Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109