• Català
  • Castellano
  • English
Public information

Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears

Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears

Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears

Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola

Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola

Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020

Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020

Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola

Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola

More Articles...

Page 3 of 21

3

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1