Exposició pública de l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de serveis funeraris municipals

Exposició pública de l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de serveis funeraris municipals