• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix

News

El Consell Insular de Formentera presenta els seus pressupostos per a l'any 2024, els més alts de la història amb més de 43,5 milions d'euros

El Consell insular de Formentera ha presentat aquest matí els seus pressupostos per a l'any 2024. Uns pressupostos que, segons ha destacat el conseller de Promoció Econòmica, José Manuel Alcaraz, “són els més alts de la història de l'illa amb 43.560.000 euros”, al voltant de cinc milions més que els de 2023. Alcaraz ha destacat així mateix que es tracta d'uns comptes “realistes” i amb les quals, donada la incertesa econòmica tant a l’àmbit nacional com internacional, “volem donar benestar a les famílies i als emprenedors de l'illa” Entre altres coses, aquestes seran els comptes públics de la posada en marxa de la nova contracta de recollida de fems i neteja, a més de ser la de l'impuls al transport públic terrestre, que veurà incrementada la seva partida pressupostària un 34%. També seran els comptes de les ajudes als estudiants universitaris i de Formació Professional que hagin de sortir a estudiar fora de l'illa, que es veuran incrementades en un 50%. Quant a les principals inversions que reflecteixen els comptes insulars, destaquen les relacionades amb la sostenibilitat, la cultura i el turisme. En aquest sentit, Alcaraz ha assenyalat que “apostam per la sostenibilitat amb la instal·lació de panells fotovoltaics en la majoria dels equipaments municipals”. Així mateix, està prevista l'adquisició de nou vehicles d'emissions zero, la dotació de més punts de recàrrega, la instal·lació dels contenidors soterrats de fracció orgànica, les noves plantes de tractament de residus, la creació de nous centres de referència cultural, la restauració d'elements patrimonials i la realització de millores en els nuclis turístics que han quedat obsolets. Unes altres de les inversions que es duran a terme l'any 2024 són la urbanització i adequació del nucli de sa Roqueta, el sanejament des Ca Marí, les graderies i la coberta amb panells fotovoltaics del camp de futbol, l'ampliació del cementiri de Sant Francesc, la rehabilitació de l'antiga escola des Cap de Barbaria, la rehabilitació de ca ses Ferreres a la Mola i la creació de l'observatori astronòmic. També es procedirà a dur a terme, amb càrrec als pressupostos de 2024, la restauració de la Casa des Telègraf, la rehabilitació de Ca Ramon, la reforma del parc de bombers, la llar d'acolliment per a menors en situació de desprotecció, la digitalització de zones comercials, la remodelació de l'entorn dels mercats artesans i els projectes de les plantes de reciclatge de l'abocador i del centre polivalent de Sant Ferran. Els pressupostos del Consell Insular de Formentera de 2024 preveuen també un increment del 13% en la partida per a ajudes a esportistes i clubs esportius, que aconseguirà els 433.000 euros, 75.000 euros en ajudes a l'habitatge, 50.000 en ajudes a agricultors i ramaders professionals, a més de la gratuïtat a l'escolarització dels nens de 0 a 3 anys, i tot amb un deute zero per a la institució. Al voltant del 40% del pressupost, uns 18 milions d'euros, aniran destinats al capítol de personal. Això suposa aproximadament un milió d'euros més que en els comptes de 2023 que es justifica per l'aplicació del 70% del total de l'increment pactat amb els treballadors públics per la carrera professional.

El Consell Insular de Formentera presenta els seus pressupostos per a l'any 2024, els més alts de la història amb més de 43,5 milions d'euros

El Consell insular de Formentera ha presentat aquest matí els seus pressupostos per a l'any 2024. Uns pressupostos que, segons ha destacat el conseller de Promoció Econòmica, José Manuel Alcaraz, “són els més alts de la història de l'illa amb 43.560.000 euros”, al voltant de cinc milions més que els de 2023. Alcaraz ha destacat així mateix que es tracta d'uns comptes “realistes” i amb les quals, donada la incertesa econòmica tant a l’àmbit nacional com internacional, “volem donar benestar a les famílies i als emprenedors de l'illa” Entre altres coses, aquestes seran els comptes públics de la posada en marxa de la nova contracta de recollida de fems i neteja, a més de ser la de l'impuls al transport públic terrestre, que veurà incrementada la seva partida pressupostària un 34%. També seran els comptes de les ajudes als estudiants universitaris i de Formació Professional que hagin de sortir a estudiar fora de l'illa, que es veuran incrementades en un 50%. Quant a les principals inversions que reflecteixen els comptes insulars, destaquen les relacionades amb la sostenibilitat, la cultura i el turisme. En aquest sentit, Alcaraz ha assenyalat que “apostam per la sostenibilitat amb la instal·lació de panells fotovoltaics en la majoria dels equipaments municipals”. Així mateix, està prevista l'adquisició de nou vehicles d'emissions zero, la dotació de més punts de recàrrega, la instal·lació dels contenidors soterrats de fracció orgànica, les noves plantes de tractament de residus, la creació de nous centres de referència cultural, la restauració d'elements patrimonials i la realització de millores en els nuclis turístics que han quedat obsolets. Unes altres de les inversions que es duran a terme l'any 2024 són la urbanització i adequació del nucli de sa Roqueta, el sanejament des Ca Marí, les graderies i la coberta amb panells fotovoltaics del camp de futbol, l'ampliació del cementiri de Sant Francesc, la rehabilitació de l'antiga escola des Cap de Barbaria, la rehabilitació de ca ses Ferreres a la Mola i la creació de l'observatori astronòmic. També es procedirà a dur a terme, amb càrrec als pressupostos de 2024, la restauració de la Casa des Telègraf, la rehabilitació de Ca Ramon, la reforma del parc de bombers, la llar d'acolliment per a menors en situació de desprotecció, la digitalització de zones comercials, la remodelació de l'entorn dels mercats artesans i els projectes de les plantes de reciclatge de l'abocador i del centre polivalent de Sant Ferran. Els pressupostos del Consell Insular de Formentera de 2024 preveuen també un increment del 13% en la partida per a ajudes a esportistes i clubs esportius, que aconseguirà els 433.000 euros, 75.000 euros en ajudes a l'habitatge, 50.000 en ajudes a agricultors i ramaders professionals, a més de la gratuïtat a l'escolarització dels nens de 0 a 3 anys, i tot amb un deute zero per a la institució. Al voltant del 40% del pressupost, uns 18 milions d'euros, aniran destinats al capítol de personal. Això suposa aproximadament un milió d'euros més que en els comptes de 2023 que es justifica per l'aplicació del 70% del total de l'increment pactat amb els treballadors públics per la carrera professional.

El Consell Insular de Formentera destinarà gairebé 1,2 milions d'euros a cobrir les grades del camp de futbol i dotar-lo d'una instal·lació fotovoltaica

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera ha aprovat inicialment, a petició de la Conselleria d'Infraestructures, la tramitació del projecte d'execució de coberta i instal·lació fotovoltaica en la graderia del camp de futbol de Formentera. Concretament, el projecte preveu la instal·lació d'una coberta de fusta laminada sobre la graderia del camp de futbol, sobre la qual es procedirà a la instal·lació d'una sèrie de panells fotovoltaics. En total, està prevista la instal·lació de 168 panells fotovoltaics, que cobriran una superfície de 434 metres quadrats.El sistema generarà energia en corrent continu i, mitjançant un inversor, aquesta energia en forma de corrent continu es transformarà a corrent altern en la mateixa freqüència i voltatge que la xarxa de distribució de manera que és possible la seva injecció a través d'un circuit connexionat en un quadre general de baixa tensió, i l'objecte de la qual és autoproveir consums del propi edifici o, arribat el cas, abocar a la xarxa l'excedent que eventualment pogués produir-se. El termini d'execució previst per a aquests treballs és de sis mesos i mig i el pressupost ascendiria a 1.199.670,07 euros, que provindrien dels fons Next Generation. El projecte estarà a exposició pública per un període de 15 dies després de la seva publicació en el BOIB amb la finalitat que es puguin presentar al·legacions. Aquesta nova inversió en el camp de futbol de Formentera se suma als 1,7 milions d'euros que té previst destinar el Consell Insular de Formentera per a la construcció de la nova graderia. Aquesta nova infrastructura preveu, a més de la zona de seients per als espectadors, nous projectors d'il·luminació i la baixada dels aspersors al nivell del terreny de joc. El termini previst per a l'execució d'aquest projecte és de quatre mesos i mig.

Lorenzo Córdoba votarà a favor dels pressupostos de la Comunitat Autònoma que inclouen una inversió extra de 2,5 milions fruit de les seves al·legacions

El president del Consell Insular de Formentera, Lorenzo Córdoba, ha assegurat que el seu repte “més important per a Formentera és continuar treballant dia a dia per a aconseguir que el pacte de vint punts signat amb el Govern balear es compleixi durant aquesta legislatura”, a més de les inversions previstes en els pressupostos generals per a 2024 “i que les esmenes que vaig presentar a aquests pressupostos (que signifiquen una inversió extra de 2,5 M€ per a l'illa), siguin una realitat”. Córdoba ha manifestat que “per a aconseguir aquests objectius i desenvolupar altres futurs continuaré treballant per a Formentera com a president del Consell Insular i com a diputat en el Parlament”. “Per aquest motiu, avui dia, manifest la meva intenció de donar suport al Govern de Marga Prohens per a aprovar els pressupostos generals de la Comunitat Autònoma", ha conclòs.

El Consell Insular de Formentera prepara la licitació de la instal·lació fotovoltaica del Centre de Dia, que generarà més de 180.000 kw a l'any

El Consell Insular de Formentera està preparant la licitació de l'obra d'instal·lació de panells fotovoltaics sobre la coberta de l'edifici que alberga les instal·lacions del Centre de Dia de Formentera. Aquesta actuació, impulsada des de la Conselleria de Gestió Ambiental, es tracta de la instal·lació d'un sistema de generació elèctrica mitjançant panells fotovoltaics situats sobre la coberta de l'edifici del Centre de Dia, de 100 kW de potència nominal constituïda per 183 mòduls fotovoltaics de 540 Wp, com a ampliació d'una instal·lació fotovoltaica prèvia de 25 kW de potència nominal constituïda per 54 mòduls fotovoltaics de 540 Wp, repartits uniformement per la coberta. La producció energètica anual fins a la data era de 44.941,12 kWh/any, i s'estima que amb la nova instal·lació la producció energètica anual serà de 183.626,51 Kw/any. La despesa màxima per a l'adjudicació d'aquest contracte serà de 215.147,06 euros, IVA inclòs. L'actuació ve finançada segons la Resolució per la qual es concedeix una subvenció directa al Consell Insular de Formentera per a l'execució de les actuacions incloses en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destins 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next Generation.

More Articles...

Page 2 of 403

2

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat