Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014

Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014