• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Mobilitat
Consell Insular de Formentera
Up

Mobilitat

Inici de les tramitacions per a l'obtenció de les acreditacions corresponents a l'autorització per a l'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera

Convocatòria consellers de seguretat de mercaderies perilloses per carretera

Decret de Presidència sobre mesures en matèria de transports per carretera a Formentera amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19

Decret de Presidència sobre mesures en matèria de transports per carretera a Formentera amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19

Decret de Presidència sobre mesures en matèria de transports per carretera a Formentera amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19

Decret Mobilitat Covid-19

Aprovació del Ple del Consell insular de Formentera en data 25 de febrer de 2020 del sostre de vehicles i període d’aplicació de la limitació de l’entrada, la circulació i l’estacionament en les vies públiques de l’illa de Formentera per a l’any 2020

Establiment i exacció de la taxa fiscal per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de Formentera durant els períodes de l'any de major afluència turística

Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2020 i 2021 a l’illa de Formentera

Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís local de conductor 2020

Aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera

Regulació d'accés de vehicles a la finca de Sa Tanca D'allà Dins (Formentera), per l'any 2019

Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera

Inici de les tramitacions per l'obtenció de les corresponents pre-reserves per l'entrada, circulació i estacionament en les vies públiques de l'illa de Formentera per l'any 2019

Aprovació de l’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera així com d'aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora taxa 2019

Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor 2019

Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ampilació del termini d'exposició pública del Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera

Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera

Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per l'accés i estacionament al Parc Natural de Ses Salines

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la Plaça d'Europa des Pujols de Formentera

Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina

Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina

Acta resultats finals 2a convocatòria permís de Taxi

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la segona convocatòria per a l'obtenció del permís de conductor local de taxi

Llista provisional d'admesos i exclosos a la segona convocatòria del permís de taxi

Acta resultats finals 1a convocatòria permís de Taxi

Anunci de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la primera convocatòria per a l'obtenció del permís local de conductor d'autotaxi a Formentera 2018

Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís local de conductor Formentera 2018

Bases de la convocatòria i realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís local de conductor d'autotaxi a Formentera, 2017

Llistat oficial de vehicles del Consell Insular de Formentera

Autoritzacions d'Estacionament regulat a la Savina

Correcció d’errada en la publicació definitiva de l’aprovació provisional de l'ordenança de preu públic per l'accés i estacionament al parc natural de ses salines

Aprovació definitiva del Reglament regulador del procediment per a la creació i adjudicaicó de llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera