• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

Formentera aprova el Pla Estratègic de Subvencions

foto-ple-febrer-retransmissioAvui s'ha celebrat el Ple ordinari del mes de febrer de 2019 del Consell de Formentera. En primer lloc s'ha aprovat per unanimitat la proposta preliminària sobre la gravació i retransmissió de les sessions plenàries. "Aquesta proposta per gravar i retransmetre en directe les sessions plenàries fa possible que des d'avui qualsevol ciutadà amb connexió a les noves tecnologies pugui seguir en directe els Plens de la nostra corporació", segons ha explicat el conseller de Presidència, Hisenda i Medi Rural, Bartomeu Escandell. El Ple s'ha pogut veure on-line al canal de YouTube del Consell de Formentera.

A la sessió també s'ha informat de la Renuncia del conseller Omar Juan Moreno a la condició de regidor/conseller del Consell de Formentera. El president Jaume Ferrer li ha agraït la feina feta els darrers 4 anys com a conseller, igual que la seva companya de partit, la portaveu de Compromís, Cristina Costa que ha declarat que "entenem que per la seva situació personal vulguin donar pas a una altra persona".

Subvencions
El plenari ha aprovat per unanimitat la proposta d'aprovació definitiva del Pla Estratègic de subvencions de 2019. Aquest pla estratègic, segons ha explicat el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, suma més d'1,5 milions d'euros destinats a fomentar la participació directa de la societat, l'associacionisme i la millora del patrimoni i la cultura de l'illa, entre d'altres matèries".

Les subvencions van destinades a àrees d'acció social, com foment de la igualtat o el combat a la violència de gènere, joventut, foment de l'associacionisme i participació ciutadana, suport a col•lectius amb necessitats especials, dinamització de les associacions de majors, o al món de l'educació, la cultura, el patrimoni, el comerç i l'esport de l'illa, entre d'altres, segons ha detallat el conseller.

D'altra banda, el Consell de Formentera també ha aprovat, amb els vots a favor de Gent per Formentera i el PSOE, i l'abstenció del PP i Compromís, la proposta d'aprovació del Compte General 2017. Aquest és el darrer tràmit per remetre els comptes a la Sindicatura de Comptes, com ho disposa el procediment establert.

Cooperativa del Camp
El Ple de Fomentera ha donat suport unànime a la proposta d'aprovació de les bases reguladores per a l'acció concertada amb la Cooperativa del Camp de Formentera que preveu que es destini un màxim de 115.000€ anuals pel foment de l'activitat primària a la nostra illa. El conseller Bartomeu Escandell que també és responsable de l'àrea de Medi Rural ha destacat la "bona feina que s'està fent des de la Cooperativa del Camp, que a més dóna l'oportunitat als propietaris de terres agrícoles a què puguin cedir-les de manera gratuïta, i que així es pugui conservar i millorar el nostre paisatge tradicional, a la vegada que es fa una gestió sostenible del camp".

A la sessió plenària, també s'ha donat el vistiplau amb els vots a favor de tots els grups polítics, la proposta d'aprovació inicial del Reglament de funcionament i ús de les instal•lacions cedides per l'Autoritat Portuària de Balears al Consell Insular al Far de la Mola.

Salvament marítim i pous
Així mateix, el Ple Consell de Formentera ha aprovat dues propostes transaccionades amb el suport de tots els grups polítics. D'una banda s'ha aprovat sol·licitar una embarcació del servei marítim de la Guàrdia Civil i una embarcació de Salvament Marítim amb base a Formentera. El conseller de Presidència ha declarat que aquests serveis es fan necessaris pel gran transit marítim que hi ha a Formentera i perquè la ubicació de Formentera "és estratègicament bona perquè és l'illa més al Sud de les Balears i per altra banda per l'intens trànsit marítim que hi ha durant l'estiu".

D'altra banda, s'ha aprovat una proposta relativa a la necessitat de tenir els pous perillosos i perforades tapats. La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha explicat que d'aquesta manera el Ple demana a la direcció general de Recursos Hídrics del Govern, organisme competent, "que facin una revisió de tots els pous autoritzats i els que no ho estan perquè compleixin la legalitat vigent, i evitar així que es puguin donar situacions d'accidents no desitjats".

Amb aquesta proposta també es demana a la direcció general de Recursos Hídrics que apliqui mesures per la recuperació de la massa d'aigua de Formentera, "ja que actualment no hi ha cap mesura prevista al pla hidrològic de les illes Balears per recuperar aquesta massa d'aigua que majoritàriament està salinitzada", segons ha declarat Aguilera.

Per últim el plenari del Consell de Formentera ha aprovat per unanimitat la proposició del grup Compromís relativa a donar agilitat a la tramitació dels expedients d'energies renovables. S'ha donat suport unànime perquè el Consell de Formentera posi a una persona dins l'àrea d'Urbanisme perquè agilitzi aquests tràmits, ja que el termini per sol•licitar aquestes ajudes del Govern, segons recull la proposta, "és bastant ajustat".

Compareixença conseller d'Esports
El conseller d'Esports, Jordi Vidal, ha fet avui la seva compareixença davant el Ple del Consell de Formentera. Vidal ha començat fent una repàs a les principals accions fetes des de la seva àrea durant el 2018. “En aquest àmbit les actuacions fetes durant el 2018 ens han permès contar amb:
-Conveni amb Direcció General d´Esports pel foment del Pla de Valors. 12.500€.
-Conveni amb Fundació per a l´Esport Balear per a promoció d´activitats esportives a l´illa, patrocinis, tecnificació i esport i dona. 100.000€
-Patrocinis per a l'organització dels esdeveniments esportius Mitja Marató, Triatló i Volta cicloturista , per part de l AETIB. 75.000€.
-Patrocinis privats per escoles municipals. 18.000€.
-Patrocinis i col·laboradors de la Mitja Marató. 20.000€.
Tot plegat suma 225.500€ però seguirem treballant per donar el millor servei als nostres esportistes i la millor organització possible als nostres esdeveniments”.

Centre d’Esports Nàutics
En matèria d’instal·lacions, el conseller d’Esports s’ha referit “al nou i tant esperat Centre d’Esports Nàutics, que ja és una realitat i esperem tenir-lo operatiu en breu”. Segons ha explicat Jordi Vidal “el CENF serà l’eina que permeti obrir les portes del mar a tota la ciutadania de l’illa de Formentera, així com als seus visitants”.

El conseller també ha destacat el Pla de Valors que impulsen des de la seva àrea així com el Pla estratègic de subvencions en matèria esportiva, la importància que des de la seva àrea se li dona a les escoles municipals esportives o la celebració d’una nova gala de l’esport, entre d’altres feines dutes endavant per la seva àrea.

Formentera recorda la normativa de tinença d’animals de companyia

foto-ovelles premsa1El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Presidència, informa que amb motiu dels atacs produïts per cans a animals de producció de l'illa de Formentera, la institució ha fet un ban per recordar que l'ordenança municipal que regula la tinença d'animals de companyia prohibeix "la circulació per les vies públiques d'aquells cans que no vagin acompanyats i conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent. Aniran proveïts de morrió quan el temperament de l'animal ho aconselli, i sota la responsabilitat del seu propietari".

En aquesta comunicació, que ha estat repartida per les principals cartelleres informatives de l'illa i zones agrícoles de l'illa es recorda que "les infraccions comeses contra els preceptes d'aquesta ordenança seran sancionades amb multes de 30 fins a 15.000 euros". Així mateix el ban també inclou informació sobre el règim jurídic de la tinència d'animals potencialment perillosos i que diu "seran considerats cans potencialment perillosos aquells animals de l'espècie canina que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals".

El conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, ha demanat responsabilitat als propietaris d'animals de companyia que poden ser potencialment perillosos pel ramat de l'illa o altres animals com gallines. "A més del mal que poden fer als mateixos animals, el dany repercuteix també en els propietaris del bestiar que són petits agricultors que conserven les tradicions de l'illa així com el seu paisatge".

Programa Policia Tutor Parlament Europeu

foto-policia-tutor premsa1El conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, juntament amb el cap de Policia Local, Félix Ramos i la Policia Tutor de Formentera, Pilar Daviu han assistit avui a la Jornada "El paper de la Policia Local a les escoles" que s'ha fet a la sala d'actes del Parlament Europeu.

Entre ahir i avui, la Direcció General d'Emergències i Interior del Govern balear ha organitzat una sèrie d'activitats a Brussel·les (Bèlgica) a la que ha convidat a representants del Consell de Formentera i d'altres d'ajuntaments de les illes. Entre les activitats organitzades destaca també l'assistència ahir del conseller a la reunió i presentació del Programa Policia Tutor entre el Govern de les Illes Balears i membres de la Comissió Europea.

El pròxim dilluns s’obri el termini perquè els veïns de fora dels nuclis urbans de Sant Ferran, la Savina i es Caló puguin demanar una bústia postal

foto-bu--sties-sant-ferran1El Consell Insular de Formentera, a través de l’àrea de Presidència, informa que entre l’11 de febrer i el 31 de març estarà obert el període d’inscripció perquè els veïns dels habitatges disseminats situats en sòl rústic de Sant Ferran, la Savina i es Caló puguin demanar una bústia dins el local del servei de recollida postal que s’ha instal•lat en el carrer Mallorca número 15 de Sant Ferran.

L’objectiu és que els veïns de les vendes des Brolls, de ses Salines, des Molí de s’Estany, de sa Punta, des Pi des Català, de ses Roques, de Migjorn, des Carnatge i de ses Clotades puguin rebre el correu postal a la nova oficina de bústies.

Segons ha explicat el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, “vista la bona acollida de la instal•lació d’aquestes bústies a la Mola i es Cap de Barbaria, i ateses les reclamacions per donar un servei similar a la resta d’habitatges en disseminat que no reben la correspondència a casa el Consell ha decidit instal·lar aquestes bústies de recollida de correspondència, i així evitar que els veïns d’aquestes zones hagin d'anar a recollir-la fins l’oficina de Correus de Sant Francesc”.

Els interessats en obtenir una d’aquestes 150 bústies s’hauran de dirigir a la Oficina d'Atenció al Ciutadà de Sant Francesc i emplenar una instància o fer el tràmit a través de l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà (OVAC). Una vegada transcorregut el termini d’inscripció, el Consell comunicarà, mitjançant anunci, quan es podrà passar a retirar les claus d’accés al local i de la bústia assignada.

S’adjudicarà una bústia per habitatge i per ser adjudicatari caldrà presentar el volant d’empadronament, una fotocòpia del DNI i fer un únic pagament de 25€.

El Ple de Formentera avança en la regulació de la normativa turística de l’illa

foto-ple-gener-20191Avui s'ha celebrat el Ple ordinari del mes de gener del Consell de Formentera. En l'ordre del dia han destacat el temes relacionats amb la regulació turística, que permetran que en breu es puguin donar d'alta novament habitatges per a la comercialització d'estades turístiques.

En aquest sentit ha rebut el suport de tot el Ple la proposta d'aprovació inicial de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius en matèria turística. "Aquesta proposta es refereix al que es paga de gestió administrativa d'un expedient, i tindrà un preu de 300 euros per 5 anys per donar d'alta un habitatge turístic i 150 euros per la renovació", segons ha explicat la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer.

Així mateix, també s'ha aprovat per unanimitat l'Ordenança Reguladora dels Preus Públics d'aplicació a les operacions d'adquisició de places turístiques a Formentera. És a dir, en paraules de la consellera "el preu que pagarà cada casa per plaça turística, que són 70 euros a l'any per cada plaça, més un 5% addicional de cada següent plaça que s'adquireixi". És a dir, la primera val 70€, la segona val, 70€+5%: 73,5€, la tercera 73,5+5%, fins arribar a la dotzena, que seria el preu màxim fixat en 119,72€.

També ha rebut el suport de tot el Ple la proposta d'aprovació inicial Pla de Qualitat d'Estades Turístiques. Són els requisits indispensables i avaluables que han de complir els habitatges unifamiliars i plurifamiliars. "Hi ha requisits bàsics de mobiliari, higiene i estat general de l'habitatge i altres mediambientals, debatuts al Consell d'Entitats, com disposar d'energies renovables a la casa, o aparcaments per bicicletes, etc", segons ha destacat Alejandra Ferrer. Són 26 requisits indispensables i 20 avaluables, dels que s'han de complir 14 per obtenir la declaració responsable d'inici d'activitat.

Per últim, pel que fa a matèria turística, s'ha aprovat el projecte de Reglament d'Estades Turístiques, que desenvolupa la modificació de la Llei turística aprovada pel Govern balear. "Aquest reglament reuneix gran part dels requisits del pla de qualitat i els requisits d'obligatori compliment de la Llei turística, com disposar de cèdula d'habitabilitat o document anàleg, tenir comptador d'aigua propi i altres temes relacionats amb la protecció del medi ambient", segons ha destacat la consellera. La moció ha estat aprovada via d'urgència, amb els vots a favor de l'equip de Govern de Gent per Formentera, i l'abstenció del PSOE i Compromís i els vots en contra del PP.

Altres acords

La proposta d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per 2019 també ha rebut el vistiplau de tot el plenari.

A la sessió també s'ha donat suport de tots els grups a la proposta d'adhesió al Protocol d'actuació en casos d'Abús Sexual Infantil i Explotació Sexual Infantil (ASI i ESI) a les Illes Balears, en la redacció del qual també hi ha intervingut el Consell de Formentera i que segons ha exposat la consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, té com a finalitat "millorar la coordinació entre totes les institucions que han d'intervenir en casos d'abús o explotació sexual infantil, entre d'altres millores". Parellada ha afegit que "en aquest àmbit és ineludible treballar per l'interès superior del menor i des del Consell hem de seguir sensibilitzant en aquesta línia a totes les entitats de Formentera".

El Ple del Consell ha donat suport unànime també a les dues proposicions presentades pel grup popular. La primera per instar al Govern de l'Estat a modificar el projecte de pressupostos 2019 i augmentar la partida destinada a la millora de les carreteres de Formentera, i la segona per instar al Govern balear a tramitar una nova línia de transport escolar directa entre Sant Ferran-Sant Francesc i millorar les línies escolars de Formentera.

El Consell també ha aprovat amb el suport de tots els grups polítics la proposició del grup socialista per instar al Consell de Formentera que "posi en marxa una campanya de conscienciació i sensibilització entre els propietaris de cans perquè no els tenguin amollats i sense control".

Compareixença

Per part seva, el conseller d'Infraestructures i Mobilitat, Rafael González, ha comparegut davant el Ple. El conseller ha fet un repàs a la feina feta per les àrees que dirigeix en aquesta legislatura. D'entre tots els treballs ha destacat la de la regulació de l'entrada de vehicles, com el que ha acaparat "més hores de feina i més atenció a tots els que formam part d'aquest plenari, i també a representants d'entitats, tècnics i col·laboradors, i que finalment ha donat lloc a la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica per a l'illa de Formentera".

Rafael González ha explicat tot el camí recorregut fins l'aprovació de la Llei i ha anunciat que ara treballaran en la proposta concreta que reculli:
- el període d'aplicació
- el sostre de vehicles
- l'import de la taxa, així com les bonificacions i les exempcions
- el canal de tramitació
- l'acreditació i el distintiu
El conseller ha anunciat que "la setmana del 4 al 8 de març, convocarem al Consell d'Entitats i la Junta de Portaveus per explicar la proposta de paràmetres d'aplicació als quals m'he referit abans".

El titular de Mobilitat ha afegit que "si aquesta proposta és validada, estarem en condicions i terminis per formalitzar-la de manera que la regulació pugui estar en funcionament els mesos de temporada alta d'aquest estiu". Fins aquesta data, Rafael González ha demanat optimisme i paciència "per permetre treballar a la institució en la culminació de la proposta".

Per últim, també s'ha aprovat per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que se celebra el pròxim dilluns 4 de febrer.

Més articles...

Pàgina 10 de 57

10

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1