Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566