• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Notícies

El pròxim dilluns s’obri el termini perquè els veïns de fora dels nuclis urbans de Sant Ferran, la Savina i es Caló puguin demanar una bústia postal

foto-bu--sties-sant-ferran1El Consell Insular de Formentera, a través de l’àrea de Presidència, informa que entre l’11 de febrer i el 31 de març estarà obert el període d’inscripció perquè els veïns dels habitatges disseminats situats en sòl rústic de Sant Ferran, la Savina i es Caló puguin demanar una bústia dins el local del servei de recollida postal que s’ha instal•lat en el carrer Mallorca número 15 de Sant Ferran.

L’objectiu és que els veïns de les vendes des Brolls, de ses Salines, des Molí de s’Estany, de sa Punta, des Pi des Català, de ses Roques, de Migjorn, des Carnatge i de ses Clotades puguin rebre el correu postal a la nova oficina de bústies.

Segons ha explicat el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, “vista la bona acollida de la instal•lació d’aquestes bústies a la Mola i es Cap de Barbaria, i ateses les reclamacions per donar un servei similar a la resta d’habitatges en disseminat que no reben la correspondència a casa el Consell ha decidit instal·lar aquestes bústies de recollida de correspondència, i així evitar que els veïns d’aquestes zones hagin d'anar a recollir-la fins l’oficina de Correus de Sant Francesc”.

Els interessats en obtenir una d’aquestes 150 bústies s’hauran de dirigir a la Oficina d'Atenció al Ciutadà de Sant Francesc i emplenar una instància o fer el tràmit a través de l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà (OVAC). Una vegada transcorregut el termini d’inscripció, el Consell comunicarà, mitjançant anunci, quan es podrà passar a retirar les claus d’accés al local i de la bústia assignada.

S’adjudicarà una bústia per habitatge i per ser adjudicatari caldrà presentar el volant d’empadronament, una fotocòpia del DNI i fer un únic pagament de 25€.

Formentera incrementa la taxa de reciclatge en un 5,2% en un any

foto-rp-reciclatge premsa-1-El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que durant el 2018 s'ha reciclat el 29% dels residus que han arribat a l'àrea de gestió de residus des Cap de Barbaria, havent augmentat la taxa de reciclatge un 5,2% en el darrer any, ja que la taxa en 2017 va ser del 23,7%. Així ho ha explicat avui la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, en una roda de premsa que ha tengut lloc a la sala d'Actes del Consell a les 11.00h.

Aguilera ha destacat que "aquest augment s'ha fet de manera gradual" (22,8% al 2016, 23,7% al 2017 i 28,9% al 2018) i ha declarat que "és fruit de les millores en el servei de recollida municipal, la constància d'inversió en educació ambiental i en gran part gràcies als esforços de les grans i mitjanes empreses productores de residus de l'illa".

Recollida porta a porta
Algunes de les millores en la recollida han estat la creació del servei públic de recollida porta a porta, de matèria orgànica, a 140 establiments repartits per tota l'illa. Aquests establiments han generat 527,4 tones de matèria orgànica durant els 5 mesos centrals de la temporada turística del 2018, el que suma un 5% del total dels residus reciclats. "La posada en marxa d'aquest programa ha estat clau per arribar a l'increment de la taxa de reciclatge", segons ha detallat la consellera, que ha donat les gràcies als comerços per la seva implicació, i espera que el 2019 amb el segon any de pràctica d'aquest programa se segueixen veient millores en la taxa de reciclatge.

A més, la consellera ha destacat també l'augment que hi ha hagut en la taxa de recollida d'envasos del 15,2% respecte del 2017. La consellera ha explicat que aquest augment s'ha donat gràcies a "la creació del servei de recollida porta a porta d'envasos als establiments del Parc Natural, l'entrega gratuïta de contenidors amb rodes a tots els establiments de l'illa i el canvi de bústies dels contenidors grocs per facilitar el buidatge sobretot dels restauradors i supermercats finançada per Ecoembes".

D'altra banda, el tècnic de Medi Ambient, Javier Asensio ha destacat tota la feina de conscienciació que s'està fent amb les escoles de l'illa per afavorir el reciclatge amb accions d'educació ambiental com ha estat la prova pilot de les màquines d'envasos en col·laboració amb Be Blue/Trasmapi, entre d'altres. En la campanya que va tenir lloc de setembre a desembre les màquines van recollir un total de 16,000 d'envasos.

Vidre i cartó
Els residus de vidre continuen essent la fracció que més es recicla i que en pes més representa. Del total de residus sòlids urbans que han arribat a la planta de transferència de Formentera, el vidre ha suposat el 9,4% del material total, amb 997,4 tones, i el reciclatge de paper i cartó ha suposat el 9% amb 955,35 tones. La gran quantitat de cartó que es recicla es deu també en bona part gràcies a la recollida porta a porta als grans productors que es realitza durant tot l'any.

Increment de voluminosos
El reciclatge de voluminosos també ha crescut any rere any, i ha augmentat un 13% respecte del 2017 i un 74% respecte de 2015. Aquest tipus de residus està conformat per mobiliari, matalassos, palets, restes d'embarcacions i altres residus de grans dimensions. Els voluminosos són portats a la Deixallleria, recollits pels serveis del Consell a través del servei domiciliari de recollida mobles i d'electrodomèstics que es demana telefonant al 900 102 65 o entregats directament a la planta de transferència des Cap de Barbaria pels particulars i empreses.

Despeses i ingressos del servei
Daisee Aguilera ha mostrat la seva satisfacció per la reducció de les tones de rebuig respecte del 2017, que ha davallat en un 8,6% en un any. Un fet, que segons ha destacat ha suposat un estalvi de 95.042 € en comparació amb el 2017.

La consellera ha recordat que les fraccions que arriben a l'abocador de Ca Na Putxa a Eivissa són el rebuig i els voluminosos que sumen 7.509,84 tones i han tingut un cost per la Institució insular de 1.289.815,02€ durant el 2018. El cost del trasllat d'aquest tipus de residu és de 141,01€ per tona, més 30,74€ per tona per cost d'abocament, el que sumen 171,75€ per tona. En aquest cost s'ha afegir el cost total del servei de la recollida de residus i el cost del servei de Deixalleria que és de 1.595.425€ per any.

D'altra banda, Aguilera ha destacat els ingressos que s'han recuperat per l'entrega dels materials reciclables als sistemes integrals de gestió (SIGs). Per una banda, s'han obtingut 161.364,08€ pels envasos i paper i cartó que s'entregaren a Ecoembes i de 49.714,35€ pel vidre que s'entregà a Ecovidrio. Així els ingressos pels residus reciclables de les 3 fraccions sumen un total de 211.078,43€ per l'any 2018 que serveixen per fer front a la recollida de selectiva de residus (vidre paper i cartró i envasos). La consellera ha volgut agrair a tota la població l'esforç que fa a l'hora de reciclar, i ha destacat el benefici econòmic, però sobretot "el mediambiental com a millor recompensa".

Primera convocatòria de coproducció en xarxa per a espectacles familiars

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, informa que s’ha obert la convocatòria de coproducció en xarxa d’espectacles familiars. Aquesta és la primera edició de la convocatòria de coproduccions per fer propostes escèniques orientades a públic familiar d’una nova xarxa creada amb aquest objectiu. La xarxa està formada pel Consell de Formentera, el Teatre Principal de Palma, la Fundació Teatre Principal de Maó, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell d'Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària i Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears.

L’objecte d’aquest procés és la selecció d’una proposta d’arts escèniques dirigida a públic familiar per la coproducció, entre tots els membres de la xarxa, durant la temporada 2019-2020. La xarxa només admetrà a la convocatòria projectes amb pressupostos inferiors a 60.000€ impostos inclosos. D’aquest import global del projecte, cada entitat aportarà recursos monetaris i/o en espècie, en funció de les diferents dotacions de cada entitat i de les necessitats del projecte seleccionat.

Es tracta d'una nova forma de gestió corresponsable que implica l'optimització de recursos humans, financers i estructurals de les institucions implicades amb l'objectiu de cobrir totes les fases de producció del projecte artístic seleccionat, des de l'inici del procés creatiu fins al pla d'explotació i distribució final, segons recullen les bases del procés que es poden consultar en aquest enllaça de la web del Consell de Formentera: http://conselldeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=6102%3A2019-02-01-13-14-58&catid=351%3Aeducacio-cultura-i-patrimoni&Itemid=437&lang=ca

Per persones físiques i jurídiques
La convocatòria està oberta a les persones físiques (artistes autònoms o empresaris individuals) i persones jurídiques públiques o privades (empreses, fundacions, associacions, festivals, etc...) residents a les Illes Balears o no residents de procedència balear, que compleixin tots els requisits específics indicats en les bases, on també els interessats trobaran els documents necessaris per a la presentació del projecte.

El projecte seleccionat el decidirà una comissió avaluadora que estarà formada pels responsables artístics de les set institucions integrants d'aquesta nova xarxa de coproducció. Per a avaluar les propostes, la comissió tendrà en compte l'interès cultural del projecte, el seu interès estratègic, el pressupost i la viabilitat econòmica, la trajectòria de l'equip artístic proposat i les possibilitats d'exhibició. El termini per presentar els projectes acaba el 2 de març.

Per resoldre dubtes podeu contactar amb l'àrea de cultura del Consell Insular de Formentera al telèfon 971 32 12 75 ext. 13 o al telèfon 678 007 261.

El 20 de febrer s’obrin les inscripcions pel curs d’integració

foto-curs-integracio---20181El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Benestar Social, informa que del dia 20 de febrer fins al 04 de març estarà obert el termini d'inscripció pel Curs d'Integració Social I Cultural que du endavant el Consell per XII edició. La consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, ha destacat que “anualment es fan dos edicions del curs a l'any, una al novembre i altra al març, amb l’objectiu d’ajudar a la integració de la població estrangera i a afavorir la seva regulació”. La pròxima edició començarà el 5 de març i acabarà el 28 de març.

El nombre de places disponibles és de 15 alumnes i s’adjudiquen per ordre d’inscripció. Les persones interessades han d'adreçar-se a l'àrea de Benestar Social per fer les inscripcions en horari d’oficina de 9 a 14 h, és necessari portar un document que acrediti la identitat de l'alumne (NIE o passaport). El curs té una durada de 20 hores repartides en dues sessions setmanals: dimarts i dijous de 16.30 a 19.00 h. Es realitza a l'aula gran de l'Escola d’Adults i és gratuït.

Els continguts que es tractaran seran entre d'altres: valors constitucionals de l'estat espanyol, drets humans i llibertats públiques, Estatut d'Autonomia, Unió Europea, Igualtat entre homes i dones, entre d’altres. La finalitat del curs és l'aprenentatge d'aquests continguts i l'obtenció d'un diploma que s'expedeix a la finalització del mateix. És un curs adreçat sobretot a immigrants que els hi serveix per a renovacions, preparació de l'examen de nacionalitat CCSE i acreditació d'integració en processos de residència inicial. Les places s’adjudiquen per ordre d’inscripció.

Més articles...

Pàgina 3 de 157

3