Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8