• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Notícies

Es tanca el port de Formentera excepte als serveis especials

A partir d’aquest dijous 19 de març es tanca el port de Formentera. Només hi haurà tres serveis especials d’embarcacions amb passatge que connectaran Eivissa amb Formentera “amb l’objectiu principal de garantir l’arribada dels sanitaris i personal d’emergències a l’illa”, segons ha explicat la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer.

El passat dissabte es va aprovar un decret de serveis mínims que reduïa a 10 les connexions d'anada i a 10 les de tornada, però el Consell de Formentera ha treballat amb el Govern balear i el Govern de l'Estat per reduir al màxim les embarcacions que porten passatge, deixant-la només amb 3 serveis especials d’anada i 3 de tornada.

De fet avui mateix el Govern central aprovarà un decret de reducció de connexions entre la Península i Balears i també entre illes, i en paral·lel el Govern balear aprovarà una resolució “que contempla aquests serveis especials en les comunicacions, que des del primer moment hem demanat des de Formentera, per tancar l'illa”, segons ha explicat la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer.

Màxim d’ocupació del 33%
Per part seva, el conseller de Mobilitat, Rafael González, ha declarat que diàriament hi haurà les següents embarcacions per passatge entre Formentera i Eivissa: 3 sortides des d'Eivissa cap a Formentera, a les 07.00, 13.00 i 19.00h, i 3 sortides de Formentera cap a Eivissa a les 9.00, 15.00 i 21.00h. En aquests trajectes es complirà amb la norma sanitària de respectar la distància de 2 metres, per la qual cosa l'ocupació màxima de les barques no podrà superar el 33% de la seva capacitat total. Totes les persones que pugin a aquestes barques hauran de passar el control previ de la Guàrdia Civil per veure si efectivament la seva arribada a l’illa està justificada, segons dictamina l’estat d’alarma.

Abastiment assegurat
“El servei de les embarcacions de mercaderies no es veu afectat per assegurar l'abastiment de l'illa”, segons ha afegit el conseller, que ha destacat que aquest tipus d'embarcacions “en cap cas portaran passatge sinó mercaderies, prioritzant els bens de primera necessitat”. “Els horaris de les connexions amb passatge han estat pensats principalment perquè els sanitaris que treballen a Formentera però viuen a Eivissa puguin fer la seva jornada laboral i tornar a casa a dormir si així ho desitgen”, segons ha declarat Rafael González.

En paral·lel, des del Consell de Formentera s'ha treballat amb la Pimef, Cambra de Comerç i Federació Hotelera de Formentera, juntament amb l'Hospital de Formentera, que han acordat la cessió temporal d'apartaments i allotjaments pels treballadors sanitaris, que hi han de desplaçar-se cada dia des d'Eivissa per fer feina i no desitgen tornar a les seves cases. L'objectiu és facilitar el treball d'aquests professionals per a mantenir garantida l'atenció hospitalària en aquesta situació d'alerta sanitària.

"Aquesta és una nova mesura cautelar per blindar l'entrada de l'illa i que s'ha fet atenent a la petició dels ciutadans i empresaris, per protegir al màxim als nostres residents davant aquesta crisi sanitària que estem vivint”, segons ha explicat la presidenta. De nou Alejandra Ferrer ha volgut enviar un missatge d'agraïment “a tota la població de Formentera i als professionals d'emergències i salut així com al món empresarial per estar actuant de manera exemplar”.

17 de març de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Decret Mobilitat Covid-19

El Consell de Formentera informa que ha aprovat un decret amb les següents mesures pel que fa al transport públic de viatgers per carretera a l’illa de Formentera, com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Amb aquest decret signat avui per la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, es declara que el servei de transport públic es manté però només poden agafar el 50 per cent de la capacitat del passatge tant pel que fa als autobusos com als taxis. A excepció dels taxis, quan els usuaris requereixin d’acompanyament d’una altra persona, com són els menors, malalts o persones amb mobilitat reduïda. Si no hi ha cap d’aquests supòsits els viatgers dels taxis hauran d’anar als seients del darrera, deixant un seient de separació entre ells.

El servei de taxi ha de quedar garantit a la parada del Port de la Savina als horaris d’arribada de les barques, mentre que a la resta de l’illa el servei es prestarà a la demanda a través del telèfon de radio taxi, 971 32 23 42.

A més, tant els autobusos com els taxis han de seguir mesures informatives per difondre les mesures d’higiene i precaució que han de dur endavant tots els ciutadans. Així mateix han de reforçar la neteja i desinfecció dels vehicles seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. També han de posar en marxa mesures de protecció del personal, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Es recomana que els conductors/es que puguin ser considerats per part de les autoritats sanitàries, com a integrants del grup vulnerable per aquesta malaltia, deixin de prestar el servei.

17 de març de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera col·labora amb Pimef i Cambra de Comerç en l’aplicació de les mesures de control en els comerços de l’illa

cartell 2020 covid comercosEl Consell de Formentera recorda als ciutadans i als comerços de l’illa que per decret poden romandre oberts la importància de complir amb les mesures de control adoptades amb motiu de la situació d’alerta sanitària. La institució ha editat un cartell que tant la Pimef com la Cambra de Comerç estan repartint entre els seus socis en el qual es recorden les principals mesures que s’han d’adoptar en higiene, estada al comerç i distància recomanada entre els clients.

17 de març de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Decret de Presidència sobre actuacions administratives i organitzatives del Consell de Formentera, com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Amb aquest decret signat avui per la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, resten suspesos els procediments judicials on estigui representat el Consell, menys en matèria de protecció de menors i de protecció davant la violència contra les dones. També resten suspesos els procediments administratius, menys els que, per motius extrems s’hagin de tramitar.

Així mateix, cal suspendre la celebració de les sessions ordinàries del ple de la corporació, junta de portaveus, comissions informatives i de govern.

Presidència recupera totes les atribucions que es varen delegar a favor de la Comissió de Govern el passat mes de juliol, però es manté la delegació de competències en matèria econòmica a favor del conseller de Presidència, Hisenda i Serveis Generals.

Així mateix, s’habilita la relació de la ciutadania amb el Consell Insular per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics com a regla general amb vista a evitar qualsevol mena de desplaçaments al Consell Insular; la qual cosa, també s’estableix per als corporatius de la institució.

Pel que fa al personal de la corporació, i atès que una part important de la plantilla de personal viu a l’illa d’Eivissa, es dictarà un Decret específic, per tal d’implantar, com a regla general, i en la mesura de les possibilitats de cada servei, el sistema de teletreball.

Considerar que qualsevol contractació pública que el Consell Insular faci, en matèria de prevenció sanitària i actuacions derivades, és habilitada plenament pel Reial decret d’estat d’alarma, i té la naturalesa de contractació d’emergència.

16 de març de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 3 de 212

3

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat