Llista provisional de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016

Llista provisional de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016