Correcció d'errors en les coordenades que delimiten el bé d'interès cultural des Campament

Correcció d'errors en les coordenades que delimiten el bé d'interès cultural des Campament