• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Información pública de ámbito general

Proposta de nomenament del membres de la Comissió de valoració i seguiment de les sol·licituds de cessió d'espais de treball a l'espai empresarial de l'àrea de desenvolupament local del Consell Insular de Formentera

Resolució de Presidència de Proposta de nomenament del membres de la Comissió de valoració i seguiment de les sol·licituds de cessió d'espais de treball a l'espai empresarial de l'àrea de desenvolupament local del Consell Insular de Formentera

Anuncio aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del servicio de recogida transporte y tratamiento de residuos solidos urbanos

Publicación BOIB relativa al anuncio aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del servicio de recogida transporte y tratamiento de residuos solidos urbanos

Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 2023

Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 2023

Elevació a definitiva de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera

Elevació a definitiva de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera

Elevació a definitiu del Reglament que regula l’accés i ús de l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera

Elevació a definitiu del Reglament que regula l’accés i ús de l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera

Más artículos...

Página 1 de 33

Inicio
Anterior
1

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE