• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

Formentera recorda la normativa de tinença d’animals de companyia

foto-ovelles premsa1El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Presidència, informa que amb motiu dels atacs produïts per cans a animals de producció de l'illa de Formentera, la institució ha fet un ban per recordar que l'ordenança municipal que regula la tinença d'animals de companyia prohibeix "la circulació per les vies públiques d'aquells cans que no vagin acompanyats i conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent. Aniran proveïts de morrió quan el temperament de l'animal ho aconselli, i sota la responsabilitat del seu propietari".

En aquesta comunicació, que ha estat repartida per les principals cartelleres informatives de l'illa i zones agrícoles de l'illa es recorda que "les infraccions comeses contra els preceptes d'aquesta ordenança seran sancionades amb multes de 30 fins a 15.000 euros". Així mateix el ban també inclou informació sobre el règim jurídic de la tinència d'animals potencialment perillosos i que diu "seran considerats cans potencialment perillosos aquells animals de l'espècie canina que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals".

El conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, ha demanat responsabilitat als propietaris d'animals de companyia que poden ser potencialment perillosos pel ramat de l'illa o altres animals com gallines. "A més del mal que poden fer als mateixos animals, el dany repercuteix també en els propietaris del bestiar que són petits agricultors que conserven les tradicions de l'illa així com el seu paisatge".

Programa Policia Tutor Parlament Europeu

foto-policia-tutor premsa1El conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, juntament amb el cap de Policia Local, Félix Ramos i la Policia Tutor de Formentera, Pilar Daviu han assistit avui a la Jornada "El paper de la Policia Local a les escoles" que s'ha fet a la sala d'actes del Parlament Europeu.

Entre ahir i avui, la Direcció General d'Emergències i Interior del Govern balear ha organitzat una sèrie d'activitats a Brussel·les (Bèlgica) a la que ha convidat a representants del Consell de Formentera i d'altres d'ajuntaments de les illes. Entre les activitats organitzades destaca també l'assistència ahir del conseller a la reunió i presentació del Programa Policia Tutor entre el Govern de les Illes Balears i membres de la Comissió Europea.

El pròxim dilluns s’obri el termini perquè els veïns de fora dels nuclis urbans de Sant Ferran, la Savina i es Caló puguin demanar una bústia postal

foto-bu--sties-sant-ferran1El Consell Insular de Formentera, a través de l’àrea de Presidència, informa que entre l’11 de febrer i el 31 de març estarà obert el període d’inscripció perquè els veïns dels habitatges disseminats situats en sòl rústic de Sant Ferran, la Savina i es Caló puguin demanar una bústia dins el local del servei de recollida postal que s’ha instal•lat en el carrer Mallorca número 15 de Sant Ferran.

L’objectiu és que els veïns de les vendes des Brolls, de ses Salines, des Molí de s’Estany, de sa Punta, des Pi des Català, de ses Roques, de Migjorn, des Carnatge i de ses Clotades puguin rebre el correu postal a la nova oficina de bústies.

Segons ha explicat el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, “vista la bona acollida de la instal•lació d’aquestes bústies a la Mola i es Cap de Barbaria, i ateses les reclamacions per donar un servei similar a la resta d’habitatges en disseminat que no reben la correspondència a casa el Consell ha decidit instal·lar aquestes bústies de recollida de correspondència, i així evitar que els veïns d’aquestes zones hagin d'anar a recollir-la fins l’oficina de Correus de Sant Francesc”.

Els interessats en obtenir una d’aquestes 150 bústies s’hauran de dirigir a la Oficina d'Atenció al Ciutadà de Sant Francesc i emplenar una instància o fer el tràmit a través de l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà (OVAC). Una vegada transcorregut el termini d’inscripció, el Consell comunicarà, mitjançant anunci, quan es podrà passar a retirar les claus d’accés al local i de la bústia assignada.

S’adjudicarà una bústia per habitatge i per ser adjudicatari caldrà presentar el volant d’empadronament, una fotocòpia del DNI i fer un únic pagament de 25€.

El Ple de Formentera avança en la regulació de la normativa turística de l’illa

foto-ple-gener-20191Avui s'ha celebrat el Ple ordinari del mes de gener del Consell de Formentera. En l'ordre del dia han destacat el temes relacionats amb la regulació turística, que permetran que en breu es puguin donar d'alta novament habitatges per a la comercialització d'estades turístiques.

En aquest sentit ha rebut el suport de tot el Ple la proposta d'aprovació inicial de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius en matèria turística. "Aquesta proposta es refereix al que es paga de gestió administrativa d'un expedient, i tindrà un preu de 300 euros per 5 anys per donar d'alta un habitatge turístic i 150 euros per la renovació", segons ha explicat la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer.

Així mateix, també s'ha aprovat per unanimitat l'Ordenança Reguladora dels Preus Públics d'aplicació a les operacions d'adquisició de places turístiques a Formentera. És a dir, en paraules de la consellera "el preu que pagarà cada casa per plaça turística, que són 70 euros a l'any per cada plaça, més un 5% addicional de cada següent plaça que s'adquireixi". És a dir, la primera val 70€, la segona val, 70€+5%: 73,5€, la tercera 73,5+5%, fins arribar a la dotzena, que seria el preu màxim fixat en 119,72€.

També ha rebut el suport de tot el Ple la proposta d'aprovació inicial Pla de Qualitat d'Estades Turístiques. Són els requisits indispensables i avaluables que han de complir els habitatges unifamiliars i plurifamiliars. "Hi ha requisits bàsics de mobiliari, higiene i estat general de l'habitatge i altres mediambientals, debatuts al Consell d'Entitats, com disposar d'energies renovables a la casa, o aparcaments per bicicletes, etc", segons ha destacat Alejandra Ferrer. Són 26 requisits indispensables i 20 avaluables, dels que s'han de complir 14 per obtenir la declaració responsable d'inici d'activitat.

Per últim, pel que fa a matèria turística, s'ha aprovat el projecte de Reglament d'Estades Turístiques, que desenvolupa la modificació de la Llei turística aprovada pel Govern balear. "Aquest reglament reuneix gran part dels requisits del pla de qualitat i els requisits d'obligatori compliment de la Llei turística, com disposar de cèdula d'habitabilitat o document anàleg, tenir comptador d'aigua propi i altres temes relacionats amb la protecció del medi ambient", segons ha destacat la consellera. La moció ha estat aprovada via d'urgència, amb els vots a favor de l'equip de Govern de Gent per Formentera, i l'abstenció del PSOE i Compromís i els vots en contra del PP.

Altres acords

La proposta d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per 2019 també ha rebut el vistiplau de tot el plenari.

A la sessió també s'ha donat suport de tots els grups a la proposta d'adhesió al Protocol d'actuació en casos d'Abús Sexual Infantil i Explotació Sexual Infantil (ASI i ESI) a les Illes Balears, en la redacció del qual també hi ha intervingut el Consell de Formentera i que segons ha exposat la consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, té com a finalitat "millorar la coordinació entre totes les institucions que han d'intervenir en casos d'abús o explotació sexual infantil, entre d'altres millores". Parellada ha afegit que "en aquest àmbit és ineludible treballar per l'interès superior del menor i des del Consell hem de seguir sensibilitzant en aquesta línia a totes les entitats de Formentera".

El Ple del Consell ha donat suport unànime també a les dues proposicions presentades pel grup popular. La primera per instar al Govern de l'Estat a modificar el projecte de pressupostos 2019 i augmentar la partida destinada a la millora de les carreteres de Formentera, i la segona per instar al Govern balear a tramitar una nova línia de transport escolar directa entre Sant Ferran-Sant Francesc i millorar les línies escolars de Formentera.

El Consell també ha aprovat amb el suport de tots els grups polítics la proposició del grup socialista per instar al Consell de Formentera que "posi en marxa una campanya de conscienciació i sensibilització entre els propietaris de cans perquè no els tenguin amollats i sense control".

Compareixença

Per part seva, el conseller d'Infraestructures i Mobilitat, Rafael González, ha comparegut davant el Ple. El conseller ha fet un repàs a la feina feta per les àrees que dirigeix en aquesta legislatura. D'entre tots els treballs ha destacat la de la regulació de l'entrada de vehicles, com el que ha acaparat "més hores de feina i més atenció a tots els que formam part d'aquest plenari, i també a representants d'entitats, tècnics i col·laboradors, i que finalment ha donat lloc a la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica per a l'illa de Formentera".

Rafael González ha explicat tot el camí recorregut fins l'aprovació de la Llei i ha anunciat que ara treballaran en la proposta concreta que reculli:
- el període d'aplicació
- el sostre de vehicles
- l'import de la taxa, així com les bonificacions i les exempcions
- el canal de tramitació
- l'acreditació i el distintiu
El conseller ha anunciat que "la setmana del 4 al 8 de març, convocarem al Consell d'Entitats i la Junta de Portaveus per explicar la proposta de paràmetres d'aplicació als quals m'he referit abans".

El titular de Mobilitat ha afegit que "si aquesta proposta és validada, estarem en condicions i terminis per formalitzar-la de manera que la regulació pugui estar en funcionament els mesos de temporada alta d'aquest estiu". Fins aquesta data, Rafael González ha demanat optimisme i paciència "per permetre treballar a la institució en la culminació de la proposta".

Per últim, també s'ha aprovat per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que se celebra el pròxim dilluns 4 de febrer.

Formentera celebra l’aprovació de la Llei per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l’illa de Formentera

parlament 2018El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, el vicepresident segon Bartomeu Escandell, el conseller de Mobilitat, Rafael González, i la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, han assistit avui a la sessió plenària del Parlament balear que ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups de la cambra i per unanimitat la Llei per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l’illa de Formentera.

“Avui és un dia molt important per Formentera. El Parlament ha aprovat donar a Formentera una eina per decidir quants vehicles volem damunt de l'illa”, ha declarat el president. Tot aquest projecte va començar, segons ha recordat Jaume Ferrer “al setembre de 2014 en el Consell d'Entitats. Ara, la capacitat que ens dona el parlament la utilitzarem amb seny i sempre tenint en compte el mateix Consell d'Entitats”.

El president ha assegurat que a partir de demà començarà la feina d'aplicació, “fins avui no érem competents, òbviament hem estat fent treballs perquè això no ens agafi de nou, però ara queda molta feina per endavant i serà els pròxims dies quan ja parlarem de com s'aplica”.

“Però avui és dia d'agrair que tenim aquest nou instrument i valorar la gran passa que significa per Formentera”, ha destacat Jaume Ferrer. A més, el president ha afegit que “esperem que la regulació de l'entrada de vehicles no molesti a ningú, ja que l'objectiu és que tothom que vengui a Formentera pugui disfrutar-la i trobar el que s'espera que sigui, un lloc tranquil amb una natura impressionant”.

“A Formentera des de fa 5 anys és unànime el pensament de què un excés de vehicles podia amenaçar la imatge turística de la qual vivim, aquesta llei ens facilitarà que pugui seguir sent una illa tranquil·la que els turistes volen visitar i que els residents hi volem viure”, ha conclòs el president.

Més articles...

Pàgina 9 de 56

9

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1