Anunci de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de barres en les festes de Sant Jaume, durant l'any 2015

Anunci de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de barres en les festes de Sant Jaume, durant l'any 2015