• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Acció Social Patrimoni

La Beca de recerca del Consell Insular de Formentera de 2023 desenvoluparà un projecte sobre les eres de l'illa

El Consell Insular de Formentera ha concedit la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2023, dotada amb 8.500 euros, a l'equip format per Gabriel Alomar Garau i Lluis Gené Gil per a desenvolupar el projecte ‘Les eres de Formentera. Etnografia, geografia i cartografia’.

L'objectiu d'aquesta beca, que concedeix anualment la institució formenterera, és impulsar la recerca científica en àrees de les arts, les humanitats i les ciències socials en l'àmbit de Formentera.

La comissió avaluadora ha valorat aquest projecte com el guanyador d'acord amb el seu interès científic, la seva coherència i la metodologia usada, a més de valorar el currículum dels investigadors.

El treball de recerca objecte de la beca haurà de realitzar-se dins del termini de dotze mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la concessió.

Horari de visita durant l'estiu del molí Vell de la Mola, la torre des Pi des Català i la Col·lecció Etnogràfica

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Patrimoni, informa que els horaris de visita dels béns patrimonials de l'illa canvien a partir del 5 de juny. El molí Vell de la Mola obri dimecres i diumenge, de 17 a 20 hores; la Col·lecció Etnogràfica, de dijous a dissabte de 9 a 15 hores, mentre que per visitar la torre des Pi des Català cal concertar la visita a través del correu electrònic coneixpatrimoni@conselldeformentera.cat.

L'entrada és gratuïta a totes les instal·lacions i els festius romandran tancades.

2 de juny de 2023
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2023vi patrimoni moli

El catàleg de camins inventaria 214 camins a Formentera i en recull testimonis orals i tots els elements patrimonials

foto 2023v camins patrimoni BEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Patrimoni, informa que s'ha finalitzat la fase d'inventari del primer catàleg de camins de l'illa de Formentera. Es tracta d'un projecte que porta a terme la consultoria de transport i mobilitat CINESI i que, tal com assenyala la consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, "pretén documentar les vies existents a l'illa i emfatitza els elements patrimonials que les configuren, com ara parets de pedra seca, sistemes de drenatge i d'aprofitament de l'aigua o trams empedrats". Actualment, s'ha finalitzat l'inventari, que ha recollit un total de 214 camins amb més 220 km lineals.

Després d'aquesta fase, s'està treballant en la documentació i en l'inventari de les característiques geomètriques dels camins: amplades, ferms, estat de conservació, a més dels murs i altres elements que es valoraran patrimonialment. També se'n documentarà la història oral a partir de testimonis clau del territori, i se'n recopilarà el rastre documental i cartogràfic. Finalment, s'analitzaran aspectes jurídics d'alguns camins, si s'escau. En aquest sentit, ja s'han realitzat una quinzena d'entrevistes per recollir els testimonis orals. El document final s'estructurarà en unes fitxes resum per a cada camí que aglutinaran tota la informació relacionada, a més d'un plànol de detall amb informació georeferenciada i un recull fotogràfic.

Per elaborar el catàleg es compta amb un equip multidisciplinari format per enginyers, geògrafs, antropòlegs, historiadors i juristes que inventariaran. El projecte té una durada aproximada de tres anys i segons ha comentat la consellera Raquel Guasch, "deixarà una eina que consideram essencial per conèixer la nostra història".

La consultoria CINESI compta amb la col·laboració de l'Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ), Francesca Bayre. Sònia Roura i Clavell Canals Consulting.


21 de maig de 2023
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Obert el termini d'ajudes al patrimoni cultural de Formentera fins al 31 de juliol

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Patrimoni, ha obert la línia d'ajudes per a intervencions en béns del patrimoni cultural, rehabilitació de parets de pedra seca i soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques a Formentera. La data límit per sol·licitar les ajudes és el 31 de juliol i les bases es poden consultar al BOIB del 13 de maig i també a la pàgina www.conselldeformentera.cat.

La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha animat la ciutadania "a participar en aquesta línia de subvenció que té com a objectiu la cura del patrimoni de Formentera com a senya d'identitat".

En total, la quantia de la partida pressupostària de 250.000 euros es distribuirà inicialment de la següent manera: 35 % per a intervencions en béns del patrimoni cultural, 50 % per a rehabilitació de parets de pedra seca i 15 % per a soterrament de línies elèctriques i telefòniques. No obstant això, si en alguna d'aquestes hi ha romanent, es podrà traslladar a altres línies de la subvenció. En aquest cas, es prioritzarà, en primer lloc, la rehabilitació de parets de pedra; en segon, les intervencions en béns del patrimoni cultural; i en tercer lloc, el soterrament de línies elèctriques i telefòniques.

A la convocatòria d'enguany es poden presentar les actuacions i intervencions en béns del patrimoni cultural com ara les actuacions de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació en elements declarats bé d'interès cultural (BIC) o bé catalogat (BC), així com en aquells que es trobin inclosos en el catàleg i en l'inventari del patrimoni cultural de Formentera, sempre que aquestes actuacions suposin una millora i una posada en valor del bé.

Respecte a la rehabilitació de parets de pedra seca, les ajudes són per a reparacions de murs que es duguin a terme amb els materials i les tècniques tradicionals, així com la substitució de parets de blocs de formigó —o altres materials poc adequats— per parets de pedra seca realitzada d'acord amb la tècnica tradicional. Les ajudes per al soterrament de línies aèries es refereixen a obres destinades a soterrar traçats aeris de línies elèctriques (de mitjana tensió, centres de transformació, xarxes de distribució de baixa tensió i derivacions individuals) i de telèfon.

Les sol·licituds per a aquestes ajudes es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al carrer de Ramon Llull núm. 6, o de manera telemàtica, a través de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC), a la qual es pot accedir des de la pàgina web del Consell de Formentera.

18 de maig de 2023
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2023v subvencions B

Renate Steem dona el seu fons artístic al Consell de Formentera

foto 2023v INFO donacioL'artista alemanya Renate Steem, arribada a Formentera als anys seixanta, va donar ahir al Consell de Formentera la seva obra artística, que passarà a formar part del fons de l'administració insular. La presidenta Ana Juan va signar el conveni de donació amb Renate Steem, que va fer entrega de la seva obra al Consell per mostrar el seu agraïment a l'illa.

12 de maig de 2023
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 2 de 15

2

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera