• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general

Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa

Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa

Solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela

Información Pública sobre solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela, formulada por Consell Insular de Formentera.

Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2019

Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2019

Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola

Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola

Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de 30 de novembre de 2018 sobre l’aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2019 del Consell Insular de Formentera

Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de 30 de novembre de 2018 sobre l’aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2019 del Consell Insular de Formentera

Més articles...

Pàgina 7 de 21

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1