• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

Formentera reclama el correcte funcionament del servei de cirurgia de l’hospital i se suma a l’emergència climàtica

ple-2019-novembre-1jpEl Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes de novembre. A la sessió plenària s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics sol·licitar al Govern balear que restableixi “al més aviat possible, el correcte funcionament del servei de cirurgia a l'Hospital de Formentera" que actualment s'ha quedat sense especialista a l'illa.

En la proposta presentada pel conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, el Consell recorda que el servei de cirurgia d'un centre sanitari “és primordial per garantir la correcta assistència hospitalària de la població i que tot i que el Govern ha activat un pla de contingència el ple sol·licita que mentre duri aquest pla especial, s'estableixi un servei de presències físiques suficient per garantir la correcta atenció sanitària a l'Hospital de Formentera”.

Emergència climàtica
A més, el ple ha aprovat amb el suport de l'equip de Govern GxF-PSOE i l'abstenció del grup de l'oposició Sa Unió, declarar l'emergència climàtica a l'illa de Formentera, amb motiu del Dia del Canvi Climàtic. En la proposta, defensada pel conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, es reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill, s'accepta “com a fets vertaders l'existència de la crisi climàtica i la gravetat de la situació". Per això, “és necessari el procés de reducció de les emissions com l'única manera d'assegurar el futur de l'illa”, afegeix la proposta.

La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i conscienciació de tota la població i fer veure la realitat de la crisi ecològica. Davant aquesta situació el Consell de Formentera es compromet a iniciar l'esmentat procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels objectius generals. Entre altres punts, el Consell es compromet a desplegar la nova llei autonòmica 10/2019 de Canvi Climàtic; a establir els compromisos polítics i recursos necessaris per garantir la reducció dels gasos efecte hivernacle; reduir progressivament l'ús dels combustibles fòssils; gestionar amb cura els espais públics; vetllar per la recuperació dels aqüífers o avançar cap a una economia de proximitat.

Declaració institucional
El ple també ha aprovat per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. La consellera d'Igualtat, Vanessa Parellada, ha destacat que “les nostres illes, després de les Canàries, són la segona comunitat amb més denúncies per violència masclista” Concretament, a la nostra illa s'han atès 29 dones durant l'any en curs per la violència exercida per les seves parelles, de les quals 13 han arribat via emergència i 16 a través de via atenció primària, segons ha explicat la consellera. Amb la declaració, els grups polítics del Consell de Formentera han manifestat el seu compromís com a administració pública de compartir la lluita contra la violència de gènere per mitjà de polítiques i actuacions públiques dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes, com un valor social inqüestionable per a una societat que se sustenti sobre la defensa dels drets inalienables i irrenunciables per a la igualtat i la dignitat de totes les persones. Així mateix, també s'insta al govern de l'Estat a mantenir i complir el compromís econòmic acordat al Pacte d'Estat contra la violència de gènere, segons ha defensat Vanessa Parellada.

Molí Vell de la Mola
El ple també ha aprovat per unanimitat dues propostes més. Per una banda, una relativa a incoar l'expedient per declarar Bé d'Interès Cultural (BIC) el molí Vell de la Mola. Aquest molí, tal com ha explicat la consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, i recull la proposta, “constitueix un element rellevant del patrimoni etnològic de Formentera, tenint en compte que és un dels set molins de vent fariners que en el seu moment existiren a l'illa i l'únic que conserva tota la mecànica que permetia dur a terme la molta del gra per obtenir farina”. Aquest molí forma part del Catàleg del Patrimoni Cultural de Formentera fet l'any 2010 que també estableix el màxim grau de protecció possible per aquest bé.

Altres propostes
Per altra banda, s'ha aprovat per unanimitat una proposta de Sa Unió en la qual s'insta al Consell a posar en marxa el servei de recollida d'animals domèstics morts dotant-lo dels medis necessaris per donar el servei. La proposta recull que aquesta “és una reclamació de molts propietaris d'animals i de professionals relacionats amb aquest col·lectiu” i recorda que “aquest servei està recollit en el reglament regulador del servei públic de recollida i transport dels residus sòlids urbans”.

El ple també ha aprovat dues propostes amb el vot a favor de l’equip de Govern de GxF-PSOE i l’abstenció de Sa Unió. Una d’elles ha estat la proposta d'establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada de les despeses i obligacions del Consell d'acord amb l'art. 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril. “Amb aquest nou reglament pretenem donar més objectivitat i fer més àgil la tramitació dels expedients de fiscalització per part dels treballadors del Consell, tot i que sempre hi haurà una feina de control per part del personal d’intervenció per donar garanties al procés”, segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell.

L’altra proposta aprovada ha estat la de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions, serveis i activitats esportives. En aquest sentit, la consellera d’Esports, Paula Ferrer, ha explicat que “feia falta una actualització de les taxes que simplificarà la feina a nivell administratiu i així s’aconseguirà afavorir el servei dels usuaris”.

Cal destacar que a la sessió plenària ha pres possessió del càrrec la nova consellera de Sa Unió Maribel Castelló Yern que substitueix a l'anterior consellera Anna Negre.


29 de novembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera continua treballant en les reclamacions de transport marítim

port-2 foto-j-a-arribaspLa presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, i el conseller de Mobilitat, Rafa González, es reuniren a Palma ahir de tarda amb el conseller balear, d'Habitatge i Mobilitat, Marc Pons, i el director general de Transport Aeri i Marítim, Xavier Ramistal. Aquesta ha estat una reunió de feina, que havien acordat realitzar en la visita feta pel conseller balear a Formentera el passat mes d’octubre, i es produeix amb caràcter previ a la trobada de la Mesa de Transport Marítim de les illes que es reunirà el pròxim dilluns 25 de novembre.

Segons ha explicat la presidenta, se li han exposat tres temes cabdals per Formentera. “En primer lloc i per ser el més urgent s'ha tornat a remarcar que per l'illa és imprescindible tenir una connexió marítima amb Eivissa a primera i darrera hora del dia”, ha declarat Alejandra Ferrer.

Els responsables del Consell de Formentera juntament amb el Govern balear estan treballant en diferents propostes que es plantejaran a la Mesa de Transport Marítim i “que han de donar una solució imminent a la falta de connexió en les freqüències mencionades”, segons ha afegit Alejandra Ferrer.

Per part seva, el conseller Marc Pons, ha garantit a la presidenta “la ràpida solució, en la que ja s'està treballant, per a les connexions de primera i darrera hora, així com la implicació en l’abordatge de la resta de qüestions plantejades per la presidenta”.

Excursions d’un sol dia
A la reunió també s'ha parlat del tema de les excursions marítimes d'un sol dia que venen d'Eivissa. "Actualment l'arribada descontrolada d'aquest tipus d'embarcacions produeix saturació tant al nostre port, com a les carreteres i platges del Parc Natural, per això hem demanat que es reguli", segons ha explicat la presidenta.

I per últim, s’ha parlat sobre les freqüències de connexions marítimes entre les Pitiüses. "En estiu arribem a tenir 170 sortides diàries, hi ha 45.000 places ofertades, de les quals només s'ocupen el 30%, i tot això es realitza en ple Parc Natural", segons ha destacat la presidenta.

Tenint en compte aquestes dades, li hem explicat al conseller que "haurem de cercar noves solucions, perquè el servei també sigui mediambientalment sostenible, seguint la línia de la declaració d'emergència climàtica amb l'aprovació d'una sèrie de mesures que han d'anar encaminades a que siguem una illa sostenible".

En aquests 2 temes, el conseller balear i la presidenta han acordat mantenir reunions periòdiques per trobar un camí de consens cap a un sistema més sostenible, que justifiqui suficientment la necessitat de garantir aquests extrems i sigui així compatible amb les demandes del CNCM.


21 de novembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera signa un conveni per desenvolupar el pacte per al clima i l’energia a l’illa

foto-signatura-conveni1La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, i el vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern, Juan Pedro Yllanes, han signat avui a Palma un conveni per desenvolupar el Pacte europeu de batles i batlesses per al clima i l’energia a Formentera. L’adhesió al Pacte implica el compromís voluntari de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de crear plans d’acció contra el canvi climàtic.

El Conveni compromet a fer feina de manera conjunta perquè Formentera s’adhereixi al Pacte de Batles i Batlesses, segons la proposta que la Comissió Europea, a través de la Covenant of Mayors for Climate & Energy, estableix per als ens locals i per als coordinadors territorials.

En el cas específic del Consell de Formentera, la institució insular haurà de proporcionar els mitjans tècnics i estratègics per adequar l’estructura necessària que permeti la creació i el desenvolupament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima per a l’horitzó 2030. Aquest horitzó amb vista al 2030 preveu la reducció, com a mínim, del 40% de CO2; l’increment de la resiliència davant els efectes del canvi climàtic i l’augment de la cooperació amb les autoritats locals i regionals per millorar l’accés a una energia segura, sostenible i assequible.

Per part seva, la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, a més de promoure l’accés de Formentera al Pacte de Batles i Batlesses, també ha de proporcionar assistència tècnica i estratègica al Consell de Formentera.

La presidenta del Consell de Formentera s’ha mostrat satisfeta d’haver pogut signar aquest pacte que significa una passa decidida de totes les illes per treballar contra el canvi climàtic, “acords com aquest són molt importants per garantir que hi hagi una acció coordinada entre totes les illes en un territori tan vulnerable com la mediterrània, Formentera sempre ha estat capdavantera en aquest camí cap a la sostenibilitat i transició energètica, aquesta signatura garanteix la possibilitat de continuar fent feina de manera decidida”.

La signatura d’aquest Conveni no comporta cap obligació econòmica a les parts. En tot cas, sí que s’hauran d’aportar els recursos humans i materials que siguin necessaris. Les despeses ocasionades per mor de les actuacions previstes a l’acord corresponen al marc de competències de cada una de les dues institucions.

El Conveni entre la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius i el Consell Insular de Formentera té una vigència de quatre anys, prorrogables. Se’n farà el seguiment mitjançant la Comissió de Seguiment, Vigilància i Control del Conveni. L’òrgan es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any i serà l’encarregat d’aprovar el Pla Anual d’Actuacions i de valorar les actuacions realitzades.

El Pacte de Batles i Batlesses a les Illes Balears

L’adhesió de les Illes Balears al Pacte de Batles i Batlesses està prevista en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. La norma estableix que el Govern ha de fomentar l’adhesió dels municipis de les Illes i que cada municipi ha d’aprovar plans d’acció per al clima i l’energia sostenible, d’acord amb la metodologia adoptada en l’àmbit de la Unió Europea.

El Pacte de Batles i Batlesses de la Comissió Europea es va consolidar l’any 2008 amb l’objectiu de donar suport als esforços de les autoritats locals en l’execució de les polítiques per al clima i l’energia sostenible. Unir-se al Pacte de Batles i Batlesses implica el compromís voluntari de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i millorar la resiliència davant el canvi climàtic mitjançant plans d’acció.

20 de novembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

La Policia Local de Formentera interposa 257 denúncies per venda ambulant

venda-ambulant-foto2pd1El Consell de Formentera, a través de l'àrea d’Interior, informa que la Policia Local de Formentera ha aixecat 257 actes de denúncia per venda ambulant durant els mesos d’estiu. Són 142 actes més que durant la temporada de 2018 quan es varen aixecar 115 denúncies.

El conseller d’Interior i responsable de la Policia Local, Josep Marí, ha agraït als membres del cos policial la feina feta “perquè han desenvolupat un pla d’actuació més incisiu per poder donar resposta a les peticions del comerç local i pal·liar la competència deslleial que suposa la venda ambulant que es dona a les platges i que també distorsiona la imatge de tranquil·litat que venen cercant els turistes”.

Actes i decomisos
Entre els mesos de juny i setembre, s’han obert 257 actes i s’han decomissat un total de 2667 peces de fruita, 481 begudes, 1319 peces de vestir i 850 de bijuteria. L’àrea de Comerç del Consell de Formentera és l’encarregada de tramitar aquestes denúncies i fer la incoació de cada acta oberta per la policia.

Josep Marí també ha agraït als representants de la PIMEF, la Petita i Mitjana Empresa de Formentera, el suport que han donat al pla d’actuació, ja que “han ajudat a localitzar punts de venda ambulant de manera constant i han estat en contacte directe tant amb l’àrea d’Interior, com la de Comerç per lluitar entre tots contra aquesta pràctica il·legal”.

Altres denúncies
A més d’aquestes actes denúncies per venda ambulant també s’han interposat 37 actes de denúncia als mateixos venedors ambulants per tinença d’arma blanca. Així mateix, la Policia Local ha interposat als venedors ambulants 8 denúncies per haver accedit a zones dunars protegides, unes denúncies que després tramiten des de la direcció general d’espais naturals i biodiversitat del Govern balear. La majoria de decomisos s’han efectuat a la zona de ses Illetes, però també s’han dut a terme actuacions a les platges de Migjorn, Llevant, Cala Saona i es Caló des Mort.


14 de novembre de 2019
Área de Comunicació
Consell de Formentera

‘Formentera necessita dotacions especials de l’Estat per compensar la triple insularitat’

foto-reunio---vicenc---vidalpdLa presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, s’ha reunit avui amb el senador autonòmic, Vicenç Vidal, a la seu de la institució insular. La presidenta ha agraït al senador aquesta trobada en què li ha explicat les principals reivindicacions de Formentera que espera Vicenç Vidal pugui traslladar al govern de l’Estat.

Una de les peticions que ha posat sobre la taula ha estat la del “REB, Règim Especial de les Balears, per dotar de finançament extraordinari a una illa com Formentera, que té una triple insularitat, i en temes com el transport de residus necessita també de dotacions especials econòmiques per compensar-la”. Alejandra Ferrer també ha demanat al senador que l’Estat ajudi a les comunitats autònomes i municipis per poder assolir els objectius de l’Agenda 2030 i lluitar contra el canvi climàtic i ajudar a fer la transició energètica.

El senador autonòmic s’ha compromès “a fer un seguiment especial als temes de Formentera, ja que és una illa que no té senador propi” i precisament aquesta és altra de les reivindicacions que s’han tractat a la trobada, segons ha explicat. Vicenç Vidal també defensarà en Madrid, “la sensibilitat especial en temes de Costes que s’ha de tenir amb Formentera, on ha d’haver una gestió més de detall per la importància que representa per l’illa la gestió de Costes”.

Migrants
D’altra banda, la presidenta s’ha referit a “el nou repte al que s’enfronten les illes i que requereix de noves solucions, com són els menors estrangers no acompanyats”. L’Estat s’ha de involucrar per ajudar a les autonomies i consells per disposar de les mesures i recursos necessaris, segons ha afegit, “però també s’ha de treballar des de l’Estat en la solució dels arrels del problema”. El senador ha coincidit en que en el tema dels migrants s’ha de fer front comú, i aquest és un dels nous reptes que tenim, i l’hem de dur endavant però “amb garanties”.

També han parlat sobre les inversions necessàries per zones turístiques madures en vista al pròxim any, sobre les bonificacions dels transport aeri i el transport marítim, “i les necessitats específiques que tenim com a poble per poder tenir igualtat en el dret de moviment respecte als residents d’altres illes i de la península”, segons la presidenta.


14 de novembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 8 de 66

8

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1