C22-2010 Anunci Adjudicació definitiva "“Peatonalització i millora d'infraestructures Av. Portosalè"

C22-2010 Anunci Adjudicació definitiva "“Peatonalització i millora d'infraestructures Av. Portosalè"