Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499

Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499