• Català
  • Castellano
  • English
Public information

Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera

Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera

Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals

Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals

Exposició del cens per les eleccions generals 2019

Exposició del cens per les eleccions generals 2019

Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera

Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera

Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi

Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi

More Articles...

Page 1 of 17

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1