• Català
  • Castellano
  • English
Areas General Services Presidency

Formentera pròrroga el paquet de mesures econòmiques i tributàries per fer front a la crisi i n’inclou de noves per ajudar a reactivar l’economia

foto 2020 ple octEl Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes d’octubre. A la sessió s’ha aprovat per unanimitat la pròrroga d’un paquet de mesures econòmiques i tributàries aprovades al maig perquè tenguin vigència també durant el primer semestre de 2021 “ja que la crisi continua”, segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell. “L’objectiu de la subrogació d’aquestes mesures és ajudar les persones afectades per la crisi de la covid-19 perquè a Formentera ningú quedi enrere”, segons ha afegit.

En aquest sentit, el Ple ha donat suport per unanimitat a set modificacions fiscals d’ordenances. Tres de les modificacions s’han fet per seguir atorgant durant els sis primers mesos de 2021, bonificacions del 50% als usuaris afectats per la crisi de les escoletes, de l’Escola de Música i Dansa i de les instal·lacions esportives i serveis esportius. S’entén com a usuaris afectats aquells autònoms afectats per la crisi o amb una reducció d’activitat del 50%, persones en situació d’atur o afectats per ERTOs i persones que rebin altres ajudes o rendes mínimes.

La quarta modificació fa referència a la pròrroga de la proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per visites al Far de la Mola. Amb aquesta modificació es segueix fent extensiva la bonificació del 100% per accedir al far per a tots els residents de les illes, per als menors i aturats l’entrada també és gratuïta. La cinquena modificació estableix que durant els primers 6 mesos de l’any també quedarà suspesa la taxa de serveis de l’escorxador “per donar suport al sector primari durant la crisi”, segons ha matisat el conseller d’Economia.

En darrer lloc, Bartomeu Escandell ha explicat les dos darreres modificacions, igual que ja s’ha fet durant el 2020, el Consell ha suspès el cobrament de la taxa per ocupació de via pública tant de comerciants, com dels mercats per als primers 6 mesos del 2021. Així mateix, s’ha aprovat la pròrroga del cobrament fins al 30 de juny de les noves altes d’activitats turístiques i d’Estades Turístiques en Habitatges.

D’altra banda, també s’ha aprovat per part de tots els grups una bonificació del 50% per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives per les persones que cobrin l'ingrés mínim vital i també les dones víctimes de violència de gènere que no percebin cap de les prestacions establertes, de conformitat amb el contingut de l’informe de l’Institut Balear de la Dona, de data 29 de juny de 2020.

IBI
El Ple del Consell ha aprovat amb el vots a favor de l’equip de govern GxF-PSOE i l’abstenció de l’oposició, la proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, IBI. Segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, aquesta modificació significarà una rebaixa del tipus de gravamen aplicable als béns immobles urbans que passarà del 0,80% actual, al 0,75%.

Bonificació de taxes i impostos
Arran la campanya ‘Formentera es cuida a cada racó’, el Consell de Formentera ha agilitzat els tràmits administratius per obtenir els permisos d’obres menors, així mateix bonifica les taxes i impostos associades a aquestes les obres de reforma i millores. “Amb aquestes bonificacions s’espera impulsar el sector de la construcció, reformes i manteniment de l’illa de Formentera en un moment en què és especialment important fer-ho”, segons ha explicat el conseller de Territori, Rafael González.

Per això, a la sessió plenària s’han aprovat de manera unànime modificacions d’ordenances fiscals reguladores amb les quals es bonifica el 95 % de l’impost de construcció, obres i instal·lacions d’aplicació a l’execució d'obres, el 100 % de la taxa a les sol·licituds d’ocupació dels terrenys d’ús públic local i el 100% de la taxa a les sol·licituds de llicència d’obra menor sense projecte o presentacions de comunicació prèvia sense projecte. Totes les peticions han d’estar presentades abans del dia 30 d’abril de 2021 i no han de ser obres que suposin en cap cas noves edificacions o augment de la superfície existent.

D’altra banda, el Ple ha donat suport amb els vots dels consellers de l’equip de govern i el vot en contra de l’oposició, a una proposta per declarar que no es permeti cap increment d’edificabilitat, superfície construïda i d’ocupació en els hotels. La llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19 permet una ampliació de fins al 15% de la superfície dels establiments turístics d’allotjament, però deixa en mans dels consells la seva modificació, segons ha destacat el conseller de Territori.

Embarcacions Marítimes
També per unanimitat, s’ha aprovat demanar al Ministeri d’Interior i al de Foment del Govern de l’Estat “la presència d’una embarcació del Servei Marítim de la Guàrdia Civil i la designació d’una llanxa d’intervenció ràpida de Salvament amb base al port de la Savina de Formentera” amb l’objectiu de “donar resposta a les emergències marítimes que puguin sorgir i pel major control de les activitats nàutiques i per tal de donar compliment a la normativa ambiental”, segon ha destacat el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, qui ha defensat la proposta.

Amb els vots a favor de tots els grups polítics, també s’han aprovat les bases reguladores per a l’acció concertada amb la Cooperativa del Camp per la continuïtat de les actuacions del programa de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural i del paisatge de Formentera. Amb aquest acord es dona una ajuda directa de 78.000€, al mes de maig es va signar un conveni de col·laboració per valor de 52.000€. En total el Consell destinarà aquest any 130.000€ perquè la cooperativa segueixi recuperant el sector primari, defensi la imatge tradicional de l’illa, i pugui oferir un producte de qualitat”, ha assenyalat el conseller Escandell.

Reducció d’ús de mascaretes reutilitzables i de cremes solars
D’altra banda, el Ple ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de l’oposició la proposta presentada pel conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, per promoure la reducció de la utilització de les mascaretes d’un sol ús, “sempre que la situació i l’àmbit sanitari ho permeti, tot adoptant les mesures pertinents per a una millor conservació del medi ambient i minimitzar així els residus generats”. El conseller ha recordat que a l’illa, “cada vegada més sovint, es troben mascaretes d’un sol ús al llarg de totes les carreteres, camins, i fins i tot als espais d’especial protecció com el parc natural” i per això s’insta a promoure la reducció de la generació de residus d’un sol ús.

També, amb el suport de tots els grups del Ple, s’ha aprovat instar al Consell de Formentera a promoure la reducció de la compravenda i ús de les cremes solars que contenguin productes nocius per al medi marí, com el diòxid de titani, l’òxid de zinc, o l’oxibenzona, per a la seva progressiva eliminació del nostre litoral, segon la proposta presentada el conseller de Medi Ambient. De la mateixa manera, s’insta al Govern de les Illes Balears i al Govern de l’Estat a que impulsin i redactin una normativa que acabi amb la fabricació i comercialització d’aquests tipus de cremes solars.

Visibilització de la dona rural
El Ple del Consell de Formentera ha aprovat unànimement instar el Govern balear a desenvolupar diverses accions amb caràcter anual, destinades a donar visibilitat al paper de la dona al sector primari, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona Rural, el dia 15 d’octubre. Així mateix, ha expressat la seva voluntat de col·laborar en la planificació de les activitats per la celebració al seu municipi, del Dia Internacional de la Dona Rural. “L’objectiu és dignificar i valorar la feina i dedicació que ha tingut i té, la dona dins el sector primari, a les nostres illes, i oferir un homenatge a la Dona Rural, de forma coordinada entre institucions i així, donar més visibilitat”, segons ha explicat Vanessa Parellada, consellera d’Igualtat. Per últim, s’ha instat al Govern balear a elaborar un estudi sobre l’impacte i la tasca que ha tingut la dona pagesa a les Illes Balears els darrers anys.

Transport públic
El Ple ha aprovat amb el vot a favor de l’equip de govern de GxF-PSOE, i l’abstenció de Sa Unió, la proposta d’aprovació inicial del Projecte de serveis del transport regular de viatgers per carretera. El conseller de Mobilitat ha explicat que aquest tràmit “és una de les passes prèvies a l’inici de la licitació perquè puguem tenir un millor transport públic adaptat a les necessitats actuals de l’illa de Formentera”.

En aquest projecte ja s’estableixen les principals característiques del futur servei de transport públic que tendrà nou línies, enfront de les cinc actuals, parades a zones urbanes i en rústic, les freqüències variaran entre una hora i dos hores, i el servei s’oferirà amb una flota de deu autobusos, cinc minibusos i cinc midibusos (autobús de mida mitjana) i un midibús extra per moments de reposició, segons ha explicat el conseller.

“Aquests vehicles de més petites dimensions estan més adaptats a les necessitats de l’illa, també estaran adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i permetran pujar bicicletes i també maletes”, segons ha declarat. Amb el nou servei esperam tenir un augment de la demanda del 31 %, el contracte tindrà una durada de deu anys, els dos primers anys la implantació es farà de manera progressiva fins arribar al 100 % del servei, ha conclòs Rafael González.

Garantir el finançament del trasllat de residus
Els grups també han aprovat per unanimitat una proposta transaccionada d’instar al Govern a seguir garantint el finançament del trasllat de residus des de Formentera tant a l’illa d’Eivissa com a les plantes de tractament que pertoquin, “per tal de garantir el correcte tractament mediambiental dels residus, consignant al seu pressupost per al 2021 la partida econòmica suficient”, segon hi ha defensat el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz. Per aquest motiu, també s’insta al Govern balear i al Govern de l’Estat que es convoqui la comissió mixta integrada per representants de les administracions competents per tractar aquest tema i es garanteixi el finançament del trasllat de residus des de l’Illa.

També s’ha aprovat per unanimitat el dictamen de la comissió informativa, a proposta del grup Sa Unió, en la qual es “reitera la petició” acordada per unanimitat de tots els grups en el ple d’agost de 2018 per “incloure el Consell de Formentera com a membre als estatuts del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat”. En la proposta s’insta al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat a que accepti i contesti favorablement les al·legacions presentades en 2018 pel Consell sobre la modificació dels estatuts de l’esmentat Consorci.

Compareixença Rafael González
El conseller de Mobilitat i Territori, Rafael González, ha fet un repàs a les principals accions que han dut a terme des de les seves àrees de gestió, durant aquest inici de legislatura. Un inici de legislatura que segons ha destacat ha estat marcat per la covid-19, una crisi que ha fet que tant des de l’àrea de Territori com des de la de Mobilitat, s’han hagut d’adaptar a l’estat d’alarma, les fases de desescalada i ara la nova normalitat.

Deixant de banda la crisi, i pel que fa a l’àrea de Mobilitat, Rafael González ha explicat que l’acció de govern se centra en l’impuls i aplicació simultània de tres grans projectes: l’aplicació del Pla de Mobilitat Sostenible, l’aplicació del projecte formentera.eco, de regulació de l’entrada i circulació de vehicles i la millora del servei de transport públic. A més, com a pròximes mesures, ha assegurat que “treballam en la creació d’una anella ciclista i per a vianants al voltant de s’Estany Pudent, la finalització, per part de l’Autoritat Portuària de Balears del carril bici que ha de connectar l’estació marítima amb el camí de sa Guia, la millora de l’accés a Illetes, així com continuar ampliant les zones de vianants i l’eliminació de barreres arquitectòniques a les nostre poblacions, entre d’altres”.

Pel que fa a l’àrea de Territori, el conseller ha explicat algunes iniciatives que treballaran al llarg de la legislatura, com la redacció i aprovació dels plans d’ordenació urbanística per a les poblacions de ses Bardetes, es Ca Marí i sa Roqueta.

En darrer lloc, Rafael González ha destacat que aquesta legislatura s’ha dotat al personal de Territori d’unes millors condicions d’espai per a la realització de la seva feina, amb el trasllat de les àrees d’Urbanisme i Activitats, s’ha tractat de millorar la qualitat de l’atenció i optimitzar els recursos humans i també s’han actualitzat els tràmits a l’OVAC, un fet que juntament amb canvis normatius s’han dut a terme per agilitzar els tràmits i que espera que aviat siguin perceptibles.

Despatologització Trans
Finalment, el Ple del Consell ha aprovat per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per la Despatologització Trans. En aquesta declaració, que ha presentat la consellera d’Igualtat, Vanessa Parellada, es defensa que “la despatologització de les realitats Trans i el ple reconeixement del dret a la identitat de gènere són dues cares de la mateixa moneda”. “Hem de desterrar la idea que els i les menors trans* pateixen per ser trans*: els i les menors trans* (i les seves famílies) pateixen perquè els seus drets són vulnerats”, segons ha assenyalat la consellera Parellada, que considera que “la desinformació” és el gran enemic d’aquest col·lectiu i de tota la societat. A més, la consellera d’Igualtat hi ha subratllat que “cal seguir lluitant per assolir una atenció sanitària trans* específica i que cal treballar per l’eliminació de tot requisit mèdic dels processos legals de reconeixement de la identitat, reivindicant el dret a decidir sobre els mateixos cossos, amb plena llibertat”. La consellera ha destacat, al final de la seva intervenció, que les polítiques públiques no poden ser neutrals, perquè d’aquesta forma es perpetuen les desigualtats.


28 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

President Alejandra Ferrer explains enforcement of new emergency orders

Foto 2020 AF compareixencaConsell de Formentera premiere Alejandra Ferrer gave a press conference and open address to explain the latest round of public health measures and nighttime mobility restrictions stemming from the central government’s newest invocation of emergency powers. After speaking the president took questions from media representatives and from regular islanders who had sent WhatsApp messages to the Formentera Department of Citizen Participation.

President Ferrer explained that yesterday’s declaration of a new state of emergency meant people across Spain would see their movement restricted from 11.00pm to 6.00am. The Consell has already called for a 12-midnight start on Formentera provided the local public health situation remains stable.

Saturday saw the local adoption of a host of additional measures that involved loosening existing restrictions, and Ferrer asserted those changes would remain effective barring a worsening of the situation. Social and family gatherings are limited to ten people indoors and twenty outdoors. Parks have also been opened and terraces have seen capacity increased.

“The current situation is favourable but we must be extremely prudent. Today things are O.K. and in a couple of weeks they good go south, so we need to be prudent and humble with our requests”, Ferrer said. She also called on islanders to show solidarity with other Spanish territories in less favourable situations, reminding them that Formentera shares its health department with Eivissa: “Formentera patients will be at risk too if Can Misses Hospital hits saturation”.

Ferrer indicated the weeks ahead would see local leaders advocating understanding of Formentera’s distinct features and needs, in terms not just of public health, but of social and economic factors as well. As far as decision making goes, Ferrer offered that “too early is better than too late” — a strategy she said had remained unchanged since the first wave of the pandemic.

“We are now in the midst of the second wave”, Ferrer told islanders. The majority of new cases can be traced to festive encounters and leisure: gatherings with family or friends — particularly at night, when inhibitions subside and people tend to be more relaxed. “We all want to be able to gather again as usual”, said the president, “but when we do that we endanger ourselves and those we love. If we want to be able to come together again, today we need to keep our distance, we need to wear masks and avoid contact with people outside our stable core”.

“Winter’s coming and with it other ailments like the flu and respiratory afflictions which, combined with the coronavirus, can become very dangerous and aggravate symptoms no matter how old the patient is.”

“If we take care of each other we’ll enjoy more day-to-day freedoms like going to school, working and maintaining social relations in limited groups. With the arrival of cold weather we’ll be using indoor spaces more, making the virus’s spread more likely, so Formentera will be staying home at night. We’ll do it knowing that we may be subject to restrictions but we’re still able to lead mostly normal lives.” Ferrer called for islanders to be responsible and respect rules, “not least because we know the alternative to our current situation: stricter measures”.

Click here to see President Ferrer’s full address.

26 October 2020
Department of Communications
Consell de Formentera

Consell to accept applications for three openings on local police force, create fire department reserve list

cartell 2020 oferta feina PLF 2The Consell de Formentera human resources office reports that a call has gone out for three career positions with Formentera Local Police. Applicants must be eligible for C1 public service employment and successful candidates will be determined based on the outcome of a public exam.

Recruitment has also begun for a new reserve list to meet the urgent need for temporary members of the Consell de Formentera fire brigade. Candidates will be hired on a group contract basis.

The terms of the two calls for applicants have been posted to the website of the Balearic Employment Office (BOIB) and can be viewed here, in the job offers section of the Consell de Formentera website.

16 October 2020
Department of Communications
Consell de Formentera

Formentera adopts 21 of 23 proposals from second ‘State of the Island’ debate

foto 2020 2n debat estatToday the Consell de Formentera held the second of two debates intended to serve as an open question on the state of local affairs. But for one opposition vote, all 12 cabinet-sponsored measures at the full-house won cross-party backing. Of the opposition’s 11 proposals meanwhile, nine passed with unanimous support and two met rejection. All told, 20 of the day’s 23 proposals passed with united backing.

Gent per Formentera and PSC-PSOE Formentera proposals:

Tourism
Concerning tourism and looking ahead to the 2021 season, assembly members agreed unanimously to support ongoing efforts by Consell and Govern to urgently shape national and international partnerships and protocol to reflect the unique characteristics of Formentera and create safe visitor corridors—something Consell president and tourism chief Alejandra Ferrer described as “key to offering visitors and residents a safe island”.

Ferry connections and Port de la Savina
Plenary members also voted together to urge the Balearic government to make 6.00am Eivissa-bound and 10.30pm homeward bound ferries part of guaranteed year-round service. And they went further, calling on the Govern to append legislation on maritime transport with a fixed timetable and minimum/maximum frequencies for the regular Formentera-Eivissa line as well as, true to article 28.3 of the legislation, limits on organised boat trips to Formentera.

Mobility chief Rafael González remarked on the 6.00am journey’s disappearance from the daily timetable several weeks ago and expectations that the evening trip would soon follow suit, adding, “These are essential connections for Formentera residents. That’s why we’re pushing the Govern to require this minimum service by decree. Ferries are the only way on to and off the island, and this change will establish those connections among the guaranteed fundamental rights of islanders”.

Among several proposed changes in La Savina, González won cross-party backing to press the Balearic Port Authority to update use guidelines in place at Port de la Savina, a modification that would mean moving the moorage points of organised excursions to the passenger wharf and creating different zones for “social dockings” and rental dockings. Assembly members voted to enshrine the changes in the harbour’s use guidelines and special strategic plan.

New cycling and pedestrian loop
Passing despite Sa Unió abstention was a Gent per Formentera/PSC-PSOE-proposed measure calling on the Balearic coastal authority, Govern and Consell to create a trail for cyclists and pedestrians around the perimeter of Estany Pudent that incorporates Camí de sa Guia, Camí des Brolls and an as-yet hypothetical arterial linking Es Pujols and Ses Illetes. Assembly members also asked for changes to the system of controlled access at Ses Salines reserve to incentivise more sustainable modes of transport and safeguard the natural surroundings and islanders and tourists’ enjoyment of the reserve.

According to Conseller González, “This is about enciting residents and tourists to walk and cycle, enchancing the mobility experience and protecting the natural surroundings”. He said a ban on motor vehicles would be critical to restricting access to area residents, and highlighted partnerships with other administrations as key to cutting a new path between the Sa Roqueta area of Ses Illetes and Es Pujols in order to complete the loop”.

Crisis response
Cross-party support additionally materialised around a call on the Consell to continue shaping a response to economic fallout from Covid-19 and to engage with distinct political parties and economic and social actors to come up with an economic recovery plan. Finance and tax office chief Bartomeu Escandell promised that help for at-risk groups and economic assistance would remain the administration’s top priority, calling a multilaterally-agreed roadmap “essential given these unusual circumstances”.

Enhancing Formentera Local Police
The GxF/PSC-PSOE Formentera cabinet and opposition struck unity around a measure championed by interior chief Josep Marí which, based on Balearic legislation on inter-department coordination, supports the Consell’s ongoing recrutement of new officers for the local police force. The measure also calls for cementing a stable and large enough local force and for securing key legislative changes to favour long-term placement in candidates’ chosen location during competitive exams.

Renewable energy
In a step towards green energy self-sufficiency, assembly members gave unanimous support to a reorganisation and promotion by the Consell of renewable energy on the island. Environment chief Antonio J. Sanz, in addition to highlighting last year’s plenary vote to declare a climate emergency, pointed up work on a renewable energy plan as well as legwork currently under way to equip the municipal football pitch with solar panels in 2021. As Conseller Sanz pointed out, not only would the solar panel project benefit from 43.65% funding assistance from the Govern, 84% of the energy generated would be used by the pitch itself.

On the environment, assembly members reached cross-party agreement on urging the Consell and Govern to create a system to regulate moorage along the Formentera coastline. Sanz highlighted the evolution of the joint project between the island and the Govern balear and concerning a new management plan for Natura 2000.

Plan for Culture
Another measure saw assembly members voting on whether to press the Consell to put participation from islanders and local political parties at the centre of the creation and implementation of a plan for culture. Culture chief Susana Labrador called the plan “groundwork for current and future policy on culture and for new cultural facilities” and said it must “make room for the intersectional nature of culture, intangible heritage, the Catalan language, education, gender mainstreaming” and be accompanied by participatory process.

Housing
Assembly members were united in pushing the Consell and Govern to create and fund the Formentera Housing Agency, asserting that to date, “this critical issue —a concern for untold islanders— has been subject to a patch-work of responses at every level of government”.

Cross-party support was achieved by other cabinet proposals as well, including the creation and enaction of a plan to reinvigorate local business and a comprehensive plan of action in support of islanders with functional diversity. Social welfare chief Rafael Ramírez said the enterprise would be developed “in association with associations across the island and with one guiding objective: delivering a better quality of life and making sure no islander is left behind”.

Opposition proposals
Apart from two opposition measures that assembly members rejected, cross-party backing greeted proposals from representatives of Sa Unió:
-To support ongoing cooperation between the Consell de Formentera and the Tourism Planning and Marketing Committee (COPT) on a Special Annual Plan to Promote Tourism looking ahead to next summer.

-To support the Consell de Formentera’s drafting of a Road Safety Plan to multilaterally develop directives and measures included in Formentera’s Sustainable Mobility Plan.

-To support the Consell de Formentera’s multilateral drafting and development of Sectorial Management Plan for Roads according to current legislation and reflecting the island’s Plan for Mobility.

-To support an urgent buildout —given associated funding has already been allocated by the administration— of IES Marc Ferrer (Marc Ferrer Secondary School) by the Govern balear.

-To support ongoing efforts by the Consell de Formentera to pass and develop planning schemes, development projects, sanitation, improvements and beautification pushes in Ses Bardetes, Es Ca Marí and Sa Roqueta, seeking the engagement and participation of area residents and according to related disposals and agreements with neighbours and groups with plenary representation.

-To support the agricultural sector and promote local produce by developing agreements with the tourism sector, fomenting Formentera agriculture’s visibility and reach on and off the island.

-To support the central government’s creation of a lower court and property register for the island of Formentera.

-To ensure ongoing in-person service at the Formentera branch of the SEPE (National Employment Office) by supporting SEPE adoption of measures vital to maintaining administrative staff active on the island.

Lastly, one Sa Unió proposal was broked by the cabinet and received cross-party support:

-To support a one-off funding increase in the Govern’s 2021 budget to cover rising costs borne by the Formentera Department of Minors.


6 October 2020
Department of Communications
Consell de Formentera

Formentera salutes work of island law enforcement during pandemic

foto 2020 honorifics PLF 3The Consell de Formentera paid tribute to Formentera Local Police today as the island observed an annual salute to law enforcement. Special thanks were in order for the whole force, with Crosses for Police Merit awarded to every officer along with exceptional honours going to department chief Félix Ramos for his work during the crisis stemming from the coronavirus pandemic. Enrique Gómez Bastida, for his part, received honorary decorations from the Consell as chief commander of the Eivissa-Formentera Guardia Civil.

In a speech, Consell premier Alejandra Ferrer emphasised Formentera Local Police’s work during what she acknowledged was an “intense year”, asserting “the ensemble of this force put public service first when the chips were down, when what we needed to effectively explain and uphold emergency order restrictions were officers of the law that were also members of the community”.

Alluding to the current state of affairs, Ferrer acknowledged, “It’s tough to stay optimistic amid this second wave of new cases, but today we can take satisfaction in the unwavering effort that our local officers have without respite put in”. “Indeed”, she continued, “perseverance will ultimately be what gets us through and ensures we come out fighting on the other side. I ask all of us to keep our guards up — not to live in fear, but with respect and a sense of personal responsibility for sake of the common good”.

In his remarks, interior chief Josep Marí said that key to securing islanders’ cooperation with Covid-19-related restrictions had been the “tremendous industry of the force collectively, not just during the state of emergency but after as well, in this most atypical of seasons.” Police chief Ramos had praise for officers too, along with a special show of gratitude for their collaborative work with other emergency responders. Ramos also joined in heaping appreciation on Commander Bastida. Speaking on behalf of the force as a whole, school liaison officer Pilar Daviu saluted Chief Ramos’s work and his support for officers.

Honours for Formentera Local Police officers
Nine officers —José Yern, Carlos Malberti, Marcos Roig, Marc Aragay, Javier Torrens, Pilar Daviu, Vicente Aguilar, Sergi Rodríguez and José Antonio Perera— earned the Cross for Police Merit, along with a green badge for valour, distinction, acumen and virtue. Special commendation centred on the force’s “professionalism, public spirit and bravery in successfully executing the complex work of coronavirus crisis responders”. After emergency powers were invoked, Formentera’s law officers did more than carry on upholding public safety; they took on new functions which demanded unflagging effort in their own right. With the crisis still in effect today, those efforts persist.

Honours for Police chief Félix Ramos
Police chief Ramos was given the same Cross for Police Merit and green badge as the rest of the force, along with special mention for bestowing dignity and prestige on the work of local law enforcement and for bravery, exemplary conduct and distinction in the face of the grave, strange and unpredictable public health threat Covid-19 represents.

Honours for Commander Enrique Gómez Bastida
The chief commander of the Eivissa-Formentera civil guard received the Consell’s Honorary Decoration — a distinction awarded on a discretionary basis to people and entities not on the force for dedication and determination to the benefit of the objectives of Formentera Local Police. As the sole delegate commander, a figure that is accountable for public safety and responsible for local security and police forces, Bastida rose to serve amid a public health disaster in which the commander’s management, coordination and leadership showed valour, excellence, judgement and ability. Bastida’s professionalism, public spirit and bravery equipped the commander to perform duties with distinct success — a particularly remarkable feat considering the unusual backdrop of the state of emergency in response to Covid-19. Commander Bastida displayed valuable leadership with altruism, self-sacrifice and commitment to safety and public health.

Also on hand at the event were the Balearic minister of modernisation and public administrations, Isabel Castro; the central government’s delegate on Eivissa and Formentera, Enrique Sánchez Navarrete; officers of the Spanish police and Guardia Civil; Formentera deputy premier Ana Juan; local cabinet councillors and members of the opposition; and family and friends of local law enforcement officers.

3 October 2020
Department of Communications
Consell de Formentera

More Articles...

Page 1 of 77

Start
Prev
1

Presidency

Press Office

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1