentat la taxa de reciclatge un 5,2% en el darrer any, ja que la taxa en 2017 va ser del 23,7%. Així ho ha explicat avui la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, en una roda de premsa que ha tengut lloc a la sala d'Actes del Consell a les 11.00h.

Aguilera ha destacat que "aquest augment s'ha fet de manera gradual" (22,8% al 2016, 23,7% al 2017 i 28,9% al 2018) i ha declarat que "és fruit de les millores en el servei de recollida municipal, la constància d'inversió en educació ambiental i en gran part gràcies als esforços de les grans i mitjanes empreses productores de residus de l'illa".

Recollida porta a porta
Algunes de les millores en la recollida han estat la creació del servei públic de recollida porta a porta, de matèria orgànica, a 140 establiments repartits per tota l'illa. Aquests establiments han generat 527,4 tones de matèria orgànica durant els 5 mesos centrals de la temporada turística del 2018, el que suma un 5% del total dels residus reciclats. "La posada en marxa d'aquest programa ha estat clau per arribar a l'increment de la taxa de reciclatge", segons ha detallat la consellera, que ha donat les gràcies als comerços per la seva implicació, i espera que el 2019 amb el segon any de pràctica d'aquest programa se segueixen veient millores en la taxa de reciclatge.

A més, la consellera ha destacat també l'augment que hi ha hagut en la taxa de recollida d'envasos del 15,2% respecte del 2017. La consellera ha explicat que aquest augment s'ha donat gràcies a "la creació del servei de recollida porta a porta d'envasos als establiments del Parc Natural, l'entrega gratuïta de contenidors amb rodes a tots els establiments de l'illa i el canvi de bústies dels contenidors grocs per facilitar el buidatge sobretot dels restauradors i supermercats finançada per Ecoembes".

D'altra banda, el tècnic de Medi Ambient, Javier Asensio ha destacat tota la feina de conscienciació que s'està fent amb les escoles de l'illa per afavorir el reciclatge amb accions d'educació ambiental com ha estat la prova pilot de les màquines d'envasos en col·laboració amb Be Blue/Trasmapi, entre d'altres. En la campanya que va tenir lloc de setembre a desembre les màquines van recollir un total de 16,000 d'envasos.

Vidre i cartó
Els residus de vidre continuen essent la fracció que més es recicla i que en pes més representa. Del total de residus sòlids urbans que han arribat a la planta de transferència de Formentera, el vidre ha suposat el 9,4% del material total, amb 997,4 tones, i el reciclatge de paper i cartó ha suposat el 9% amb 955,35 tones. La gran quantitat de cartó que es recicla es deu també en bona part gràcies a la recollida porta a porta als grans productors que es realitza durant tot l'any.

Increment de voluminosos
El reciclatge de voluminosos també ha crescut any rere any, i ha augmentat un 13% respecte del 2017 i un 74% respecte de 2015. Aquest tipus de residus està conformat per mobiliari, matalassos, palets, restes d'embarcacions i altres residus de grans dimensions. Els voluminosos són portats a la Deixallleria, recollits pels serveis del Consell a través del servei domiciliari de recollida mobles i d'electrodomèstics que es demana telefonant al 900 102 65 o entregats directament a la planta de transferència des Cap de Barbaria pels particulars i empreses.

Despeses i ingressos del servei
Daisee Aguilera ha mostrat la seva satisfacció per la reducció de les tones de rebuig respecte del 2017, que ha davallat en un 8,6% en un any. Un fet, que segons ha destacat ha suposat un estalvi de 95.042 € en comparació amb el 2017.

La consellera ha recordat que les fraccions que arriben a l'abocador de Ca Na Putxa a Eivissa són el rebuig i els voluminosos que sumen 7.509,84 tones i han tingut un cost per la Institució insular de 1.289.815,02€ durant el 2018. El cost del trasllat d'aquest tipus de residu és de 141,01€ per tona, més 30,74€ per tona per cost d'abocament, el que sumen 171,75€ per tona. En aquest cost s'ha afegir el cost total del servei de la recollida de residus i el cost del servei de Deixalleria que és de 1.595.425€ per any.

D'altra banda, Aguilera ha destacat els ingressos que s'han recuperat per l'entrega dels materials reciclables als sistemes integrals de gestió (SIGs). Per una banda, s'han obtingut 161.364,08€ pels envasos i paper i cartó que s'entregaren a Ecoembes i de 49.714,35€ pel vidre que s'entregà a Ecovidrio. Així els ingressos pels residus reciclables de les 3 fraccions sumen un total de 211.078,43€ per l'any 2018 que serveixen per fer front a la recollida de selectiva de residus (vidre paper i cartró i envasos). La consellera ha volgut agrair a tota la població l'esforç que fa a l'hora de reciclar, i ha destacat el benefici econòmic, però sobretot "el mediambiental com a millor recompensa".

Reunió informativa a Formentera sobre ajudes per instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques

Aquest dijous 24 de gener el director general d'Energia del Govern, Ferran Rosa, acompanyat de la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera presentarà a Formentera les noves convocatòries d'ajudes per al foment d’instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica, i per la mobilitat elèctrica. La trobada adreçada tant a particulars com a empreses especialitzades serà a les 19.30 hores, a la sala de Plens situada al costat del Centre de Dia.

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, mitjançant la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, ha convocat per a enguany aquestes ajudes amb l’objectiu de fomentar l’ús d’energies netes i l’autoconsum.

Podeu consultar les ajudes en els següents enllaços:

1) Ajudes a la instal·lació de plaques i microeòlica per autoconsum d'empreses i particulars
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3628364&coduo=2390767&lang=ca

2) Ajudes per taxistes i VTC per a l'adquisició de vehicles nous elèctrics, híbrids endollables, GLP o GNC o baixes emissions
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2319379&coduo=2390767&lang=ca

3) Instal·lació de punts de càrrega ràpida d'ús públic per vehicles elèctrics (per lots)
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610334&coduo=2390767&lang=ca

4) Instal·lació de punts de càrrega ràpida i semirràpida d'ús públic per vehicles elèctrics (individuals)
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610427&coduo=2390767&lang=ca

5) Instal·lació de punts de càrrega d'ús privat
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3629421&coduo=2390767&lang=ca

La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha animat als residents de Formentera a que assisteixin a la reunió informativa de dijous “perquè es puguin aprofitar d’aquestes ajudes per tal de seguir augmentant les energies renovables a la nostra illa”. Entre les subvencions Aguilera ha destacat que també hi ha unes destinades a empreses privades per la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica, fomentant així la mobilitat sostenible.

L’import de la convocatòria és d’1,8 milions d’euros per al conjunt de les Illes i està cofinançada amb fons europeus FEDER. La convocatòria de les ajudes, que es concreten en el finançament d’un percentatges d’entre el 40 i el 50 % de l’import de la inversió per a la instal·lació de les plaques, estarà vigent fins al 29 de març de 2019 (data límit per presentar les sol·licituds) i el termini per fer les actuacions acabarà el 20 de setembre de 2019.

Es poden beneficiar d’aquestes ajudes:

a) Les petites i mitjanes empreses

b) Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials en els edificis o subministraments destinats a la seva activitat social, i que tenguin el domicili i desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears i les comunitats de propietaris que duguin a terme les instal·lacions establertes en els habitatges o instal·lacions que s’ubiquin en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

S’estableixen les quanties de subvenció següents:

a)Per a empreses, associacions empresarials o entitats sense ànim de lucre, s’estableix una subvenció del 40 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques.

b) Per a persones físiques i comunitats de propietaris, s’estableix la quantia de subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques.

c) En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques que incorporin sistemes d’acumulació d’ió liti, s’estableix una quantia de subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible en acumulació.


Ajudes per la instal·lació d’energies renovables o punts de càrrega i per l’adquisició de vehicles elèctrics

cartell-energies-renovables1El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que demà dimarts 5 de febrer a les 19.00h a la Sala d'Actes del Consell de Formentera (antiga Sala de Plens) el director general d'Energia del Govern de les Illes Balears, Ferran Rosa, presentarà les noves convocatòries d'ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica i per la mobilitat elèctrica.

La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, també assistirà a la presentació que es fa amb l'objectiu de "donar un nou impuls a les energies renovables de la nostra illa per tal que es redueixi el consum d'energia elèctrica procedent de la xarxa o equips electrògens i les emissions de CO2", ha declarat.

Aguilera ha convidat tant als professionals de Formentera, com a la població en general, a què assisteixin perquè "hi ha ajudes per instal·lar energies renovables a casa, però també per la compra de vehicles que cada vegada són més competitius". D'altra banda, també hi ha unes subvencions "molt interessants per la instal·lació de punts de càrrega d'ús privat", ha afegit la consellera.

La convocatòria està oberta a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses instal·ladores i beneficiàries. Les convocatòries obertes són les següents:
1) Ajudes a la instal·lació de plaques i microeòlica per autoconsum d'empreses i particulars
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3628364&coduo=2390767&lang=ca

2) Ajudes per taxistes i VTC per a l'adquisició de vehicles nous elèctrics, híbrids endollables, GLP o GNC o baixes emissions
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2319379&coduo=2390767&lang=ca

3) Instal•lació de punts de càrrega ràpida d'ús públic per vehicles elèctrics (per lots)
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610334&coduo=2390767&lang=ca

4) Instal•lació de punts de càrrega ràpida i semirràpida d'ús públic per vehicles elèctrics (individuals)
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610427&coduo=2390767&lang=ca

5) Instal•lació de punts de càrrega d'ús privat
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3629421&coduo=2390767&lang=ca

Aquesta xerrada prevista per al passat dijous 24 de gener es va haver de suspendre perquè les cancel·lacions de connexions marítimes varen impedir que el director general arribés a l'illa.

Ja es poden canviar els eco-punts per premis a l’àrea de Medi Ambient de Sant Ferran

foto-be-blue-premisEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que les persones interessades a canviar els eco-punts obtinguts a les màquines de reciclatge instal•lades per Trasmapi a 5 punts de l'illa ja poden passar per l'àrea de Medi Ambient, carrer Mallorca, número 15, a recollir els seus premis. L'horari d'atenció és de 9 a 14h.

Els premis que podran recollir els usuaris de les màquines són:

- Polsera Be Blue Formentera, 30 eco-punts
- Clauer, 40 eco-punts
- Capell, 60 eco-punts
- Bossa de tela, 60 eco-punts
- Gorra Be Blue per nens, 80 eco-punts
- Gorra Be Blue per adult, 100 eco-punts
- Llibre infantil "Posi", 90 eco-punts
- Col•lecció "Posi" 4 llibres infantils, 360 eco-punts
- Polsera de Majoral, 300 eco-punts
- Ulleres de sol de fusta polaritzades, 400 eco-punts
- Sessió de Peterdiving en el centre de busseig Vellmarí, 550 eco-punts

El passat mes de setembre Trasmapi va instal•lar 5 màquines de reciclatge d'envasos de plàstic i llaunes a diferents punts de l'illa per fer una prova pilot. Aquesta setmana han estat retirades, i s'ha deixat una única màquina, la de l'estació marítima, segons ha explicat la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera. Amb el resultat d'aquesta experiència la naviliera estudiarà altres possibles actuacions. En total s'han reciclat 15.818 envasos.

Més articles...

Pàgina 14 de 43

14