Aprovació definitiva del Pressupost General per a l'exercici de 2016

Aprovació definitiva del Pressupost General per a l'exercici de 2016