Anunci de l'aprovació definitiva del Reglament de funcionament del Centre administratiu i cultural polivalent "Casa del Poble de la Mola"

Anunci de l'aprovació definitiva del Reglament de funcionament del Centre administratiu i cultural polivalent "Casa del Poble de la Mola"