El Consell d’Entitats dona llum verda a la tramitació de la regulació d’entrada de vehicles a Formentera a partir del 2019

Foto Consell dEntitats 2El Consell d’Entitats de Formentera va escoltar ahir vespre de veu de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol i del conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc Pons, amb la presència del president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, la consellera insular de Participació Ciutadana, Sònia Cardona i el conseller insular de Mobilitat, Rafael González, la proposta de regulació d’entrada de vehicles a Formentera.

El Ple del Consell d’Entitats, que se va celebrar a la Sala de Plens ubicada al Centre de Dia, va registrar un ple amb l’assistència d’una vuitantena de persones en representació del teixit associatiu de Formentera.

La reunió va servir per anunciar que la comunitat autònoma de les Illes Balears tramitarà un projecte de Llei de mesures de sostenibilitat ambiental i turística per a l’illa de Formentera que entre les seves característiques principals contempla la creació del marc jurídic necessari per a capacitar al Consell de Formentera a decidir en quin període de l’any es pot prohibir el desembarcament de vehicles a l’illa, entre d’altres mesures.

El president, Jaume Ferrer va exposar que “la limitació de vehicles és un projecte que neix al Consell d’Entitats i en aquests moments la proposta de fer efectiva aquesta demanada es posa en coneixement del mateix Consell d’Entitats. Per a nosaltres això és molt important perquè com a Govern, la nostra prioritat és tractar els temes que la societat de Formentera considera més importants, i en aquest cas, la importància ve donada perquè la protecció de la tranquil·litat i dels espais naturals de la nostra illa és una garantia de poder continuar essent un destí turístic d’èxit”.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, per la seva banda, va manifestar que “aquesta és una proposta que s’ha anat treballant al llarg de la legislatura i que ha comptat des dels seus inicis amb un debat social previ, amb una unanimitat política, amb un plantejament social molt entès, amb una situació real de puntes molt altes de vehicles en una illa que aposta per la sostenibilitat de forma clara, que té les dimensions per poder-ho fer, i l’estructura per poder-ho tirar endavant”.

Així mateix, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc Pons, va afegir que aquesta mesura “s’aplicarà el 2019 per a donar temps de poder reforçar la xarxa de transport públic, de manera que permeti una mobilitat còmoda als que arribin a Formentera”.

Proposta de Llei de sostenibilitat mediambiental i turística per a l’Illa de Formentera
Per a aconseguir la regulació d’entrada de vehicles a l’illa, el Govern de les Illes Balears s’ocuparia de la creació d’una llei que aporti la capacitat jurídica per a posar en marxa el sistema de regulació i el Consell Insular de Formentera s’ocuparia de la regulació concreta dels paràmetres que contempla la llei.

A la reunió d’ahir no es varen valorar aquests paràmetres concrets, ja que aquesta feina es farà al llarg del 2018 en paral·lel a la tramitació de la llei, però si que es varen assenyalar quins punts són els que regularia la llei, que serien els següents:
Limitar l’entrada de vehicles i la circulació de vehicles en funció de criteris mediambientals. Establir un nombre màxim de vehicles de lloguer. Potenciar l’ús de vehicles elèctrics i no contaminants tant en el sector públic com en el privat i dur a terme projectes destinats a assolir més sostenibilitat ambiental.

A més a més, s’establiria un règim inspector i sancionador per a assegurar el compliment de les mesures plantejades.

Pel que fa a la restricció de desembarcament i circulació de vehicles de motor en un període determinat, es preveuria la inclusió d’algunes excepcions, com els vehicles dels residents, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els vehicles de servei públic, els tractors o els vehicles de transport de béns i mercaderies, entre d’altres.

La vigència d’aplicació de la llei seria a partir de l’estiu del 2019.

Rafael González, conseller de Mobilitat va afirmar que “les dades obtingudes del Pla d’aforament a la xarxa viària de l’illa de Formentera (que es pot consultar al portal de transparència de la institució a partir del 09 de febrer de 2018) i que ha recollit dades de l’agost del 2017 que s’han comparat amb les recollides el 2009, confirmen que les mesures incloses en la llei estan fonamentades”.

González va afegir que “la concreció dels paràmetres contemplats a la llei es decidiran en base a les conclusions del pla de mobilitat que està redactant el Consell de Formentera”.